Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org


Gelecek sayılar Türkiye'de Sinema Çalışmaları II (Haziran 2021) ve Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları (Aralık 2021) üzerine olacaktır. Ayrıca bu konulardan bağımsız olarak Türkiye Araştırmalarına dair literatür değerlendirme ve tanıtım makalelerinizi dergiye iletebilirsiniz.

Birikimsiz (b)ilim olmaz.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 2003 yılında yayınlanmaya başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Özellikle derleme ve tanıtım makaleleri yayınlar. Gelen yazılar İntihal programlarından geçirilir. Dergi, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger, ASOS Index ve İlahiyat Atıf Dizini gibi indekslerce taranmaktadır. Web of Science, SCOPUS, TR Dizin indeksleri için değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç giriş yazısından sonra konunun alt alanları ile ilgili literatür değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir söyleşiyi, klasik veya güncel bazı kaynakların, kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içermektedir.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org
Kapak Resmi


Gelecek sayılar Türkiye'de Sinema Çalışmaları II (Haziran 2021) ve Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları (Aralık 2021) üzerine olacaktır. Ayrıca bu konulardan bağımsız olarak Türkiye Araştırmalarına dair literatür değerlendirme ve tanıtım makalelerinizi dergiye iletebilirsiniz.

Birikimsiz (b)ilim olmaz.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 2003 yılında yayınlanmaya başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Özellikle derleme ve tanıtım makaleleri yayınlar. Gelen yazılar İntihal programlarından geçirilir. Dergi, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger, ASOS Index ve İlahiyat Atıf Dizini gibi indekslerce taranmaktadır. Web of Science, SCOPUS, TR Dizin indeksleri için değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç giriş yazısından sonra konunun alt alanları ile ilgili literatür değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir söyleşiyi, klasik veya güncel bazı kaynakların, kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içermektedir.

Cilt 18 - Sayı 36 - 17 Ara 2020
 1. Türk Sineması’nın Tarihine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 401 - 424
  Barış SAYDAM
 2. 1970’lı Yıllarda Türkiye’de İktidar ve Sinema İlişkileri
  Sayfalar 495 - 528
  Yalçın LÜLECİ
 3. Türkiye’de Belgesel Sinemanın Kısa Bir Tarihçesi
  Sayfalar 529 - 542
  Peyami ÇELİKCAN
 4. Dönemini Sallayan Yönetmenler ve Filmleri Geçip Giderken Neden Hâlâ Metin Erksan ve Lütfi Akad Sineması Konuşuluyor?
  Sayfalar 671 - 682
  Kurtuluş KAYALI
 5. Cinematic Geography of the Countryside, Childhood, and Nostalgia: Remembering Ahmet Uluçay in the Age of Oblivion
  Sayfalar 683 - 698
  Sertaç T. DEMİR
 6. Türkiye'de Sinema Bölümlerinin İlk 10 Yılı (1982-1992) ve Film Çalışmalarının Yönelimleri
  Sayfalar 713 - 732
  Yusuf Ziya GÖKÇEK
 7. Seçil Büker ile Türkiye’de Sinema Çalışmaları Üzerine Söyleşi
  Sayfalar 633 - 642
  Seçil BÜKER
 8. Türkiye’de Sinema Tarihyazımının Gelişim Süreci
  Sayfalar 425 - 472
  Barış SAYDAM
 9. Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Sinema Üzerine Yapılmış Tarih ve Tarihyazımı Çalışmalarına İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi (1946 – 2020)
  Sayfalar 473 - 494
  Nezih ERDOĞAN
 10. Türkiye’de Korku Sineması Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 543 - 582
  Ozan ÖZPAY
 11. Türkiye Sinemasında Uyarlamalara Genel Bir Bakış
  Sayfalar 583 - 592
  Zeynep ÇETİN ERUS
 12. Türkiye Sinema Mekânları, Seyir ve Seyirci Araştırmaları Bibliyografyası: Yaklaşımlar, Kaynaklar ve Yöntemler
  Sayfalar 593 - 692
  Aydın ÇAM, İlke ŞANLIER YÜKSEL
 13. Auteur Sinema Bağlamında Türkiye’de Yönetmen Sineması Kitapları Literatürü: Bir Tasnif Denemesi
  Sayfalar 643 - 670
  Havva YILMAZ
 14. Türkiye’de Sinemanın Öncü Girişimcileri: İpekçiler
  Sayfalar 699 - 712
  Özge ÖZYILMAZ
 15. Batılı Dergilerde Erken Dönem Türk ve Balkan Sineması
  Sayfalar 733 - 748
  Savaş ARSLAN
 16. Hayal Perdesi Sinema Dergisi’ne Tarihsel Bir Bakış
  Sayfalar 749 - 772
  Koray SEVİNDİ
 17. Dijital Beşerî Bilimler ve Türkiye Araştırmaları: Bir Literatür Değerlendirmesi
  Sayfalar 773 - 796
  Fatma ALADAĞ
 18. Türkçede Kötülük Sorunu ve Teodiseye Dair Bibliyografya - Analitik Açıdan Bir Değerlendirme-
  Sayfalar 797 - 860
  Hakan HEMŞİNLİ