Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 10 - 17, 01.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Danıştay Altıncı Daire (1990). E:1989/901, K:1990/477, 28.03.1990.
 • Danıştay Altıncı Daire (1992a). E:1992/325, K:1992/3286, 24.09.1992.
 • Danıştay Altıncı Daire (1992b). E:1991/312, K:1992/3774, 19.10.1992.
 • Danıştay Altıncı Daire (1993). E:1993/1097, K:1993/4601, 04.11.1993.
 • Danıştay Altıncı Daire (1997). E:1996/1478, K:1997/1367, 13.03.1997.
 • Danıştay Altıncı Daire (1998). E:1998/2317, K:1998/5615, 19.11.1998.
 • Danıştay Altıncı Daire (2001). E:2000/4420, K:2001/5161, 05.11.2001.
 • Danıştay Altıncı Daire (2004). E:2003/493, K:2004/3850, 16.06.2004.
 • Danıştay Altıncı Daire (2009). E:2005/3220, K:2009/35, 19.02.2009.
 • Danıştay Altıncı Daire (2012). E:2011/3813, K:2012/447, 06.02.2012.
 • Koçak, H. (2009). İmar Uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 11-15 Mayıs.
 • Resmi Gazete (1985). İmar Kanunu, Kanun No: 3194, Sayı: 18749.
 • Resmi Gazete (2003). İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun No: 5006, Sayı: 25319.
 • Resmi Gazete (2019). Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 7181, Sayı: 30827.
 • Yıldız, F. (1995). İmar Bilgisi, Atlas Kitabevi.

İmar Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilen Bedelsiz Terklerin Danıştay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 10 - 17, 01.06.2020

Öz

İmar planları, yerleşim yerlerindeki yapılaşmaların sağlıklı, planlı ve çevre şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanırlar. İmar planlarının uygulanması farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. (i) Kamulaştırma, (ii) Taşınmaz sahibinin isteği üzerine yapılan uygulamalar (ifraz ve tevhid), (iii) Arsa ve Arazi Düzenlemesi şeklinde tanımlanan üç yöntemle imar planlarının öngördüğü düzenlemeler hayata geçirilir. Bu üç yöntemden ikincisi parsel bazında imar uygulaması şekli olup, taşınmaz sahiplerinin parsellerinin kamu hizmetlerine rastlayan kısımlarını bedelsiz kamuya bırakmalarını, diğer bir ifadeyle terk etmelerini gerektirir. Kamu hizmetleri için yapılan bedelsiz terklerin, imar uygulama yöntemlerinden üçüncüsü olan Arsa ve Arazi Düzenlemesi esnasında bu kamu hizmetlerinin sağlanması amacıyla kesilen düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, arsa ve arazi düzenlemesi öncesi yapılan bedelsiz terk oranının, arsa ve arazi düzenlemesi esnasında kesilen DOP oranından az veya çok olması durumunda verilen Danıştay kararları incelenmiştir.

Kaynakça

 • Danıştay Altıncı Daire (1990). E:1989/901, K:1990/477, 28.03.1990.
 • Danıştay Altıncı Daire (1992a). E:1992/325, K:1992/3286, 24.09.1992.
 • Danıştay Altıncı Daire (1992b). E:1991/312, K:1992/3774, 19.10.1992.
 • Danıştay Altıncı Daire (1993). E:1993/1097, K:1993/4601, 04.11.1993.
 • Danıştay Altıncı Daire (1997). E:1996/1478, K:1997/1367, 13.03.1997.
 • Danıştay Altıncı Daire (1998). E:1998/2317, K:1998/5615, 19.11.1998.
 • Danıştay Altıncı Daire (2001). E:2000/4420, K:2001/5161, 05.11.2001.
 • Danıştay Altıncı Daire (2004). E:2003/493, K:2004/3850, 16.06.2004.
 • Danıştay Altıncı Daire (2009). E:2005/3220, K:2009/35, 19.02.2009.
 • Danıştay Altıncı Daire (2012). E:2011/3813, K:2012/447, 06.02.2012.
 • Koçak, H. (2009). İmar Uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 11-15 Mayıs.
 • Resmi Gazete (1985). İmar Kanunu, Kanun No: 3194, Sayı: 18749.
 • Resmi Gazete (2003). İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun No: 5006, Sayı: 25319.
 • Resmi Gazete (2019). Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 7181, Sayı: 30827.
 • Yıldız, F. (1995). İmar Bilgisi, Atlas Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yüksel BOZ> (Sorumlu Yazar)
Hacettepe Üniversitesi
0000-0002-8135-8308
Türkiye


Tayfun ÇAY>
Konya Teknik Üniversitesi
0000-0002-4661-5583
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Boz, Y. & Çay, T. (2020). İmar Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilen Bedelsiz Terklerin Danıştay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi . Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi , 2 (1) , 10-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayod/issue/52937/653722