Yıl 2020, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 35 - 38 2020-12-17

Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research on Determination of The Effect of Different T Type Furrow Openers on Seeding Uniformity of No-Tillage Planter

Serkan ÖZDEMİR [1] , Zeliha BEREKET BARUT [2]


Bu çalışma, farklı anız koşullarında bir doğrudan ekim makinasına monte edilmiş̧ üç farklı ters T tipi çizi açıcı ayak ve bir çift diskli çizi açıcı ayağın, ekim başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır. Çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2018-2019 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada, 115° , 120° ve 125° kanat açılı 3 ters T tipi ayak ve kontrol bir çift diskli çizi açıcı ayak değişken olarak kullanılmıştır. Dik ve parçalanmış anız olmak üzere iki farklı anız koşulunda dört farklı çizi açıcı ayaklı doğrudan ekim makinası ile mısır ekim yapılıştır. Gerek bitki çıkış parametreleri gerekse çıkış sonrası bitki dağılım düzgünlüğü açısından ters T tipi ayaklar çift diskli ayağa göre daha başarılı bulunmuştur. Ters T tipi ayaklar kendi içinde karşılaştırıldığında bitki çıkış zamanı açısından 125° kanat açılı ters T ayak (5,03 gün), bitkilerin sıra üzeri dağılım düzgünlüğü açısından ise 120° kanat açılı ters T ayaklar (%87,87 kabul edilebilir bitki aralığı) daha başarılı sonuçlar vermiştir.
The study was performed to determine the effect of three different inverted T type furrow openers and a disc furrow opener of a no-tillage planter on plant distribution uniformity under different stubble conditions. The study was conducted at the Research and Application Farm of Agriculture Faculty of Çukurova University between 2018-2019 years. 3 inverted T type furrow openers with 115°, 120° and 125° wing angles and a disc furrow opener were assambled a no-tillage planter. In the study; corn was sown by no-tillage planter with four different furrow opener under two different stubble conditions, namely the stand stubble and shredded flat stubble. In this study, the inverted T type furrow openers were more successful than the double disc opener in terms of both plant emergence parameters and plant distribution uniformity. When the inverted T type openers are compared within themselves, the furrow opener with 125 ° wing angle(5,03 day) was successful in terms of plant emergence parameters and also the furrow opener with 120° wing angle (quality of feed index %87,87) was more successful in terms of accuracy of horizontal plant distribution.
 • Alsaheed M.A.A. 2019. Doğrudan ekim makinalarında diskli çizi açıcı ayakların çeki kuvveti gereksiniminin farklı kaplama uygulamaları ile iyileştirilme olanaklarının araştırılması, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü sü , Yayınlanmamış, Doktora tezi.
 • Barut, Z. B. 2006. Ekim Makinaları, Alınmıştır: Tarım Makinaları 2 (ed). Öztekin, S., Nobel Kitapevi, Adana, 408 s.
 • Barut, Z. B. 2008. Seed coating and tillage effects on sesame stand establishment and planter performance for single seed sowing. Applied Engineering In Agriculture. 24(5): 565-571.
 • Barut, Z.B. ve Çelik İ. 2009. Tillage effects on soil quality indicators in the semi-arid mediterranean coastal plain of Turkey. The Philippine Agricultural Scientist, 92(3): 290-300.
 • Baker, Cj. Saxton, K.E. ve Ritchie, W.R. 1996. No-Tillage Seedin. Science and Practice. CAB International, University Press Cambridge. UK, 258 s.
 • Choudhari, D. 2001. Performance evaluation of various types of furrow openers on seed drills. Journal of Agricultural Engineering Research, 79(2): 125-137.
 • Choudhury, S. G., Srivastava, S., Singh, R., Chaudhari, S. K., Sharma, D. K., Singh, S. K., ve Sarkar, D. 2014. Tillage and residue management effects on soil aggregation, organic carbon dynamics and yield attribute in rice–wheat cropping system under reclaimed sodic soil. Soil and Tillage Research, 136: 76-83.
 • Çelik, A. 2009. Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Performansına Etkili Faktörler. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 40 (2), 101-108.
 • Karayel; D. 2009. Performance of a modified precision vacuum seeder for no-till sowing of maize and soybean. Soil and Tillage Research, 104(1):121–125.
 • Karayel, D. ve Ö zmerzi, A. 2007. Doğ rudan ekimde farklı gö mü cü ayak ve derinlik ayar sistemlerinin tarla filiz çıkısına etkisi. Akdeniz Ü niversitesi Ziraat Fakü ltesi Dergisi, 20(2): 153-161.
 • Tekin, M., Avcı, M., Çat, A. ve Akar, T. 2017. Dü nyada ve Tü rkiye’de toprak işlemesiz tarımın durumu ve benimsenmesi. Bahri Dağ daş Bitkisel Araştırma Dergisi, 6(1): 22-34.
 • Turgut, M.M. 2014. Doğrudan Ekim Makinalarında Çizi Açıcı Ayak Tipleri İçin Anlık Bası Yüklerinin Belirlenmesi. Çukurova Ü niversitesi Fen Bilimleri Enstitü sü , Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.
 • Turgut, M.M. ve Barut, Z.B. 2015. The Instant Mean Downforce and Emergence Parameters for Furrow Opener Types on Direct Seeding Machine. XXXVI CIOSTA CIGR Conference, 26-28 May, St Petersburg, Russia.
 • Önal, İ. 2006. Ekim-Dikim-Gü breleme Makinaları. Ege Ü niversitesi Ziraat Fakü ltesi Yayınları No: 490, Bornova, İzmir, 219 s.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zeliha BEREKET BARUT
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tarmak729425, journal = {Tarım Makinaları Bilimi Dergisi}, issn = {1306-0007}, eissn = {2651-4230}, address = {}, publisher = {Tarım Makinaları Derneği}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {35 - 38}, doi = {}, title = {Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özdemir, Serkan and Bereket Barut, Zeliha} }
APA Özdemir, S , Bereket Barut, Z . (2020). Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , 16 (3) , 35-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarmak/issue/58259/729425
MLA Özdemir, S , Bereket Barut, Z . "Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 16 (2020 ): 35-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarmak/issue/58259/729425>
Chicago Özdemir, S , Bereket Barut, Z . "Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 16 (2020 ): 35-38
RIS TY - JOUR T1 - Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma AU - Serkan Özdemir , Zeliha Bereket Barut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Tarım Makinaları Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 38 VL - 16 IS - 3 SN - 1306-0007-2651-4230 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Makinaları Bilimi Dergisi Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %A Serkan Özdemir , Zeliha Bereket Barut %T Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Tarım Makinaları Bilimi Dergisi %P 1306-0007-2651-4230 %V 16 %N 3 %R %U
ISNAD Özdemir, Serkan , Bereket Barut, Zeliha . "Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 16 / 3 (Aralık 2020): 35-38 .
AMA Özdemir S , Bereket Barut Z . Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. TMBD. 2020; 16(3): 35-38.
Vancouver Özdemir S , Bereket Barut Z . Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 2020; 16(3): 35-38.
IEEE S. Özdemir ve Z. Bereket Barut , "Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı T Tipi Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, c. 16, sayı. 3, ss. 35-38, Ara. 2020