Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org


Gelecek sayılar Türkiye'de Sinema Çalışmaları ve Türkiye'de İletişim Çalışmaları üzerine olacaktır. Ayrıca bu konulardan bağımsız olarak Türkiye Araştırmalarına dair literatür değerlendirme ve tanıtım makalelerinizi dergiye iletebilirsiniz.

Birikimsiz (b)ilim olmaz.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 2003 yılında yayınlanmaya başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Özellikle derleme ve tanıtım makaleleri yayınlar. Gelen yazılar İntihal programlarından geçirilir. Dergi, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger, ASOS Index ve İlahiyat Atıf Dizini gibi indekslerce taranmaktadır. Web of Science, SCOPUS, TR Dizin indeksleri için değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç giriş yazısından sonra konunun alt alanları ile ilgili literatür değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir söyleşiyi, klasik veya güncel bazı kaynakların, kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içermektedir.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org
Kapak Resmi


Gelecek sayılar Türkiye'de Sinema Çalışmaları ve Türkiye'de İletişim Çalışmaları üzerine olacaktır. Ayrıca bu konulardan bağımsız olarak Türkiye Araştırmalarına dair literatür değerlendirme ve tanıtım makalelerinizi dergiye iletebilirsiniz.

Birikimsiz (b)ilim olmaz.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 2003 yılında yayınlanmaya başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Özellikle derleme ve tanıtım makaleleri yayınlar. Gelen yazılar İntihal programlarından geçirilir. Dergi, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger, ASOS Index ve İlahiyat Atıf Dizini gibi indekslerce taranmaktadır. Web of Science, SCOPUS, TR Dizin indeksleri için değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç giriş yazısından sonra konunun alt alanları ile ilgili literatür değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir söyleşiyi, klasik veya güncel bazı kaynakların, kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içermektedir.

Cilt 18 - Sayı 35 - 18 Haz 2020
 1. Çevre Sorunlarına Türk Coğrafyacıların Yaklaşımları ve Bu Alanda Yapılmış Olan Çalışmalar
  Sayfalar 5 - 45
  Nuriye GARİPAĞAOĞLU
 2. Türkiye’de Bitki Coğrafyası Araştırmaları
  Sayfalar 47 - 75
  Nurten GÜNAL
 3. Türkiye’de Jeomorfoloji’nin Tarihi ve Jeomorfoloji Çalışmaları (1923-2018)
  Sayfalar 77 - 98
  Ahmet ERTEK
 4. Türkiye’de Klimatoloji Araştırmaları
  Sayfalar 99 - 142
  Nurten GÜNAL
 5. Türkiye’de Coğrafya Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelere İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi (1923-2018)
  Sayfalar 143 - 161
  Abdullah TÜRKER , Bülent AKSOY
 6. Türkiye’de Coğrafya Sözlükleri Literatürü
  Sayfalar 163 - 180
  Cemalettin ŞAHİN
 7. Türkiye’de Akademik Coğrafya Dergileri
  Sayfalar 181 - 196
  Cemalettin ŞAHİN
 8. Türkiye’de Coğrafya Literatürünün Gelişmesinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün Rolü ve Önemi
  Sayfalar 215 - 254
  Ali ÖZÇAĞLAR
 9. Mesleki Bir Yapı: Türk Coğrafya Kurumu; Akademik Faaliyetleri ve Türk Coğrafyasına Katkıları
  Sayfalar 255 - 277
  Ahmet ERTEK
 10. Bilim ve Kültür İnsanı Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer’in Meslek Yaşamı ve Türkiye Coğrafyasına Katkıları
  Sayfalar 279 - 286
  Asaf KOÇMAN
 11. Jeomorfoloji Dergisi, Coğrafya Bilimine Katkısı ve Dizini
  Sayfalar 287 - 324
  Ebubekir KARAKOCA , Harun TUNÇEL
 12. Marmara Coğrafya Dergisi’nin Coğrafya Disiplinine Literatür Bağlamında Katkısı
  Sayfalar 325 - 346
  Mehmet ÜNLÜ
 13. Yeryuvarı ve İnsan Dergisi ve Coğrafya Açısından Önemi
  Sayfalar 347 - 399
  Esra TUNÇEL , Harun TUNÇEL