Yıl 2021, Cilt , Sayı 8, Sayfalar 265 - 300 2021-01-27

SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ

Ali ÇAKIRBAŞ [1] , Ümren ÖLMEZ [2]


Türk demokrasi tarihi açısından 27 Mayıs Askeri Müdahalesi sonrası Türkiye’de yeni bir sayfa açılmıştır. Uzun soluklu 1924 Anayasası yerini 1961 Anayasasına bırakırken parlamenter sisteme bazı yenilikler getirilmiştir. Bunlardan en önemlisi 1980 Askeri Müdahalesine kadar yürürlükte kalan ve çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Senatosu olmuştur. Cumhuriyet Senatosu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üst meclisini oluşturan bir yasama organı olarak Türk siyasi hayatında yer almıştır. Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Komitesi Üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen kontenjan üyeleri ve genel seçimlerde halk tarafından seçilen senatörlerden oluşturulmuştur. Cumhuriyet Senatosunun görevi, hükümetin çalışmalarını denetlemek ve denge unsuru oluşturarak sistemin işlerliğini temin etmek olarak belirlenmiştir. 1961-1980 yılları arasında Cumhuriyet Senatosunda Sivas’ı 11 senatör temsil etmiştir. Bu senatörlerin tamamı genel seçimlerle halk tarafından seçilmiştir. Bunlar Ahmet Nihat Çekemoğlu, Rifat Öçten, Yusuf Ziya Önder, Hasan Hulusi Söylemezoğlu, Adil Altay, Nurettin Ertürk, Hüseyin Öztürk, Kazım Kangal, Temel Kitapçı, Mehmet Muhittin Taylan ve Tahsin Türkay’dır. Bu çalışmada Sivas senatörlerinin kısa biyografilerine ve Senatoda Sivas adına yapmış oldukları çalışmalara değinilecektir. Senatörlerin bazıları Sivas’ı kalkındırmak ve kentin sorunlarına çözüm getirmek adına daha yoğun faaliyet içerisinde olmasına rağmen bazılarının herhangi bir faaliyetine rastlanılamamıştır. Bu çalışmada 1961-1980 yılları arasında Sivas senatörlerinin senato faaliyetleri tutanak dergileri ve dönemin diğer kaynakları ışığında ele alınacaktır.
Cumhuriyet Senatosu, Sivas, Senatörler
  • ASLAN, Emel, Türkiye’nin İç Siyasetinde Demokrat Parti(1950-1960), (Yüksek Lisans Tezi), Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2014.
  • BAYIR, Özgün Erler, “Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Solda Partileşme”, İ.Ü. Sosyal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2011, ss.45-72.
  • ÇAKIRBAŞ, Ali, “Cumhuriyet Senatosu’nda Nevşehir’in Temsili”, History Studies Internatıonal Journal Of Hıstory, 12/4, Ağustos, 2020, ss.1525-1541.
  • ÇOKER, Fahri, Türk Parlamento Tarihi Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Özgeçmişleri, C.1, (1961-1964), Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara, 1998.
  • ÇOKER, Fahri, Türk Parlamento Tarihi Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Özgeçmişleri, C.2, (1966-1980), Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 1999.
  • KAÇAR, Mustafa Seçkin, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş ve Demokrat Parti İktidarı, (Yüksek Lisans Tezi), Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı, Aksaray, 2019.
  • KARPAT, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2016.
  • ÖZGİŞİ, Tunca, Türk Parlamento Tarihinde Cumhuriyet Senatosu, Ankara, 2012.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali ÇAKIRBAŞ
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ümren ÖLMEZ
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 25 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tarihvegunce869789, journal = {Tarih ve Günce}, issn = {}, eissn = {2587-2117}, address = {tarihvegunce@gmail.com}, publisher = {Kemal ARI}, year = {2021}, volume = {}, pages = {265 - 300}, doi = {}, title = {SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ}, key = {cite}, author = {Çakırbaş, Ali and Ölmez, Ümren} }
APA Çakırbaş, A , Ölmez, Ü . (2021). SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ . Tarih ve Günce , (8) , 265-300 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarihvegunce/issue/60077/869789
MLA Çakırbaş, A , Ölmez, Ü . "SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ" . Tarih ve Günce (2021 ): 265-300 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarihvegunce/issue/60077/869789>
Chicago Çakırbaş, A , Ölmez, Ü . "SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ". Tarih ve Günce (2021 ): 265-300
RIS TY - JOUR T1 - SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ AU - Ali Çakırbaş , Ümren Ölmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarih ve Günce JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 300 VL - IS - 8 SN - -2587-2117 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih ve Günce SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ %A Ali Çakırbaş , Ümren Ölmez %T SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ %D 2021 %J Tarih ve Günce %P -2587-2117 %V %N 8 %R %U
ISNAD Çakırbaş, Ali , Ölmez, Ümren . "SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ". Tarih ve Günce / 8 (Ocak 2021): 265-300 .
AMA Çakırbaş A , Ölmez Ü . SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ. Tarih ve Günce. 2021; (8): 265-300.
Vancouver Çakırbaş A , Ölmez Ü . SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ. Tarih ve Günce. 2021; (8): 265-300.
IEEE A. Çakırbaş ve Ü. Ölmez , "SİVAS’IN CUMHURİYET SENATOSU’NDA TEMSİLİ", Tarih ve Günce, sayı. 8, ss. 265-300, Oca. 2021