Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kent Çekim Merkezlerindeki Yoğunluğun Kent Dışı Alanlara Aktarılması için Alışveriş Merkezi Geliştirme Örneği: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Esenbağlar Mahallesi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 32 - 39, 28.05.2021
https://doi.org/10.51765/tayod.902378

Öz

Kent planlamasının en önemli aşamasını kent çekim merkezlerinin oluşturulması belirlemektedir. Kuramsal ve yasal kısıtlamalarla oluşan kent planlamalarının sonucunda beklentiler karşılanamamaktadır. Bu nedenle mevcut kent merkezlerinin yükünü azalmak için yeni çekim merkezlerine ihtiyaç vardır. Günümüzde alışveriş merkezleri, işlevlerindeki çeşitliliğinden dolayı çözüm getirebilecek komplekslerdir. Alışveriş merkezlerinin ülkemiz gelişiminde tüketim toplumunu olumsuz bir şekilde oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak nitelikli analizler sonucunda oluşan alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi kent merkezlerinin yerlerini değiştirerek, kent yoğunluğunu kent dışı ortamlara aktardığı görülmektedir. Bu çalışmada Mersin ili, Mezitli ilçesi, Esenbağlar Mahallesi’nde geliştirilecek bir alışveriş merkezi ile ilin çeşitli bölgelerinde bulunan yoğunluğun azaltılarak, yeni çekim merkezi oluşturulması öngörülmüştür. Bunun için taşınmaz geliştirme yöntemlerinden SWOT analizi yapılmıştır. Bu çalışma ile doğru yer seçiminin değerlendirilmesi, planlanması sonucunda, kent çekim merkezlerindeki yoğunluğun kent dışı alanlara aktarılması yanı sıra yatırımların nitelikli olarak kentin gelişimine katkı sağlanacaktır.

Kaynakça

 • Çevre Düzeni Planı, (2021). Mersin-Adana Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı. https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/o32_otha_ksa_03.02-20200221141259.jpg
 • Erbaşı, A. (2012). Yeniceoba Beldesi SWOT Analizi, Mevlana Kalkınma Ajansı Projesi, Konya.
 • Google Earth, (2020). Image ©2021 Maxar Technologies, Görüntü Tarihi: 11.08.2020
 • MESKİ, (2015). 2015 Yılı Faaliyet Raporu Taslağı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Mersin. http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/gb4Ma+2015.pdf
 • Mezitli, (2014). Mezitli Belediyesi ile “Mezitli’de Mutluyum!”, Mezitli. https://www.mezitli.bel.tr/mezitli-kitabi
 • Mezitli, (2018). Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz–Toroslar–Yenişehir–Mezitli İlçeleri, 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Mersin. https://www.mersin.bel.tr/upload/dosyalar/Plan%20A%C3%A7%C4%B1klama_Raporu%20ve%20Plan%20H%C3%BCk%C3%BCmleri.pdf
 • Mezitli, (2019). Stratejik Plan 2020-2024, Mezitli Belediyesi, Mezitli.
 • Miles, M, E., Berens, G, L., Eppli, M, J. & Weiss M,A. (2007), Real Estate Development: Principles and Process, ISBN-13: 978-0874209716, Washington.
 • MTSO, (2020). Ekonomik Rapor, TÜİK, Mezitli Sağlık Kent Profili, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜİK.
 • Özegeli, A.D.Ş. (2016). Alışveriş Merkezleri Geliştirme ve Pazarlamasında Kuruluş Yerinin Rolü ve Önemi; İzmir Kent Ölçeğinde BR Uygulama, Doktora Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Ratcliffe, J. & Stubbs, M. (1996). Urban Planning and Real Estate Development, ISBN 0-203-21463-3, London.
 • TKGM, (2021). Parsel Sorgu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Erişim Tarihi: 11.01.2021 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/cografi/36.74400309273974/34.472662210464485
 • TÜİK, (2020). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi https://www.tuik.gov.tr/
 • TÜİK, (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Biruni Merkezi Dağıtım Sistemi, Erişim Tarihi: 13.02.2021 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr
 • Ünlükara, T. & Berköz, L. (2016). Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği, Megaron 2016, 11(3), 437-448.
 • 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kabul Tarihi: 6/3/2008, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 22/3/2008 Sayı: 26824 Mükerrer, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 47.
 • 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kabul Tarihi: 12/11/2012, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 6/12/2012 Sayı: 28489, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 53.

Shopping Center Development Case for Transferring the Density of Urban Attraction Centers to Out-of-Urban Areas: Mersin Province, Mezitli District, Esenbaglar Neighborhood

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 32 - 39, 28.05.2021
https://doi.org/10.51765/tayod.902378

Öz

Establishment of urban attraction centers determines the most important stage of urban planning. As a result of urban planning created by theoretical and legal restrictions, expectations cannot be met. Therefore, new attraction centers are needed in order to reduce the burden of existing the city centers. Today, shopping malls are complexes that can solve this situation due to the diversity of their functions. It is an undeniable fact that shopping malls negatively constitute the consumer society in the development of our country. However, it is seen that the development of shopping centers, which are formed as a result of qualified analysis, has changed the location of the city centers and transferred the urban density to the out-of-city environments. In this study, it is envisaged to create a new attraction center by reducing the density in various regions of the province with a shopping center to be developed in Mersin Province, Mezitli District, Esenbağlar District. In the article, selection analysis was carried out with real estate development methods and SWOT analysis. With this study, the evaluation and planning of the right location will ensure that the density of the city attractions is transferred to the out-of-urban areas, as well as the development of the city as a result of the qualified investments.

Kaynakça

 • Çevre Düzeni Planı, (2021). Mersin-Adana Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı. https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/o32_otha_ksa_03.02-20200221141259.jpg
 • Erbaşı, A. (2012). Yeniceoba Beldesi SWOT Analizi, Mevlana Kalkınma Ajansı Projesi, Konya.
 • Google Earth, (2020). Image ©2021 Maxar Technologies, Görüntü Tarihi: 11.08.2020
 • MESKİ, (2015). 2015 Yılı Faaliyet Raporu Taslağı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Mersin. http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/gb4Ma+2015.pdf
 • Mezitli, (2014). Mezitli Belediyesi ile “Mezitli’de Mutluyum!”, Mezitli. https://www.mezitli.bel.tr/mezitli-kitabi
 • Mezitli, (2018). Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz–Toroslar–Yenişehir–Mezitli İlçeleri, 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Mersin. https://www.mersin.bel.tr/upload/dosyalar/Plan%20A%C3%A7%C4%B1klama_Raporu%20ve%20Plan%20H%C3%BCk%C3%BCmleri.pdf
 • Mezitli, (2019). Stratejik Plan 2020-2024, Mezitli Belediyesi, Mezitli.
 • Miles, M, E., Berens, G, L., Eppli, M, J. & Weiss M,A. (2007), Real Estate Development: Principles and Process, ISBN-13: 978-0874209716, Washington.
 • MTSO, (2020). Ekonomik Rapor, TÜİK, Mezitli Sağlık Kent Profili, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜİK.
 • Özegeli, A.D.Ş. (2016). Alışveriş Merkezleri Geliştirme ve Pazarlamasında Kuruluş Yerinin Rolü ve Önemi; İzmir Kent Ölçeğinde BR Uygulama, Doktora Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Ratcliffe, J. & Stubbs, M. (1996). Urban Planning and Real Estate Development, ISBN 0-203-21463-3, London.
 • TKGM, (2021). Parsel Sorgu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Erişim Tarihi: 11.01.2021 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/cografi/36.74400309273974/34.472662210464485
 • TÜİK, (2020). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi https://www.tuik.gov.tr/
 • TÜİK, (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Biruni Merkezi Dağıtım Sistemi, Erişim Tarihi: 13.02.2021 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr
 • Ünlükara, T. & Berköz, L. (2016). Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği, Megaron 2016, 11(3), 437-448.
 • 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kabul Tarihi: 6/3/2008, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 22/3/2008 Sayı: 26824 Mükerrer, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 47.
 • 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kabul Tarihi: 12/11/2012, Yayımlandığı Resmi Gazete; Tarih: 6/12/2012 Sayı: 28489, Yayımlandığı Düstur; Tertip: 5 Cilt: 53.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şafak FİDAN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-9772-0968
Türkiye


Atilla KARABACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-1096-3949
Türkiye


Fatma BÜNYAN ÜNEL
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9949-640X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
FİDAN, Ş., KARABACAK, A., & BÜNYAN ÜNEL, F. (2021). Kent Çekim Merkezlerindeki Yoğunluğun Kent Dışı Alanlara Aktarılması için Alışveriş Merkezi Geliştirme Örneği: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Esenbağlar Mahallesi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 3(1), 32-39. https://doi.org/10.51765/tayod.902378