Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 55, Sayfalar 70 - 79 2019-08-31

Scholarly Concentration and Evaluation Results Applied in Research Education in Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitiminde Uygulanan Bilimsellik Yatay Stajı ve Değerlendirme Sonuçları*

Semra ÖZÇELİK [1] , Dilek Sema ARICI [2] , Meliha MERİÇ KOÇ [3] , Rümeyza KAZANCIOĞLU [4]


Aim: Research Training Program, which will enable to carry out scientific research by taking responsibility of each student, is carried out in our faculty with an internship called “Scholarly Concentrations Program” in clinical period. The aim of this study is to explain how the practice is done and to evaluate and to share the experiences gained.

Material and Methods: In this internship, there are six modules whose purpose and content are determined. In these modules, there are conferences for research education and stages of research that students have prepared together with their advisors. Students choose a adviser among faculty member and sign a standard contract with them. A commission called the Scientific Internship Commission has been established to plan, conduct and control this program. From the first module, students should create a research question with their advisors, make scientific literature reviews, get approval from the ethics committee, and prepare a project if necessary and apply to Scientific Research Projects Unit (BAP). They also have the responsibility to receive statistical support and to continue and complete the research. In the modules, lectures are given by faculty members on research principles. Students are divided into small groups and present the stages of their projects to members of the Scientific Internship Commission and their group friends. Stages of each module have been created and published in a manual. At the end of three semesters of internship, students present their research in the form of oral or poster presentations in the “Research Day” activities organized at Medical Day. The Scientific Internship Commission organizes the program, takes part in the modules and evaluates the feedback received from all parties and reports to the upper units. The members of the Johns Hopkins University, which with whom we coordinate with the program, also contribute to each module. Measurement and evaluation is carried out with a structured scoring system for each module.

Results: Scholarly Concentration in 2015-2016 academic year has begun with Term IV and on 14 March 2017 a total of 93 research has been completed and presented as an oral or poster presentation. On the 14th of March 2018, 100 students, who completed the next semester successfully, completed their studies. At present, 130 students in Term IV and 126 students in Term V are continuing their studies to carry out research projects. The research abstracts of 193 students have been published in the supplementary edition of Bezmialem Science, and it is planned to publish the completed projects each year.

Conclusion: Scholarly Concentration is designed to teach students scientific literacy. We think that the learning of BVU students by making and living these stages will have a significant contribution to their education. We believe that the spread of similar practices will increase the number of researcher physician in our country.

ÖZET

Tıp Eğitiminde; bilimsel araştırma tasarlama sorumluluğu üstlenebilen hekimler yetiştirmek,  tıp fakültelerinin mezun yeterlilikleri arasında yer almaktadır. Her öğrencinin sorumluluğunu üstlenerek, bilimsel bir araştırma yapmasını sağlayacak “araştırma eğitimi programı”   fakültemizde klinik dönemde bilimsellik komitesi/stajı adı verilen bir yatay stajla gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, uygulamanın nasıl yapıldığı ve değerlendirildiğini açıklamak ve edinilen deneyimleri paylaşmaktır.  Bu stajda, amacı ve içeriği belirlenmiş altı modülde, araştırma eğitimine yönelik konferanslar ve öğrencilerin mentörleri ile birlikte hazırlamış oldukları araştırmaların aşamaları yer almaktadır. Öğrenciler, kendilerine bir mentör öğretim üyesi seçmekte ve bu öğretim üyesiyle standart bir sözleşme imzalamaktadırlar. İlk modülden itibaren bir araştırma sorusu oluşturmaları, bilimsel literatür taramaları yapmaları, etik kurul başvurusu, proje hazırlamaları ve proje malzemelerini sağlamaları gerekmektedir. İstatistiksel destek alma, araştırmayı sürdürme ve bitirme sorumlulukları da bulunmaktadır. Modüllerde öğretim üyeleri tarafından konferanslar verilmekte ve küçük gruplara ayrılan öğrenciler, projelerinin aşamalarını komisyonda yer alan öğretim üyesi ve grup arkadaşlarına sunmaktadır. Her modülün gerektirdiği aşama belirlenmiş ve bir kılavuzda yayınlanmıştır. Üç yarıyıl süren bu yatay stajın sonunda öğrenciler araştırmalarını Tıp Bayramında düzenlenen “Araştırma Günü” etkinliklerinde sözlü veya poster bildirileri şeklinde sunmaktadırlar. Fakültemiz öğretim üyelerinden oluşan Bilimsellik Stajı Komisyonu, uygulamayı düzenlemekte, modüllerde görev almakta ve tüm taraflardan alınan geribildirimleri değerlendirerek üst birimlere rapor etmektedir. Uygulamayı eşgüdümlü olarak yürüttüğümüz Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyeleri de her modüle katkı sunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme, modüllerde gösterdikleri ilerlemelere göre, yapılandırılmış bir puanlama sistemiyle gerçekleştirilir.

Sonuç: Bilimsellik Komitesi/Stajı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi program çıktılarında da yer alan «Bilimsellik» maddesi kapsamında, öğrencilerimize bilimsel okur-yazarlığı öğretmek amaçlı oluşturulmuştur. BVÜ öğrencilerinin bu aşamaları birebir yaşayarak ve yaparak öğrenmelerinin eğitimlerine önemli katkısının olacağı ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasının ülkemizde araştırmacı-hekim sayısında artış sağlayacağı kanısındayız. 

 • 1.Akman M, Unalan PC, Kalaca S, Apaydin K.Ç, Cifcili S, Uzuner A. A Three-Year Mandatory Student Research Program in an Undergradute Medical Curriculum in Turkey Kuwait Medical Journal 2010, 42 (2): 106-111
 • 2. Solomon SS, Tom SC, Pichert J, Wasserman D, Powers AC. Impact of medical student research in the development of physician-scientists.J Investig Med. 2003, 51:149–156.
 • 3. Research Opportunities .Johns Hopkins School of Medicine https://www.hopkinsmedicine.org/som/admissions/md/research/index.html Accessed January 2019
 • 4. Office of Student Research. Yale School of Medicine. http://medicine.yale.edu/education/osr/index.aspx. Accessed January 2019
 • 5. Brown MA , Chipps TM , Gebretsadik T, Ware LB, Islam JY, Finck LR, Barnett J, Hartert TV. Training the next generation of physician researchers – Vanderbilt Medical Scholars Program. BMC Medical Education 2018, 18:5 DOI 10.1186/s12909-017-1103-0
 • 6. Amgad M, Man Kin Tsui M, Liptrott SJ, Shash E. Medical student research: an integrated mixed-methods systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015 Jun 18;10(6):e0127470. doi: 10.1371/journal.pone.0127470. eCollection 2015
 • 7.Chang Y, Ramnanan CJ. A review of literature on medical students and scholarly research: experiences, attitudes, and outcomes. Acad Med. 2015;90:1162–1173
 • 8. Bierer SB, Chen HC. How to measure success: the impact of scholarly concentrations on students—a literature review. Acad Med. 2010;85:438–452.
 • 9. Laskowitz DT, Drucker RP, Parsonnet J, Cross PC, Gesundheit N. Engaging students in dedicated research and scholarship during medical school: the long-term experiences at Duke and Stanford. Acad Med. 2010;85:419–428.
 • 10. Hunskaar S, Breivik J, Siebke M, Tommeras K, Figenschau K, Hansen JB.Evaluation of the medical student research programme in Norwegian medical schools. A survey of students and supervisors. BMC Med Educ. 2009,14;9:43. doi: 10.1186/1472-6920-9-43.
 • 11. van Eyk HJ, Hooiveld MH, Van Leeuwen TN, Van der Wurff BL, De Craen AJ, Dekker FW; NVMO-Special Interest Group on Scientific Education. Scientific output of Dutch medical students. Med Teach. 2010;32(3):231-5. doi: 10.3109/01421591003596592.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Program Tanıtımı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9237-6723
Yazar: Semra ÖZÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek Sema ARICI
Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Meliha MERİÇ KOÇ
Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Rümeyza KAZANCIOĞLU
Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Vancouver Özçeli̇k S , Arıcı D , Meri̇ç Koç M , Kazancıoğlu R . Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitiminde Uygulanan Bilimsellik Yatay Stajı ve Değerlendirme Sonuçları*. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 70-79.