Yıl 2020, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 39 - 51 2020-12-17

Review of Current Situation for International Scientific Publications on Additive Manufacturing Technologies
Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi

H. Kürşat ÇELİK [1] , Gökhan KUNT [2] , İbrahim AKINCI [3]


In recent years, computer aided engineering and additive manufacturing technologies are actively used in many different product design and manufacturing areas. However, it is seen that the number of scientific publications and practical applications related to this manufacturing technology remain in a limited number, especially in the field of agricultural machinery design and manufacturing in Turkey. In this point, it is understood that revealing the current state of the additive manufacturing technology and determining the trends of scientific studies are important in the field of research and design of agricultural machinery. In this study, in order to reveal the current status of international scientific publication studies in the field of additive manufacturing technologies, a detailed literature search was conducted with the relevant keywords within the scope of an international scientific publication database (Web of Science). Content analysis technique was used to determine the current status of additive manufacturing technologies and the general tendencies of scientific studies on the subject. Assessment of the international and Turkey addressed scientific publications on additive manufacturing technologies and research studies was realised. When the state of additive manufacturing technologies in Turkey was analysed, it was seen that especially the studies carried out in 2018 increased compared to other years. However, it has been observed that there are not enough studies in Turkey relative to countries such as America, China and Germany where many studies have been carried out in this field. When the findings are analysed, no studies related to the field of research and design of agricultural machinery have been found. This clearly states that the agricultural machinery research area should focus on additive manufacturing technologies in order to enlarge the competitiveness capability in design and manufacturing.
Son yıllarda, bilgisayar destekli mühendislik ve katmanlı imalat teknolojileri birçok farklı makine tasarım ve imalat alanlarında aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu tip teknolojiler ile ilgili bilimsel nitelikli araştırmaların ve imalata yönelik pratik uygulamaların sayısının özellikle ülkemiz tarım makineleri tasarımı ve imalatı alanında oldukça sınırlı sayıda kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu teknolojinin güncel durumunun ortaya konmasının ve yapılan bilimsel çalışmaların eğilimlerinin belirlenmesinin tarım makineleri tasarımı ve imalatı araştırma alanı özelinde önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, katmanlı imalat teknolojileri alanında yapılmış olan uluslararası bilimsel yayın çalışmalarının güncel durumunun ortaya konması amacıyla uluslararası bir bilimsel yayın veri tabanı (Web of Science) kapsamında ilgili anahtar kelimeler ile detaylı bir kaynak taraması yapılmıştır. Katmanlı imalat teknolojilerinin mevcut durumunu ve konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların genel eğilimlerini belirlemek amacı ile içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Katmanlı imalat teknolojileri konusunda yapılan uluslararası bilimsel yayınların ve yapılan çalışmaların Türkiye’deki durumu değerlendirmeye alınmıştır. Katmanlı imalat teknolojilerinin ülkemizdeki durumu incelendiğinde, özellikle 2018 yılında yapılan çalışmaların, diğer yıllara kıyasla artış gösterdiği görülmektedir. Ancak bu alanda çok sayıda çalışmaların yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya gibi ülkelere göre ülkemizde yeterli sayıda çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, tarım makineleri tasarımı ve imalatı araştırma alanı ile alakalı hiçbir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu durum tarım makineleri araştırma alanı özelinde katmanlı imalat konuları üzerine odaklanılması gerektiğinin açık bir şekilde göstergesi olmaktadır.
 • Arcam. 2014. Arcam History. Ulaşılabilir URL: http://www.arcam.com/company/about-arcam/history. (Erişim tarihi: 21.09.2017).
 • Aslan, E. ve Tavşancıl, E. 2001. İçerik Analiz ve Uygulama Örnekleri. İstanbul, Epsilon.136 s. (ISBN: 975331310-1) ASTM Standard F2792‐12a. 2012. Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies. ASTM International.
 • Bakkalbasi, N., Bauer, K., Glover, J. and Wang, L. 2006. Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science, Biomed. Digit. Libr. (Doi: 10.1186/1742-5581-3-7)
 • Çelik, H.K., Lupeanu, M.E., Rennie, A.E.W., Neagu, C. Akıncı, İ. 2013. Product re-design using advanced engineering applications and function analysis: A case study for greenhouse clips. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 35 (3): 305-318.
 • Demir, S., Sezer, H.K. ve Özdemir, V. 2018. Topolojik nesnelerin FDM (Ergiyik Biriktirerek Modelleme) yöntemiyle üretimi: Klein şişesi örneği. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry. 2 (2): 76-87.
 • Gebhardt, A. 2011. Understanding Additive Manufacturing: Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing. Hanser Publication, 1-9. (doi:10.3139/9783446431621.fm) https://elektromanyetix.com/ (Erişim tarihi: 18.10.2018). https://www.simplify3d.com/ (Son erişim tarihi: 18.10.2018).
 • ISO/ASTM 52900:2015:Additive manufacturing — General principles — Terminology. Ulaşılabilir URL: www.iso.org. (Erişim Tarihi: 18.09.2017)
 • Nadasbaş, S.E. ve Çileroğlu, B. 2018. Moda tasarımında 3 boyutlu yazıcıların malzeme-işlev-form odaklı kullanımları ve çok işlevli modüler giysi tasarımı çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies. 231-257.
 • Olgun, R. ve Yılmaz, T. 2014. Peyzaj mimarlığında bilgisayar destekli tasarım ve tasarım aşamaları. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 3 (1): 48-59.
 • Poyraz, Ö. & Kuşhan, M.C. 2018. Investigation of the effect of different process parameters for laser additive manufacturing of metals. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33 (2): 729-742.
 • Sames, W.J., List, F.A., Pannala, S., Dehoff, R.R., Babu, S.S. 2016. The Metallurgy and Processing Science of Metal Additive Manufacturing. International Materials Reviews. 61 (5): 315-360.
 • Sevim, Ö. 2013. Yapay arı koloni algoritması kullanılarak 3 boyutlu çelik yapıların optimum tasarımı. Yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 89 s.
 • Şahin, K. & Turan, B.O. 2018. Üç boyutlu yazıcı teknolojilerinin karşılaştırmalı analizi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (2): 97-116.
 • Wohlers Report (A. Wohlers) 2017, 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry, Annual Worldwide Progress Report, Wohlers Associates: Fort Collins,CO, 2017.
 • Wong, K.V. & Hernandez, A. 2012. A Review of Additive Manufacturing. ISRN Mechanical Engineering. 1-10. (Article ID: 208760) (doi: 10.5402/2012/208760)
 • Yalçın, B. & Ergene, B. 2017. Endüstride yeni eğilim olan 3-B eklemeli imalat teknolojisi ve metalürjisi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Araştırmalar Dergisi. 9 (3): 65-88.
 • Zhang, J. & Jung, Y. 2018. Additive Manufacturing: Materials, Processes, Quantifications and Applications. Elsevier Inc. Oxford, United Kingdom. 350 p. (ISBN: 9780128121559)
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8154-6993
Yazar: H. Kürşat ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENIZ UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan KUNT
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim AKINCI
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Aralık 2020

Bibtex @derleme { tarmak811621, journal = {Tarım Makinaları Bilimi Dergisi}, issn = {1306-0007}, eissn = {2651-4230}, address = {}, publisher = {Tarım Makinaları Derneği}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {39 - 51}, doi = {}, title = {Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi}, key = {cite}, author = {Çelik, H. Kürşat and Kunt, Gökhan and Akıncı, İbrahim} }
APA Çelik, H , Kunt, G , Akıncı, İ . (2020). Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , 16 (3) , 39-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarmak/issue/58259/811621
MLA Çelik, H , Kunt, G , Akıncı, İ . "Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi" . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 16 (2020 ): 39-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarmak/issue/58259/811621>
Chicago Çelik, H , Kunt, G , Akıncı, İ . "Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 16 (2020 ): 39-51
RIS TY - JOUR T1 - Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi AU - H. Kürşat Çelik , Gökhan Kunt , İbrahim Akıncı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Tarım Makinaları Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 51 VL - 16 IS - 3 SN - 1306-0007-2651-4230 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Makinaları Bilimi Dergisi Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi %A H. Kürşat Çelik , Gökhan Kunt , İbrahim Akıncı %T Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi %D 2020 %J Tarım Makinaları Bilimi Dergisi %P 1306-0007-2651-4230 %V 16 %N 3 %R %U
ISNAD Çelik, H. Kürşat , Kunt, Gökhan , Akıncı, İbrahim . "Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 16 / 3 (Aralık 2020): 39-51 .
AMA Çelik H , Kunt G , Akıncı İ . Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi. TMBD. 2020; 16(3): 39-51.
Vancouver Çelik H , Kunt G , Akıncı İ . Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 2020; 16(3): 39-51.
IEEE H. Çelik , G. Kunt ve İ. Akıncı , "Katmanlı İmalat Teknolojileri Konusunda Yapılan Uluslararası Bilimsel Yayınlar için Güncel Durum İncelemesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, c. 16, sayı. 3, ss. 39-51, Ara. 2020