Dergi Kurulları

Editörler Kurulu

BAŞEDİTÖR
Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi

EDİTÖR
Dr. Kalender Arıkan, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU Hacettepe Üniversitesi Türkiye
Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Kalender ARIKAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Biyoloji Eğitimi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Levent TURAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Biyoloji Eğitimi
Prof. Dr. Hacer SERT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Ekoloji
Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZKAN Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Türkiye
Biyoloji, Ekoloji

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Özdemir ADIZEL Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK Ankara Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Tamer ALBAYRAK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Galip AKAYDIN Hacettepe Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Eyup BAGCI FEN FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Banur BOYNUKARA TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Prof. Dr. Ahmet CAN İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Şule Coşkun CEVHER GAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Musa DOGAN ODTÜ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Atilla DURMUŞ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. F. Güler EKMEKCİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Mehmet EKMEKCİ Hacettepe Üniversitesi Türkiye
Mühendislik
Prof. Dr. Sadık ERİK Hacettepe Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Ali ERDOĞAN Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Arş. Gör. Yasin GÖKÇE Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Hülagü KAPLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Hülagü Kaplan- Kısa Özgeçmiş
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

1980 yılında Oxford Polytechnic Mimarlık ve Planlama Fakültesi, Şehir planlama bölümünden Şehir Planlama Diploması'nı aldı. Şehir Planlama yüksek lisansını (Msc.) da Oxford polytechnic Şehir Planlama Bölümünde 1982'de tamamladı. Şehir ve Bölge Planlama Doktorasını ODTÜ FenBilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge planlama Anabilim Dalından 1998'de aldı. Daha önceden 1973 yılında Ankara üniversitesi SBF’den de işletme diploması bulunan Kaplan İngiltere’de bulunduğu 1976 – 1983 yılları arasında,1977 yılında Birmingham Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi, Ulaşım ve Çevre Planlaması Departmanında iki akademik yarı yıllıkTransportation and Traffic Planning (Ulaşım ve Trafik Planlaması) kursunu; 1981 yılında Oxford Üniversitesi External Studies Departmanında iki yarı yıllık Vernacular Architecture(Verneküler Mimari) akşam kursunu tamamladı. Gazi Üniversitesine geçiş öncesinde 1973 – 1976’da Muğla'da bir turizm- inşaat şirketinde, son görevi inşaat sitesi müdürü olmak üzere, çalıştı.
1983 – 1988 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Başuzman Şehir Plancısı olarak çalıştı.
1998 – 2003 yılları arasında Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
2008-2011 yılları arasında Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı(daha sonra Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Başkan Danışmanı olarak görev yaptı.

11. Ulaştırma Şurasının Kentiçi Ulaşım Çalıştayı ve Komisyonu üyeleri tarafından Başkanlığı’na seçilmiş; Şura hazırlık çalışmalarının başladığı 22.Ocak, 2013 tarihinden, Şuranın gerçekleştirildiği 5-7 Eylül, 2013 tarihine kadar bu görevini yürütmüştür.
Gazi Üniversitesi rektörlüğü’nce Ankara Büyük şehir Belediyesi için hazırlanan Ankara ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı proje çalışmasında proje yürütücüsü yardımcısı olarak, Aralık 2013-Ocak 2015(Plan teslimi) arası, görev yapmıştır. 2017-2021 yılları arasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eşgüdümünde yürütülmüş, 2017 Ağustos’ta başlayıp, 2019 Eylül’de tamamlanan Avrupa Birliği(AB) projesi “Technical Assistance for Accessibility of Passenger Transport Services in Turkey Project” te ‘Senior non-key personnel’ olarak çalışmıştır. Bu yıllarda, iki ülkesel plan(“Türkiye Lojistik Master Planı” ve “Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı”nda, ayrıca “Trabzon Ulaşım Ana Planı”nda ulaşım planlama uzmanı/danışmanı olarak görev almıştır.

Gazi Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı Başkanlığını Haziran2014-Aralık2015 arasında yapmıştır.

Kendisinin 15’i İngilizce olmak üzere 60 'dan fazla makale ve uluslararası, ulusal kongre/sempozyum/kollokyum billdirisi bulunmaktadır.
Kentsel ulaşım alanında lisans ve yüksek lisans derslerinden ikisinin ders notlarını Kentsel Ulaşım Planlaması ve Kentiçi Ulaşım Araştırma Teknikleri adı altında teknik metin tipi iki kitapta toplamıştır.

2009’da Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından kentsel mekanların erişilebilir, engelsiz düzenlenmesinde kullanılması için yayınlanan Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı’nın hazırlanması ve editörlüğünde görev almıştır.

Özellikle son on beş yıldır sürdürülebilir ulaşım-trafik planlaması ve ekolojik kentsel tasarım konularında çalışan Kaplan, engelsiz- mekan tasarımı(barrier-free design) ve trafik durultma (traffic calming) tasarımı aracılığı ile kent mekanları ile akan ve duran trafik ilişkisinin çevre duyarlı, insan odaklı ve engelsiz düzenlenmesine katkı üzerinde yoğunlaşmıştır.
E-posta: hukaplan@gmail.com; hulagu@gazi.edu.tr
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Eti Mah. Yükseliş Sok. No: 5 Maltepe / Ankara
Fakülte tel: 0312 5823720(oda) Fakülte faks: 0312 582 3661
Cep: 05335615366   

Şehir ve Bölge Planlama
Prof. Dr. Latif KURT ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Metn ÖZENCI Ankara Üniversitesi Türkiye
Sağlık Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Nahit PAMUKOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Nazmi POLAT Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Namık Kemal SARIKAVAK Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara Türkiye

Namık Kemal Sarıkavak, 1961’de İstanbul’da doğdu. 1978’den itibaren çeşitli reklam ve tasarım ajanslarıyla birlikte çalıştı. 1983’de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Dalı Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu. 1985’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Grafik Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1988’de Yüksek Lisans tez konusu “Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi; Airbrush Tekniğiyle Afiş Çalışmaları"nı tamamladı. Aynı yıl Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1993’de Sanatta Yeterlik tez konusu “Kültürel Afişlerde Tasarım ilkeleri; Kültürel Afiş Çalışmaları"nı tamamladı. 1996’da Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002’de Doçent, 2012’de ise Profesör oldu.
1986’dan başlayarak Grafik Bölümü’nde bir süre Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, İllüstrasyon, Animasyon ve Grafik Atölye derslerini yürütmüş olup 2014’e kadar Desen, Yazı, Kaligrafi, Tipografi ve Grafik Atölye (Mezuniyet Projeleri) derslerini yürütmüştür. 2000’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi dışında Başkent Üniversitesi (Ankara) ve Atatürk Üniversitesi’nde (Erzurum) de dersler vermiştir. 1986’dan 1994 yılına kadar katıldığı afiş ve pul yarışmalarında (birincilikler ve mansiyonlar olarak) toplam 10 ödül kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda 2 teşvik ödülü bulunmaktadır. 1987’den itibaren günümüze değin 7 kişisel sergi açmış ve 70’den fazla karma sergiye katılmıştır.
Çeşitli süreli yayınlar ile 10’dan fazlası ulusal hakemli dergilerde olmak üzere afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi, görsel iletişim ve iletişim tasarımı eğitimi ile ilköğretimde yazı eğitimi üzerine 60’dan fazla makale ve çevirisi yayınlanmıştır. 1988’den bugüne değin sekiz kitabı basılmıştır. 2000’den sonra yayınlanan beş kitaptan “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri (3. Baskı)” “Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar (2. Baskı)” ve “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi (1. Baskı)” adlı son üç kitabı ilgili yayınevleri ve büyük kitabevlerinde halen mevcuttur.
Son olarak Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde bölüm ve anasanat dalı başkanlığı görevini tamamlamış olarak yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde tipografi ve teknoloji temelli ileri düzey dersler ile akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Sanat ve Edebiyat
Prof. Dr. Hakan SERT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Bülent TOPKAYA Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Saime İKİNCİKARAKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Atila YILDIZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Biyoloji
Doç. Dr. Kubilay TOYRAN ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÖZÜTOK Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye Web
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Doç. Dr. Hakan KARAARDIÇ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT UNİVERSITY, EDUCATION FACULTY Türkiye
Biyoloji
Dr. Muharrem KARAKAYA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji