Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 50, Sayfalar 43 - 44 2017-12-29

BİR EĞİTİM MATERYALİ OLARAK HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ KONULU POSTER DENEMESİ

Elif GÜLTEKİN [1]Dünyanın önde gelen tıp fakültelerinin müfredatlarında hekim-hasta iletişimi derslerinin önemli bir yer tuttuğu görülür. Ülkemiz tıp fakültelerinin birçoğunda ise hekim-hasta iletişimi konulu herhangi bir ders bulunmamaktadır. Bu durum, hekimlerin meslek hayatlarına hazırlıksız başlamalarına, dolayısıyla zaman zaman hastalarla çatışmalar yaşanmasına yol açmaktadır. Öğrencilerin hekim-hasta iletişimi konusuna dikkatlerini çekmek amacıyla, uluslararası literatür verileri ışığında bir poster hazırladık. Bu poster çalışmasının bir eğitim materyali olarak kullanılabileceği düşüncesiyle Tıp Eğitimi Dünyası okurları ile paylaşıyoruz.

hekim-hasta iletişimi, eğitim materyali
  • 1. Gültekin, E. Etik Açıdan Doğru Hekim-Hasta İletişimi Nasıl Olmalıdır? Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2016;24(3):111-115.
Bölüm Poster-Kısa bildiri
Yazarlar

Yazar: Elif GÜLTEKİN
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ağustos 2017
Kabul Tarihi : 13 Kasım 2017
Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Vancouver Gülteki̇n E . BİR EĞİTİM MATERYALİ OLARAK HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ KONULU POSTER DENEMESİ. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 43-44.