Yıl 2013, Cilt 38 , Sayı 38, Sayfalar 43 - 49 2013-03-01

Mentorship” and “Rol Model” Concerns in Medical Training
TIP EĞİTİMİNDE “MENTORLUK” VE “ROL MODELLİĞİ” KAVRAMLARI

Dilek Aslan [1] , Orhan Odabaşı [2]


Mentorship and role model approaches are two basic concerns in both undergraduate and postgraduate medical training which is required by the trainee. Although they are two different concerns, they have a number of issues in common. In regard to improve the under and postgraduate medical training, these two concerns should be recruited in practical learning process. In this manuscript, mentorship and role model concerns and their role in medical training have been discussed.
Mentorluk ve rol modelliği mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitiminde “öğrenen” açısından gereksinim duyulan iki önemli yaklaşımdır. Birbirinden farklı kavramlar olmakla birlikte, bu iki yaklaşımın ortak noktaları da bulunmaktadır. Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin nitelik açısından geliştirilebilmesi için mentorluk ve rol modelliği kavramlarının öğrenme sürecinde karşılık bulması gerekmektedir. Bu yazıda, her iki kavramın içerikleri ve eğitimdeki rolleri tartışılmıştır.
  • Eren N, Öztek Z. Halk Sağlığının Gelişmesi. Halk Sağlığında Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2006: 28-39. http://www.merriam-webster.com/dictionary/mentor. (Erişim: 2.12.2011).
  • Bhatti N, Viney R. Coaching and mentoring. http://careers.bmj.com/careers/advice/view- article.html?id=20001206 (Erişim: 3.12.2011). http://www.merriam-webster.com/dictionary/role%20model (Erişim: 2.12.2011).
  • Clutterbuck D. Everyone Needs a Mentor. Fourth Edition. 2004, 19. http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=4OYegB6lbQAC&oi=fnd&pg=PR8&dq=mentor&ots=yIGOP9w wB6&sig=CBfW15tIpHrshA3WpEdwrakmtMs#v=onepage&q&f=false (Erişim: 2.12.2011).
  • Connor M, Pokora J. Coaching and mentoring at work: developing effective practice. Open University Press, 200 Clutterbuck D. Everyone Needs a Mentor. Fourth Edition. 2004, 19. http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=4OYegB6lbQAC&oi=fnd&pg=PR8&dq=mentor&ots=yIGOP9w wB6&sig=CBfW15tIpHrshA3WpEdwrakmtMs#v=onepage&q&f=false (Erişim: 2.12.2011).
  • Özkalp E, Kirel Ç, Sungur Z, Özdemir AA. Mentoring relations in the aircraft ındustry: a case study in Turkey. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring 2008;6(2): 67-77 http://www.business.brookes.ac.uk/research/areas/coachingandmentoring/documents/vol06issue2-paper-06.pdf (Erişim: 2.12.2011).
  • McGinnis R, Long JS. The effects of the mentor on the academic career. Scientometrics 1985; 7(3-6): 255- 280 Mentoring characteristics. http://tlt.its.psu.edu/suggestions/mentor/character.html (Erişim: 2.11.2011).
  • Levinson M, Kaufman K, Clark B, Tolle SW. Mentors and Role Models for Women in Academic Medicine. The Western Journal of Medicine 1991;154(4):423-26.
  • Allen TD, Eby LT. Factors related to mentor reports of mentoring functions provided: Gender and relational characteristics. Sex Roles 2004;50(1):129-139.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Dilek Aslan

Yazar: Orhan Odabaşı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2013

Vancouver Aslan D , Odabaşı O . TIP EĞİTİMİNDE “MENTORLUK” VE “ROL MODELLİĞİ” KAVRAMLARI. Tıp Eğitimi Dünyası. 2013; 49-43.