Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of available plants in İnönü university campus by xeriscape landscape principles and meteorological data

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 107 - 117, 30.12.2020
https://doi.org/10.33409/tbbbd.755835

Öz

The negative situation created by global warming by passing time reveals itself and affects the environment and the cities. The prolonged dry periods, the sudden climatic changes and the prolonged winter months made city planners take measures. In this context, the evaluation of the plants in the open green areas of İnönü University campus in terms of xeriscape landscaping and as a result of the analysis of climate data according to the xeriscape landscaping principles water contains plant recommendations for effective landscape design. In this study, an approach other than aesthetic concerns and evaluation of landscape plants in İnönü University campus in terms of xeriscape landscaping has been developed. Besides this anxiety in the planning and design approach to be made within the campus, the adoption of the xeriscape landscape approach is conveyed. The result involves the determination of plant species to be used in landscape designs as a result of data and analysis by adopting xeriscape landscape principles. It is aimed to reduce the negative effects of the identified and proposed species on the global agenda today. 

Kaynakça

  • English, M.J., Raja, S.N., 1996. Perspective of Deficit Irrigation. Agric. Water Management, Vol: 32: 1-14. Atik, M., Karagüzel, O., 2007. Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Su Tasarrufu Olanakları ve Süs Bitkisi Olarak Doğal Türlerin Kullanım Önceliği. Tarımın Sesi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yayını, Sayı 15, s. 9-12. Çakıroğlu, G. 2011. Peyzaj tasarımında su tasarrufuna yönelik güncel uygulamaların irdelenmesi: İstanbul Örneği (Doctoral dissertation, MSc Thesis, Department of Landscape Architecture, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Istanbul University, Turkey). Bayramoğlu, E. 2016. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2), 119-127. Topçuoğlu, K., M. Özgürel ve G. Pamuk. 2004. Türkiye için yeni bir kuraklık indisi denemesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(3):145-153. Bayramoğlu E, Demirel Ö., 2015. Xerophytic Landscape. In: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp180-190 Bradley, Bethany A.; Blumenthal, Dana M.; Early, Regan; Grosholz, Edwin D.; Lawler, Joshua J.; Miller, Luke P.; Sorte, Cascade JB;D'Antonio, Carla M.; Diez, Jeffrey M.; Dukes, Jeffrey S.; Ibanez, Ines; and Olden, Julian D., "Global Change, Global Trade, and theNext Wave of Plant Invasions." 2012. Department of Forestry & Natural Resources Faculty Publications. C.R. Elevitch, K.M. Wikinson. 1998. Greater Plant and Soil Health for Less Work Permanent Agriculture Resources, Holualoa.

İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 107 - 117, 30.12.2020
https://doi.org/10.33409/tbbbd.755835

Öz

Küresel ısınmanın yarattığı olumsuz durum her geçen gün kendini hissettirmekte, çevreyi ve tüm canlı varlıklarını etkilemektedir. Yaşanan iklim değişiklikleri ile birlikte kurak dönemlerin ve sert geçen kış ayların uzaması, kent ekolojisi ile ilgili disiplinlerin bu konuda önlem almaya dönük çalışmalarını yoğunlaştırmış olmalarının önemli gerekçelerini oluşturmaktadır. Son yıllarda insan yapısı çevreler olan kentlerin insan doğasına aykırı yapılaşma ve gelişim süreçlerine karşı öne çıkan yeni çözüm arayışlarından biri de kentlerin ekolojik olarak yenilenmesini sağlayacak yeniden doğallaştırma süreçlerini ortaya koymaya yönelik adımları atmak ve kentlerin ekolojik yönden yaşanabilir-sağlıklı şehirlere evirilmesini sağlayacak ekolojik kent kriterlerinin uygulamasını hayata geçirecek yaklaşımları benimsemek olarak öne çıkmaktadır. İklim eylem planlarında da vurgulanan ilkelerden biri de kentlerde doğal yaşamı yeniden kurgulayacak uyum sürecini hızlandırmaya dönük adaptasyon çalışmalarını yapmaktır. Son yıllarda bu kapsamda kentleri yeniden doğallaştırma sürecinde ülkemizin farklı ekolojik bölgelerinde bulunan doğal bitki varlığının biyolojik restorasyon amaçlı çalışmalarda kullanımına dönük biye mühendislik çalışmalarının proaktif yaklaşımlar olarak kent planlamasının önemli bir boyutunu oluşturduğu görülmektedir. Yukarıda söylenenler ışığında bu çalışma, İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan açık/yeşil alanlardaki bitkilerin su tasarrufuna yönelik kurakçıl peyzaj açısından önemini ortaya koyarak iklim verilerinin analizler sonucunda kurakçıl peyzaj ilkeleri doğrultusunda su etkin/duyarlı peyzaj tasarımı için uygun bitki tür ve kullanımlarına dönük önerileri
içermektedir. Çalışma, İnönü üniversitesi yerleşkesinde bulunan kurakçıl bitkilerin, yerleşke içerisinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi (planlama ve tasarım) çalışmalarında kurakçıl peyzaj açısından değerlendirilmesi hedefine dönük bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu hedef doğrultusunda yerleşke açık/yeşil alanlardaki mevcut kurakçıl bitki tür ve popülasyonlarına dönük envanter çalışmaları sonrasında elde edilecek veriler ışığında yapılacak analizler sonucunda saptanan bitki türlerinin “yeşil kampus” uygulamaları kapsamında su duyarlı tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirilmesinin önemi ortaya konarak yerel ölçekte küresel ısınmanın olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.

Kaynakça

  • English, M.J., Raja, S.N., 1996. Perspective of Deficit Irrigation. Agric. Water Management, Vol: 32: 1-14. Atik, M., Karagüzel, O., 2007. Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Su Tasarrufu Olanakları ve Süs Bitkisi Olarak Doğal Türlerin Kullanım Önceliği. Tarımın Sesi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yayını, Sayı 15, s. 9-12. Çakıroğlu, G. 2011. Peyzaj tasarımında su tasarrufuna yönelik güncel uygulamaların irdelenmesi: İstanbul Örneği (Doctoral dissertation, MSc Thesis, Department of Landscape Architecture, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Istanbul University, Turkey). Bayramoğlu, E. 2016. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2), 119-127. Topçuoğlu, K., M. Özgürel ve G. Pamuk. 2004. Türkiye için yeni bir kuraklık indisi denemesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(3):145-153. Bayramoğlu E, Demirel Ö., 2015. Xerophytic Landscape. In: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp180-190 Bradley, Bethany A.; Blumenthal, Dana M.; Early, Regan; Grosholz, Edwin D.; Lawler, Joshua J.; Miller, Luke P.; Sorte, Cascade JB;D'Antonio, Carla M.; Diez, Jeffrey M.; Dukes, Jeffrey S.; Ibanez, Ines; and Olden, Julian D., "Global Change, Global Trade, and theNext Wave of Plant Invasions." 2012. Department of Forestry & Natural Resources Faculty Publications. C.R. Elevitch, K.M. Wikinson. 1998. Greater Plant and Soil Health for Less Work Permanent Agriculture Resources, Holualoa.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sima POUYA (Sorumlu Yazar)
INONU UNIVERSITY
0000-0001-6419-1756
Türkiye


Eyüp Burak SELÇUK
INONU UNIVERSITY
0000-0001-9283-0519
Türkiye


Elif BAYRAMOĞLU
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tbbbd755835, journal = {Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-8141}, address = {Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 06110 Dışkapı, Ankara}, publisher = {Türkiye Toprak Bilimi Derneği}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {107 - 117}, doi = {10.33409/tbbbd.755835}, title = {İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi}, key = {cite}, author = {Pouya, Sima and Selçuk, Eyüp Burak and Bayramoğlu, Elif} }
APA Pouya, S. , Selçuk, E. B. & Bayramoğlu, E. (2020). İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi . Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi , 8 (2) , 107-117 . DOI: 10.33409/tbbbd.755835
MLA Pouya, S. , Selçuk, E. B. , Bayramoğlu, E. "İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi" . Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 8 (2020 ): 107-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbbbd/issue/58789/755835>
Chicago Pouya, S. , Selçuk, E. B. , Bayramoğlu, E. "İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi". Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 8 (2020 ): 107-117
RIS TY - JOUR T1 - İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi AU - Sima Pouya , Eyüp Burak Selçuk , Elif Bayramoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33409/tbbbd.755835 DO - 10.33409/tbbbd.755835 T2 - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 117 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-8141 M3 - doi: 10.33409/tbbbd.755835 UR - https://doi.org/10.33409/tbbbd.755835 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi %A Sima Pouya , Eyüp Burak Selçuk , Elif Bayramoğlu %T İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi %D 2020 %J Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi %P -2146-8141 %V 8 %N 2 %R doi: 10.33409/tbbbd.755835 %U 10.33409/tbbbd.755835
ISNAD Pouya, Sima , Selçuk, Eyüp Burak , Bayramoğlu, Elif . "İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi". Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 8 / 2 (Aralık 2020): 107-117 . https://doi.org/10.33409/tbbbd.755835
AMA Pouya S. , Selçuk E. B. , Bayramoğlu E. İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi. tbbbd. 2020; 8(2): 107-117.
Vancouver Pouya S. , Selçuk E. B. , Bayramoğlu E. İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi. 2020; 8(2): 107-117.
IEEE S. Pouya , E. B. Selçuk ve E. Bayramoğlu , "İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi", Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 107-117, Ara. 2020, doi:10.33409/tbbbd.755835