Amaç

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi; tarım, tarım makinaları, enerji ve teknoloji konularını kapsayan disiplinler arası yaklaşımlarla gerçekleştirilmiş akademik standartlara uygun ve bilime katkı sunacak nitelikteki araştırma/derleme çalışmaları, detaylı ön inceleme ve bilimsel hakemleme süreçleriyle destekleyerek, uluslararası araştırmacıların erişebileceği bilimsel makaleler formatında yayınlamayı amaç edinmiştir.

Kapsam

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, yayım politikası gereği, aşağıda sunulan alanlar kapsamına giren çalışmaları yayınlamaktadır.

• Tarım Makinalarındaki Son Gelişmeler
• Traktör ve Sistem Araçlarında Gelişmeler
• Toprak İşleme, Ekim-Dikim-Gübreleme, Bitki Koruma, Hasat-Harman Teknolojileri
• Sulama Teknolojileri
• Hayvansal Üretimde Mekanizasyon
• Hassas Tarım Teknolojileri
• Algılama ve Kontrol Sistemlerindeki Yenilikler
• Hasat Sonrası İşlemler
• Sistem Optimizasyon Teknikleri ve Uygulamaları
• Tarımsal Mekanizasyon Planlama ve Yönetiminde Son Gelişmeler
• Termik Motorlar ve Yakıt Teknolojileri
• Tarımsal Atık Yönetimi
• Tarımsal Ürün İşleme Teknolojileri
• Tarımda Yenilenebilir ve Yeni Enerji Kaynakları
• Tarımda Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı