Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 48, Sayfalar 38 - 48 2017-03-15

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİNİN LOGİC MODELLE DEĞERLENDİRİLMESİ: SEKİZ YILLIK DENEYİM

Yeşim Şenol [1]


Giriş: Özel çalışma modülleri (ÖÇM) öğrencilere öğrenme becerileri ve ilgi alanların geliştirmek için olanaklar sağlar. ÖÇM’ler ………Üniversitesi’nde 2008-2009 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanılmıştır. Bu çalışma 2008-2016 yılları ararsında uygulanan ÖÇM’leri değerlendirmek için Logic model kullanmıştır.

Yöntem: Değerlendirmede Logic model kullanılmıştır. Logic model, kaynak, etkinlikler, ürün ve çıktılardan oluşmaktadır. 2008-2016 yılları arasında 1893 öğrenciden alınan geribildirimler değerlendirilmiştir. Öğrenci anketi 11 sorudan oluşmaktadır. Öğretim üyelerinin verileri “açık uçlu sorulardan oluşan bir anket” yoluyla toplanmıştır.

Bulgular: Logic model program geliştirme ve değerlendirmede yararlı bir modeldir.  Yıllar içerinde ÖÇM’yi yararlı bulan öğrencilerin oranında belirgin artışlar saptanmıştır (73.3%-84.3%). 

Sonuç: Bu değerlendirmenin sonuçları öğretim üyeleri ve öğrencilerin uygulanmakta olan ÖÇM’ler hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını ve yenilikçi stratejileri desteklediklerini göstermiştir. 

Logic model, değerlendirme, özel çalışma modülü
 • 1. Harden RM., the core curriculum with options or special modules, AMEE Medical Education Guide No. 5,1995:17(2).
 • 2. Riley SC, Gibbs TJ, Ferrell WR, Nelson PR, Smith WC, Murphy MJ. Getting the most out of Student Selected Components: 12 tips for participating students. Med Teach. 2009;31(10):895-902.
 • 3. GMC. Tomorrow’s Doctors (version 3, september 2009). Available from: http://www.gmc-uk.org/Tomorrow_s_Doctors_1214.pdf_48905759.pdf
 • 4. Alimoğlu MK, Gürpınar E, Güzel G, Şahin İA, Tekin A, Yazıcı F, Yeşiltepe M, Ünal S, Süzen BL. Etkin bir sunu hazırlama üzerine bir özel çalışma modülü örneği. SDÜ Tıp Fakültesi Derg. 2013;20(1):27-29.
 • 5. Şenol Y, Gürpınar E, Özenci Ç, Balcı N, Şenol U. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan özel çalışma modülleri ile ilgili öğretim üyesi ve öğrencilerin görüşleri: ilk sonuçlar. Marmara Medical Journal 2010;23(3):353-359
 • 6. Foundation Kellog WK. Logic Model Development Guide Michigen, 2001
 • 7. Helitzer D, Hollis C, hernandez BU, Sanders M. Evaluation for community- based programs: The integration of logic models and factor analysis. Evaluation and Program Planning 2010;33:223-233.
 • 8. Armstrong EG, Barsion SJ. Using an outcomes-logic-model approach to evaluate a faculty development program for medical educators. Acad Med. 2006;81(5):483-8.
 • 9. Yates MS, Drewery S, Eaton DGM. Alternative learning environments: what do they contributed professional development of medical students? Med Teach 2002,24:609-615.
 • 10. Clark DJ, Kolias AG, Garnett MR, Trivedi RA, Price SJ, Hutchinson PJ.Student-selected components in neurosurgery. Br J Neurosurg. 2016;30(1):4-6
 • 11. Stark P, Ellershaw J, Newble D, Perry M, Robinson L, Smith J, Whittle S, Murdoch-Eaton D. Student-selected components in the undergraduate medical curriculum: a multi-institutional consensus on assessable key tasks. Med Teach.2005 Dec;27(8):720-5.
 • 12. Şahin H, Karabilgin ÖS. Ege üniversitesinde uygulanan özel çalışma modülleri ile ilgili öğrenci ve öğretim üyesi görüşleri. Tıp Eğitimi Dünyası 2005,20:37-45.
 • 13. Murphy MJ, Seneviratne Rde A, McAleer SP, Remers OJ, Davis MH. Student selected components: do students learn what teachers think they teach? Med Teach 2008;30(9-10):e175-9.
 • 14. Lancester T, Hart R, Gardner S. Literature and medicine: evaluating a special study module using the nominal group technique. Med Educ 2002,36:1071-1076.
 • 15. Whittle SR, Murdoch- Eaton DG. Student –selected Projects: can they enhance lifelong Learning skills? Med Teach 2002,24(1):41-44.
 • 16. Bryne PA, Lewis SEM, Thompson W. Special Study Modules: A Student’s Perspective, MedTeach 1999;21 (3):299-301.
 • 17. Vikram JHA, Duffy S, Murdoch- Eaton DG. Development of transferable skills during short special study modules: students’ self appraisal, Med Teach 2002,24 (2):202-207.
 • 18. Kirklin D, Meakin R, Singh S. Living with and dying frm cancer: a humanities special study module. J Med Ethics: Medical Humanities 2000;26:51-54.
 • 19. Bardes CL, Gillers D, Herman AE. Learning to look: developing clinical observational skills at an art museum. Med Educ 2001;35:1157-1161.
 • 20. Salam A, Hamzah JC, Chin TG, Siraj HH, Idrus R, Mohamad N, Raymond AA. Undergraduate Medical Education Research in Malaysia: Time for a Change. Pak J Med Sci. 2015;31(3):499-503.
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Yeşim Şenol
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Mart 2017
Kabul Tarihi : 27 Ocak 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2017

Vancouver Şenol Y . ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİNİN LOGİC MODELLE DEĞERLENDİRİLMESİ: SEKİZ YILLIK DENEYİM. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 38-48.