PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29.07.2015

Öz

After the effects of grassroots movements which are called the Arab Spring and had caused fundamental changes in North African and Middle Eastern politics in the last �ive years over Syria, Turkey’s southern neighbour in 2011, 2 million (approximate number between 2011 – 2015) Syrians �leeing from war has already found asylum in Turkey. This in�lux, which is one of the largest mass in�lux waves faced by Turkey in recent years, had took attention to the Turkey’s asylum and immigration policy, the development of this policy with respect to the European Union integration process and the nearly 60 year-old “geographical limitation” implementation. Main purpose of this study is to assess the newly developed regulations of Turkey in the �ield of asylum and immigration with the point of geographical limitation and with the justi�ications that Turkey has put forward in this regard, the current situation are considered comparatively

Kaynakça

 • Acer, Y., Kaya, İ., Gümüş, M. (2010). “Küresel ve Bölgesel Perspektiften Türkiye’nin İltica Stratejisi”. Birinci Baskı, Ankara: USAK Yayınları.
 • Çiçekli, B. (2014). “Yabancılar ve Mülteci Hukuku”. 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Erdoğan, M. M. (2015). “Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum”. 1. b.. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ergüven, N. S. ve Özturanlı B. (2013). “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 62 Sayı: 4. ss. 1007 – 1061.
 • GÜNER Cemil (2007), “İltica Konusunda Türkiye’nin Yol Haritası: Ulusal Eylem Planı”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 56 Sayı: 4,. ss. 81 – 109.
 • Kara, P. ve Korkut, R. (2010). “Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 467. ss: 153 – 162.
 • Kartal, B. ve Başçı, E. (2014). “Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 2. ss. 275 – 299.
 • Özkan, I. (2013). “Göç, İltica ve Sığınma Hukuku”. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • sayılı Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde İmzalanmış Olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun (29.08.1961), T.C. Resmi Gazete, 10898
 • /10266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (01.07.1968), T.C. Resmi Gazete, 12968
 • sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (04.04.2013) T.C. Resmi Gazete, 28615
 • /6883 karar sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (13.10.2014), T.C. Resmi Gazete, 29153
 • /6169 karar sayılı Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (14.09.1994) T.C. Resmi Gazete, 22127
 • “Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status”, Official Journal of the European Union, Volume: 48, 13 – 34
 • İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı, http://www.goc.gov.tr/icerik6/iltica-ve-goc-ulusal-eylem-plani_327_344_699_icerik (Erişim Tarihi: 20.05.2015)
 • Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde İltica Alanında Yapılması Öngörülen Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi, http://www.goc.gov.tr/icerik6/iltica-strateji belgesi_327_344_696_icerik (Erişim Tarihi: 20.05.2015)

TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29.07.2015

Öz

Arap Baharı adı verilen ve son beş yıllık zaman diliminde Kuzey Afrika ve Orta
Doğu siyasetinde köklü değişimlere neden olan halk hareketlerinin, 2011 yılında
Türkiye’nin güney komşusu Suriye’yi de etkisi altına alması sonrasında, savaştan
kaçan 2 milyon (2011 – 2015 yılları arasında yaklaşık rakamdır) Suriyeli Türkiye’ye
sığınmış durumdadır. Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı en büyük kitlesel sığınma
dalgası olan bu nüfus hareketi, dikkatleri Türkiye’nin iltica ve göç politikasına,
bu politikanın Avrupa Birliği üyelik sürecindeki gelişimine ve yaklaşık 60 yıldır
uygulanmaya devam eden “coğrafi kısıtlama” kavramına çekmiştir. Bu çalışma;
Türkiye’nin iltica ve göç alanında yeni geliştirilen mevzuatını, coğrafi kısıtlama
uygulaması bakış açısıyla değerlendirme iddiasını taşımakta ve bu değerlendirmeyi
yaparken, Türkiye’nin bu konuda öne sürdüğü gerekçelerle birlikte mevcut durum,
karşılaştırmalı olarak dikkate alınmaktadır.

Kaynakça

 • Acer, Y., Kaya, İ., Gümüş, M. (2010). “Küresel ve Bölgesel Perspektiften Türkiye’nin İltica Stratejisi”. Birinci Baskı, Ankara: USAK Yayınları.
 • Çiçekli, B. (2014). “Yabancılar ve Mülteci Hukuku”. 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Erdoğan, M. M. (2015). “Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum”. 1. b.. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ergüven, N. S. ve Özturanlı B. (2013). “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 62 Sayı: 4. ss. 1007 – 1061.
 • GÜNER Cemil (2007), “İltica Konusunda Türkiye’nin Yol Haritası: Ulusal Eylem Planı”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 56 Sayı: 4,. ss. 81 – 109.
 • Kara, P. ve Korkut, R. (2010). “Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 467. ss: 153 – 162.
 • Kartal, B. ve Başçı, E. (2014). “Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 2. ss. 275 – 299.
 • Özkan, I. (2013). “Göç, İltica ve Sığınma Hukuku”. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • sayılı Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde İmzalanmış Olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun (29.08.1961), T.C. Resmi Gazete, 10898
 • /10266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (01.07.1968), T.C. Resmi Gazete, 12968
 • sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (04.04.2013) T.C. Resmi Gazete, 28615
 • /6883 karar sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (13.10.2014), T.C. Resmi Gazete, 29153
 • /6169 karar sayılı Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (14.09.1994) T.C. Resmi Gazete, 22127
 • “Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status”, Official Journal of the European Union, Volume: 48, 13 – 34
 • İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı, http://www.goc.gov.tr/icerik6/iltica-ve-goc-ulusal-eylem-plani_327_344_699_icerik (Erişim Tarihi: 20.05.2015)
 • Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde İltica Alanında Yapılması Öngörülen Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi, http://www.goc.gov.tr/icerik6/iltica-strateji belgesi_327_344_696_icerik (Erişim Tarihi: 20.05.2015)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bekir PARLAK>

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { tesamakademi156435, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {0 - }, title = {TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Parlak, Bekir} }
APA Parlak, B. (2015). TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ . TESAM Akademi Dergisi , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156435
MLA Parlak, B. "TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ" . TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156435>
Chicago Parlak, B. "TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ". TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ AU - BekirParlak Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ %A Bekir Parlak %T TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ %D 2015 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Parlak, Bekir . "TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ". TESAM Akademi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2015): 0- .
AMA Parlak B. TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 0-.
Vancouver Parlak B. TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 0-.
IEEE B. Parlak , "TÜRKİYE İLTİCA ve GÖÇ MEVZUATININ COĞRAFİ KISITLAMA UYGULAMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ", TESAM Akademi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 0, Tem. 2015