Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 4, 103 - 126, 31.01.2019

Öz

Türkiye’de
Atatürk’ün manevi kızı olarak bilinen Afet İnan’ın tarih alanında yapmış olduğu
çalışmalar deyim yerindeyse sayfanın arka yüzünde kalmış gibidir.
Afet İnan 11 Ekim 1925
tarihinde 17 yaşında bir genç kız olarak dönemin Cumhurbaşkanı olan Mustafa
Kemal ile tanışması sayesinde figüranlıktan başrol oyunculuğuna doğru adımını
atmıştır. 09 Ocak 1936’da Ankara’daki Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinde ilk
açılış dersini veren Afet İnan, 1942 yılında doçent, 1950 yılında profesör
olmuş olup 1977 yılında aynı üniversiteden kendi isteği ile emekli olmuştur.
Dünyanın önde gelen antropologlarından olan Eugene Pittard’ın öğrencisi olarak
yetişen Afet İnan hem Türkiye’de hem yurt dışında birçok kültürel ve bilimsel
projeye imzasını atmıştır. Afet İnan’ın Antropoloji ve Arkeoloji alanında
yapmış olduğu çalışmalar Türk Tarih Tezi ile uyumluluk içerisinde
şekillenmiştir. Afet İnan, Türk Kadınının belediye ve milletvekili seçimlerinde
haklarının kazanmasında ve Türk kadınının çağdaşlaşmasında çok değerli
hizmetleri olmuş bir Cumhuriyet kadını olmasının yanı sıra Atatürk’ün fikir
arkadaşlığını yaparak cumhuriyet tarihine en yakından tanıklık eden ve
yaşadıklarını kayıt altına alan ender kişilerden birisidir. Bu çalışma toplanan
yeni veriler ile Afet İnan’ın kültürel/sosyal faaliyetlerini ve fikirlerini ortaya
çıkartmayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • I.-Arşiv Kaynakları
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi(BCA);
 • BCA, Fon No: 030. 11.1.0, Kutu No: 214, Dosya No: 18, Sıra No:12 Yer No: 37.226.1.
 • II. Resmi Yayınlar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri;
 • Devre: III, Cilt: 17, İçtima: 3, 37.İnikat.
 • Devre: IV, Cilt:17,İçtima: 2, 76.İnikat.
 • III. Süreli Yayınlar
 • Gazeteler;
 • Akşam, 08 Eylül 1937.
 • Anadolu, 04 Temmuz 1932.
 • Cumhuriyet, 04 Nisan 1930.
 • Cumhuriyet, 15 Kasım 1933.
 • Cumhuriyet, 16 Eylül 1935.
 • Cumhuriyet, 03 Eylül 1937.
 • Cumhuriyet, 04 Eylül 1937.
 • Cumhuriyet, 05 Eylül 1937.
 • Cumhuriyet, 7 Haziran 1972.
 • Ulus, 15 Eylül 1935.
 • Ulus, 18 Eylül 1935.
 • Ulus, 19 Eylül 1935.
 • Vakit, 13 Eylül 1933.
 • IV. Kitaplar
 • ÂFETİNAN,(Prof. Dr.), Tarih Üzerine İnceleme ve Makaleler, Akın Matbaası, Ankara, 1960.
 • ÂFETİNAN, Ayşe(Prof. Dr.), Atatürk’ten Mektuplar, 2.b., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989.
 • ÂFETİNAN, Ayşe(Prof. Dr.), Cumhuriyet'in 50. Yılı İçin Köylerimiz, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1978.
 • ÂFETİNAN, Ayşe(Prof. Dr.), Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, 4.b., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1982.
 • Birinci Türk Tarih Kongresi, Konferanslar, Müzakere Zabıtları, 2.b., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2010.
 • DOĞRAMACI, Emel, Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişimde Türk Kadını, Atatürk Araş-tırma Merkezi Yayınları, TTK Basımevi, Ankara, 1993.
 • Dördüncü Türk Tarih Kongresi; Kongreye Sunulan Tebliğler, 2.b., Türk Tarih Kurumu Ba-sımevi, Ankara, 2010.
 • ERSANLI, Büşra, İktidar ve Tarih, Türkiye’de “Resmi Tarih “ Tezinin Oluşumu(1929-1937), 5.b, İstanbul, 2013.
 • GÖÇERİ, Nebahat, Kadın Hareketi Tarihi, Sivas 2010. İkinci Türk Tarih Kongresi; Konferanslar, Müzakere Zabıtları, 2.b., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2010.
 • KIRKPINAR, Leyla, Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, 1.b., Zeus Kitapevi Yayınları, İzmir,1999.
 • TOPRAK, Zafer, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, 1.b, Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2012.
 • ORTAYLI, İlber, Gelenekten Geleceğe, 8.b, Ufuk Kitapları, İstanbul,2002.
 • Üçüncü Türk Tarih Kongresi; Kongreye Sunulan Tebliğler, 2.b., Türk Tarih Kurumu Bası-mevi, Ankara, 2010.
 • V. Makaleler İNAN, Afet, “Avrupa Memleketleri UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı”, Kültür Dünyası, Sayı: 26-27(Temmuz-Ağustos 1956), s.5.
 • VI. İnternet Kaynakları
 • http://www.unesco.org.tr/?page=15:62:1:turkce (Erişim tarihi:11 Haziran 2018).
 • http://antropoloji.blogspot.com.tr/2012/10/kafatas-olcumu.html(Erişim tarihi:23Nisan 2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail UZUN

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 20 Kasım 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tarihvegunce531588, journal = {Tarih ve Günce}, eissn = {2587-2117}, address = {tarihvegunce@gmail.com}, publisher = {Kemal ARI}, year = {2019}, volume = {2}, number = {4}, pages = {103 - 126}, title = {AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI}, key = {cite}, author = {Uzun, İsmail} }
APA Uzun, İ. (2019). AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI . Tarih ve Günce , 2 (4) , 103-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarihvegunce/issue/43495/531588
MLA Uzun, İ. "AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI" . Tarih ve Günce 2 (2019 ): 103-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarihvegunce/issue/43495/531588>
Chicago Uzun, İ. "AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI". Tarih ve Günce 2 (2019 ): 103-126
RIS TY - JOUR T1 - AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI AU - İsmailUzun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Tarih ve Günce JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 126 VL - 2 IS - 4 SN - -2587-2117 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Tarih ve Günce AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI %A İsmail Uzun %T AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI %D 2019 %J Tarih ve Günce %P -2587-2117 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Uzun, İsmail . "AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI". Tarih ve Günce 2 / 4 (Ocak 2019): 103-126 .
AMA Uzun İ. AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI. Tarih ve Günce. 2019; 2(4): 103-126.
Vancouver Uzun İ. AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI. Tarih ve Günce. 2019; 2(4): 103-126.
IEEE İ. Uzun , "AFET İNAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI", Tarih ve Günce, c. 2, sayı. 4, ss. 103-126, Oca. 2019

Yayının Türü: Uluslararası Akademik Hakemli-Altı Ayda Bir Yayınlanır