Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 9, 01.06.2020

Öz

Kaynakça

  • 1-URL 2, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr2-Lichfield, D., (1992), Urban Regeneration for the 1990s, London Planning Advisory Committee, London3-Donnison, D., (1993), The Challenge of Urban Regeneration for Community Development Community Development Journal, Volume 28, Issue 4, October 1993, Pages 293–298, https://doi.org/10.1093/cdj/28.4.2934- Bilsel, S. G., Polat, E., Yılmaz N., (2003), Değişim-Dönüşüm Sürecinde Kimlik Arayışları ve Kentsel Yenileşme Kavramı, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul5- Roberts, P., et all (2017), Urban Regeneration, 2. Edition p: 69-133 Sage Publications, London, UK6-Mark R. Montgomery, et al.(200) The Urban Transformation of the Developing World, Science 319, 761 (2008); DOI: 10.1126/science.11530127- Ataöv A., Osmay s., (2007), Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU JFA Sayı:28- Akkar, Z. M., (2006), Kentsel Dönüşüm Üzerine Batıdaki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2006/2 ISSN 1300-7316, Ankara9- Hague C., (2005), Place Identity, Participation and Planning, The RTPI Library series, London UK10- Balamir, M. (2004) Aspects of Urban Regeneratıon in Turkey: The Zeytinburnu Project, The UK-Turkey Urban Regeneration Symposium, Ankara.11- Noon, D. vd. (2000) Chapter 4: Economic Regeneration and Funding, Urban Regeneration der. P. Roberts, H. Sykes, Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi.12- Kahraman T., (2006), İstanbul Kentinde Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Süreçleri, 18 Kasım Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul13- Köktürk E., Köktürk E.,(2007), Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Almanya Deneyimi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 2-6 Nisan 2007.14-Tekeli İ., (2012), Türkiye Kent Planlamasının Yeniden Kurumsallaşmasını Düzenlerken Düşünülmesi Gerekenler Üzerine Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, ISSN 1300-7319 Sayı 5315-Sökmen P., (2003), Kentsel Dönüşüm İçin Kaynak Yaratıcı Sürdürülebilir Bir Planlama Çerçevesi, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, YTÜ16- Sönmez N Ö., (2006), Düzensiz Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm Modelleri Üzerine Bir Değerlendirme Planlama Dergisi, ISSN 1300-7319 sayı: 5317-I Turok, Bailey N, (2004), Twin track cities? Competitiveness and cohesion in Glasgow and Edinburgh, Progress in Planning, Elseiver, Volume: 62, Issue: 318- Eke F. (2003), Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesinin Kentsel Dönüşüm Boyutu, Ankara Akköprü-Migros Örneği, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Bildiriler Kitabı19-Şişman A., Kibaroğlu D., (2009), Dünyada ve Türkiye’de kentsel Dönüşüm Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 – 15 Mayıs 2009, Ankara20-Mc Cormick K., (2013). Advancing Sustainable Urban Transformation, Journal of Cleaner Production journal homepage: www.elsevier.com/ locate/jclepro

Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 9, 01.06.2020

Öz

Köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu
toprakları, üzerinde yaşayanlara yaklaşık 8 000 yıldır ev sahipliği
yapmaktadır. Her medeniyet kurulurken yeni yer arama yerine eski bir yerleşimi
bazen olduğu gibi koruyarak ama genişleterek, bazen de yıkıp yeniden yaparak
aynı mekânı kullanmıştır. Bunun temel nedenleri, temiz su, iklim, savunma, alt
yapı tesisleri, ulaşımdır. Bunu yaparken de eski yerleşimin hatalarından ders
çıkarmıştır. Aynı coğrafyada bugün yaşayan bizler, yine eski yerleşim
birimlerini kullanmaktayız. Anadolu’daki her bir yerleşimin en az birkaç
yüzyıllık tarihi vardır.Ülkemizde bugün için kentlerimiz yerleşim yerleriyle,
altyapısıyla, iş olanaklarıyla, eğitim ve kültür etkinlikleriyle ve yapılarıyla
daha yaşanılabilir yerler olması için günün gereklerine göre yeniden
yapılandırılmalıdır. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm için yapılandırmayı sadece
yapı yenilemesi ve yoğunluk artışı olarak görmemeliyiz. Kente yeni dinamikler
katarak her yönüyle kaliteyi yakalamalıyız.

Kaynakça

  • 1-URL 2, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr2-Lichfield, D., (1992), Urban Regeneration for the 1990s, London Planning Advisory Committee, London3-Donnison, D., (1993), The Challenge of Urban Regeneration for Community Development Community Development Journal, Volume 28, Issue 4, October 1993, Pages 293–298, https://doi.org/10.1093/cdj/28.4.2934- Bilsel, S. G., Polat, E., Yılmaz N., (2003), Değişim-Dönüşüm Sürecinde Kimlik Arayışları ve Kentsel Yenileşme Kavramı, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul5- Roberts, P., et all (2017), Urban Regeneration, 2. Edition p: 69-133 Sage Publications, London, UK6-Mark R. Montgomery, et al.(200) The Urban Transformation of the Developing World, Science 319, 761 (2008); DOI: 10.1126/science.11530127- Ataöv A., Osmay s., (2007), Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU JFA Sayı:28- Akkar, Z. M., (2006), Kentsel Dönüşüm Üzerine Batıdaki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2006/2 ISSN 1300-7316, Ankara9- Hague C., (2005), Place Identity, Participation and Planning, The RTPI Library series, London UK10- Balamir, M. (2004) Aspects of Urban Regeneratıon in Turkey: The Zeytinburnu Project, The UK-Turkey Urban Regeneration Symposium, Ankara.11- Noon, D. vd. (2000) Chapter 4: Economic Regeneration and Funding, Urban Regeneration der. P. Roberts, H. Sykes, Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi.12- Kahraman T., (2006), İstanbul Kentinde Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Süreçleri, 18 Kasım Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul13- Köktürk E., Köktürk E.,(2007), Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Almanya Deneyimi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 2-6 Nisan 2007.14-Tekeli İ., (2012), Türkiye Kent Planlamasının Yeniden Kurumsallaşmasını Düzenlerken Düşünülmesi Gerekenler Üzerine Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, ISSN 1300-7319 Sayı 5315-Sökmen P., (2003), Kentsel Dönüşüm İçin Kaynak Yaratıcı Sürdürülebilir Bir Planlama Çerçevesi, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, YTÜ16- Sönmez N Ö., (2006), Düzensiz Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm Modelleri Üzerine Bir Değerlendirme Planlama Dergisi, ISSN 1300-7319 sayı: 5317-I Turok, Bailey N, (2004), Twin track cities? Competitiveness and cohesion in Glasgow and Edinburgh, Progress in Planning, Elseiver, Volume: 62, Issue: 318- Eke F. (2003), Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesinin Kentsel Dönüşüm Boyutu, Ankara Akköprü-Migros Örneği, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Bildiriler Kitabı19-Şişman A., Kibaroğlu D., (2009), Dünyada ve Türkiye’de kentsel Dönüşüm Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 – 15 Mayıs 2009, Ankara20-Mc Cormick K., (2013). Advancing Sustainable Urban Transformation, Journal of Cleaner Production journal homepage: www.elsevier.com/ locate/jclepro
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Ertas 0000-0002-9458-3395

Özge Bayındır Bu kişi benim 0000-0002-7210-4795

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ertas, M., & Bayındır, Ö. (2020). Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 2(1), 1-9.