Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 55, Sayfalar 3 - 3 2019-08-31

Tıp Eğitimi Dünyası’nın değerli okurları,
Dergimizin 55. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda farklı konularda ve farklı merkezlerden 10 makalemiz yer alıyor. Birkaç yıl öncesine göre dergimize gelen yazıların sayısında önemli bir atış izlenmektedir. Derginin çok sayıda indekslerce taranmasının bu artışta önemli bir katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca yeni tıp fakültelerinden gelen yazıların da bulunması tıp eğitimi alanı için sevindirici bir gelişmedir.
 Tıp eğitiminde bilişim teknolojisi ve elektronik kaynakları kullanımı konusunda giderek artan sayıda yayınlar yapılmaktadır. Çağın gerekleri ve gelişmelerine paralel olan bu durumun tıp eğitiminde yansımalarının olacağı kuşkusuzdur. Yapay zeka uygulamalarının giderek artmasına koşut olarak tıpta bilgi çağından yapay zeka çağına geçilmekte olduğu gibi kimi iddialı söylemler de yayınlarda yer almaktadır. Doğal olarak önümüzdeki yıllarda yapay zeka konuları ve uygulamalarının tıp eğitimi müfredatına girmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenlerle, bu sayımızdaki iki yazıda da izleneceği gibi, dergimizde bilişim teknolojisinin tıp eğitiminde kullanımı ve bağlantılı konulardaki yazıların yer alması aynı zamanda çağımızın gelişmelerini yansıtmaktadır. Gelecek sayılarda yeniden buluşmak dileğiyle, saygılarımla...

Prof. Dr. Sabri KEMAHLI
55. Sayı, Cilt 18
  • Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs-Ağustos 2019 / Sayı 55
Birincil Dil tr
Bölüm Editörden
Yazarlar

Yazar: Sabri KEMAHLI (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Vancouver Kemahlı S . Editoryal 55. Sayı. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 3-3.