Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 7 2017-12-29

The Reflection of Physical Science to Economic and Social Sciences
Fizik Biliminin Ekonomi ve Sosyal Bilimlere Yansıması

Mehmet Şahin [1] , Mehmet BATI [2]


The world we live in and the universe we are in are made to fit certain rules. Since mankind has entered an effort to understand the environment he lived with the motivation of emotions such as curiosity and learning in creation, this order, the art, the scientific measures, the wisdoms that exist in the universe continue to be discovered by the human kind. The human brain thinks what exists and there is knowledge in the things that exit. Therefore, it is a matter of physics how each created entity interacts with its own species and other gendered beings within the time it is made. This article will briefly describe the practice of physics in economics and social sciences.

Yaşadığımız dünya ve bulunduğumuz kâinat, belirli kurallara uyacak şekilde var edilmiştir. İnsanoğlu yaratılışındaki merak ve öğrenme gibi duyguların motivasyonu ile yaşadığı çevreyi anlama çabasına girdiğinden kâinatta var olan bu nizamı, o nizamdaki sanatı, ilmi ölçüleri, hikmetleri keşfe devam etmektedir. İnsan beyni var olanı düşünür ve var olan bir şeyde ilim vardır. Dolayısıyla her yaratılmış varlığın, zaman içinde bu varlıkların kendi cinsleri ve diğer cins varlıklarla nasıl etkileştiği, etkileşimin hangi ölçü ve nizamda olduğu fizik ilminin konuları arasına girmektedir. Bu makalede fiziğin ekonomi ve sosyal bilimlerde uygulamalarına kısaca değinilecektir.

 • Adamatzky, A. (2012). Bioevaluation of world transport networks, World Scientific.
 • Buda, A. (2013). Network structure of phonographic market with characteristic similarities between artists, Acta Physica Polonica A, 123 (3), 547-552.
 • Chakrabarti, B. K. (2007). Econophysics and Sociophysics: Trends and Perspectives, John Wiley & Sons.
 • Galam, S. (2008). Sociophysics: a review of Galam models, International Journal of Modern Physics C, 19, 409.
 • Galam, S. (2012). Sociophysics, a physicist's modeling of Psycho-political phenomena, Springer-Verlag New York.
 • Gorski, A.Z., Drozdz, S. & Kwapien, J. (2008). Scale free effects in world currency exchange network. European Physical Journal B, 66 (1): 91-96.
 • Kantar, E., Deviren, B. & Keskin, M. (2011). Hierarchical structure of Turkey's foreign trade. Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications, 390(20): 3454-3476.
 • Keskin, M., Deviren, B. & Kocakaplan, Y. (2011). Topology of the correlation networks among major currencies using hierarchical structure methods. Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications, 390(4): 719-730.
 • Kocakaplan, Y. (2011). Hiyerarşik yapı yöntemleri kullanılarak önemli para birimleri arasındaki ilişkilerin topolojik analizi. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans tezi, Kayseri.
 • Kocakaplan, Y., Deviren, B. & Keskin, M. (2012). Hierarchical structures of correlations networks among Turkey's exports and imports by currencies. Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications, 391(24): 6509-6518.
 • Mantegna, R.N. & Stanley, H.E. (2000). An introduction to econophysics: correlation and complexity in finance. Cambridge University Press, Cambridge, pp 147.
 • Park, K. (2010). A Social network analysis approach to analyze road networks. Paper presented at the ASPRS Annual Conference, San Diego, CA.
 • Situngkir, H. (2004). Hierarchical taxonomy in multi-party system, eprint arXiv:nlin/0405005.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Şahin (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet BATI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

APA Şahin, M , Batı, M . (2017). Fizik Biliminin Ekonomi ve Sosyal Bilimlere Yansıması . Takvim-i Vekayi , 5 (2) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/issue/33375/361493