PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

“TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 7 - 28, 18.02.2015

Kaynakça

 • AİHM Perinçek-İsviçre kararı (resmi Fransızca ve resmi olmayan Türkçe) metni için bakınız:
 • http://www.avim.org.tr/analiz/tr/AIHM-PERINCEK-ISVICRE-KARARI--RESMIFRANSIZCA-
 • VE-RESMI-OLMAYAN-TURKCE-METIN-/3066.
 • Ericson, E. J. (2013). Ottomans and Armenians, New York: Palgrave Macmillan.
 • FO 371.4174.129560: (1919), İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere Başsavcılığı’na
 • yazıya ekli İngiliz Kraliyet Başsavcılığı’nın 07.08.1919 günlü raporu. No. 1270, 10.07.1919
 • FO 371/4172: (1919), Dışişleri Bakanlığı’ndan Calthorpe’a, şifre tel, çok acele No. 33,
 • Londra, 05.02.1919.
 • FO 371/6502/E.5845: (1921), Dışişleri Bakanlığı’ndan Başsavcılığa yazı, 31.05.1921.
 • FO 371/6504/E.10023: (1921), Harrington’dan Rumbold’a, 24.08.1921.
 • FO 371/6504/E.10662: (1921), Curzon’dan Rumbold’a Tel. No. 539, 27.09.1921.
 • FO 371/6504/E.8519: (1921), Craigie’den Curzon’a yazı, No. 722, Washington, 13.07.1921.
 • FO 371/6504/E.8745: Dışişleri Bakanlığı’ndan Rumbold’a Tel. No 851, 10.08.1921
 • FO 371/6504/E.8745: İngiltere Başsavcılığı’ndan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na,
 • 07.1921
 • FO 371/6505/E.10870: (1921), Rumbold’dan Curzon’a Tel. No. 639, 29.09.1921.
 • FO 371/6505/E.11011: (1921), Rumbod’dan Curzon’a Tel. No 645,04.10.1921.
 • FO 371/6505: (1921), Plummer’dan Savaş Bakanlığı’na, No.4133(A), 29.10.1921.
 • Gürkan, U. (2012). Ermeni Sorunu’nu Anlamak, 2. Baskı, İstanbul:Destek
 • Gürkan, U. (2014). Malta Yargılaması, İstanbul:Kaynak.
 • Hamparian, A. (2012). “Confronting a Pre-Genocial Turkey”, Armenian Weekly, 09.02.2012
 • - http://www.armenianweekly.com/2012/02/09/hamparian-confronting-a-pre-genocidal-
 • turkey.
 • http://groong.usc.edu/Geoffrey-Robertson-QC-Genocide.pdf.
 • http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldhansrd/vo990414/
 • text/90414-09.htm.
 • http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a551008.pdf.
 • Hürriyet. (2001). 25 Ocak.
 • Le Monde. (1994). 1 Ocak; Ermeni Sorunu’nu Anlamak, s. 180.
 • Milliyet. (2001). 23 Ocak.
 • New York Times. (1920).“League invites Wilson to Mediate for Armenians: Root Court Plan
 • modified”, 26.11.1920, s. 1, sütun 5.
 • Sarınay, Y. (2005). “Ermeni Tehciri ve Yargılamalar: 1915-1916”, Türk-Ermeni İlişkilerinin
 • Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Ankara.
 • Schabas, W. A. (2011). “Crimes Against Humanity as a Paradigm for İnternational Atrocity
 • Crimes”, Middle East Critique, Vol. 20, No.3.
 • Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, http://www.tbmm.
 • gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/33-36.pdf.
 • Şimşir, B. (1985). Malta Sürgünleri, (2. Baskı), Ankara: Bilgi.
 • Tacar, P. (2002). Doğu Perinçek-İsviçre Davası, İstanbul: Kaynak.

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 7 - 28, 18.02.2015

Kaynakça

 • AİHM Perinçek-İsviçre kararı (resmi Fransızca ve resmi olmayan Türkçe) metni için bakınız:
 • http://www.avim.org.tr/analiz/tr/AIHM-PERINCEK-ISVICRE-KARARI--RESMIFRANSIZCA-
 • VE-RESMI-OLMAYAN-TURKCE-METIN-/3066.
 • Ericson, E. J. (2013). Ottomans and Armenians, New York: Palgrave Macmillan.
 • FO 371.4174.129560: (1919), İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere Başsavcılığı’na
 • yazıya ekli İngiliz Kraliyet Başsavcılığı’nın 07.08.1919 günlü raporu. No. 1270, 10.07.1919
 • FO 371/4172: (1919), Dışişleri Bakanlığı’ndan Calthorpe’a, şifre tel, çok acele No. 33,
 • Londra, 05.02.1919.
 • FO 371/6502/E.5845: (1921), Dışişleri Bakanlığı’ndan Başsavcılığa yazı, 31.05.1921.
 • FO 371/6504/E.10023: (1921), Harrington’dan Rumbold’a, 24.08.1921.
 • FO 371/6504/E.10662: (1921), Curzon’dan Rumbold’a Tel. No. 539, 27.09.1921.
 • FO 371/6504/E.8519: (1921), Craigie’den Curzon’a yazı, No. 722, Washington, 13.07.1921.
 • FO 371/6504/E.8745: Dışişleri Bakanlığı’ndan Rumbold’a Tel. No 851, 10.08.1921
 • FO 371/6504/E.8745: İngiltere Başsavcılığı’ndan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na,
 • 07.1921
 • FO 371/6505/E.10870: (1921), Rumbold’dan Curzon’a Tel. No. 639, 29.09.1921.
 • FO 371/6505/E.11011: (1921), Rumbod’dan Curzon’a Tel. No 645,04.10.1921.
 • FO 371/6505: (1921), Plummer’dan Savaş Bakanlığı’na, No.4133(A), 29.10.1921.
 • Gürkan, U. (2012). Ermeni Sorunu’nu Anlamak, 2. Baskı, İstanbul:Destek
 • Gürkan, U. (2014). Malta Yargılaması, İstanbul:Kaynak.
 • Hamparian, A. (2012). “Confronting a Pre-Genocial Turkey”, Armenian Weekly, 09.02.2012
 • - http://www.armenianweekly.com/2012/02/09/hamparian-confronting-a-pre-genocidal-
 • turkey.
 • http://groong.usc.edu/Geoffrey-Robertson-QC-Genocide.pdf.
 • http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldhansrd/vo990414/
 • text/90414-09.htm.
 • http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a551008.pdf.
 • Hürriyet. (2001). 25 Ocak.
 • Le Monde. (1994). 1 Ocak; Ermeni Sorunu’nu Anlamak, s. 180.
 • Milliyet. (2001). 23 Ocak.
 • New York Times. (1920).“League invites Wilson to Mediate for Armenians: Root Court Plan
 • modified”, 26.11.1920, s. 1, sütun 5.
 • Sarınay, Y. (2005). “Ermeni Tehciri ve Yargılamalar: 1915-1916”, Türk-Ermeni İlişkilerinin
 • Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Ankara.
 • Schabas, W. A. (2011). “Crimes Against Humanity as a Paradigm for İnternational Atrocity
 • Crimes”, Middle East Critique, Vol. 20, No.3.
 • Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, http://www.tbmm.
 • gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/33-36.pdf.
 • Şimşir, B. (1985). Malta Sürgünleri, (2. Baskı), Ankara: Bilgi.
 • Tacar, P. (2002). Doğu Perinçek-İsviçre Davası, İstanbul: Kaynak.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gaffar ÇAKMAKLI MEHDİYEV>

Yayımlanma Tarihi 18 Şubat 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { tesamakademi156422, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {1}, pages = {7 - 28}, title = {“TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ}, key = {cite}, author = {Çakmaklı Mehdiyev, Gaffar} }
APA Çakmaklı Mehdiyev, G. (2015). “TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ . TESAM Akademi Dergisi , 2 (1) , 7-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12945/156422
MLA Çakmaklı Mehdiyev, G. "“TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ" . TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 7-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12945/156422>
Chicago Çakmaklı Mehdiyev, G. "“TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ". TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): 7-28
RIS TY - JOUR T1 - “TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ AU - Gaffar Çakmaklı Mehdiyev Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 28 VL - 2 IS - 1 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi “TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ %A Gaffar Çakmaklı Mehdiyev %T “TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ %D 2015 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Çakmaklı Mehdiyev, Gaffar . "“TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ". TESAM Akademi Dergisi 2 / 1 (Şubat 2015): 7-28 .
AMA Çakmaklı Mehdiyev G. “TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(1): 7-28.
Vancouver Çakmaklı Mehdiyev G. “TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(1): 7-28.
IEEE G. Çakmaklı Mehdiyev , "“TÜRKSÜZ ERMENİSTAN” İDEOLOJİSİNİN SONUÇLARI: ERMENİSTAN’IN TEK ULUSLU VE MONOETNİK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERİ", TESAM Akademi Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 7-28, Şub. 2015