PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29.07.2015

Öz

Turkey and Greece, following the end of World War I, decided to solve some political problems through population exchange. Toward this end, they signed the “Convention Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations” in January 1923 that would become the 6th Convention of the Lausanne Treaty. However, dif�iculties faced in the interpretation of the Convention as well as in its implementation, strained Turkish-Greek relations. Toward �inding a solution to the problem the Council of the League of Nations resorted to the Permanent Court of International Justice twice in the 1920s for an advisory opinion. Although the advisory opinion delivered in 1926 by the Court was relatively favorable to Turkey than that of 1925, what is important for our purposes is that Turkey and Greece found peaceful solutions to the problems before them through using the channels of international law. For this reason, international law and the courts may provide an alternative method to Turkey and Greece toward solving their current problems

Kaynakça

 • Dışişleri Bakanlığı (1984). “Türk ve Rum Ahalinin Değişimine İlişkin Sözleşme ve Protokol,” Lozan Barış Andlaşması: Lozan’da İmzalanan Sözleşmeler, Senetler, Barış Andlaşmasına Ekli Mektuplar ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Dışişleri Bakanlığı, Ankara.
 • Dışişleri Bakanlığı (1925). Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Konsey’e gönderdiği 1 Mart 1925 tarihli mektup; Expulsion of the Patriarch, SERIES C, No. 9-11, June-August 1925, Acts and Documents Relating to Judgments and Advisory Opinions Given by the Court. PART II: Documents of Procedure, s. 19-22.
 • Doğan, N. (2012). “Uluslararası Adalet Divanları Kararlarında Türkiye”, (Ed.) C. Çakmak, N. Doğan, A. Öztürk, Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular ve Türkiye, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 163-205.
 • Erim, N. (1951). “Milletlerarası Daimi Adalet Divanı ve Türkiye – III: Muhtelit Mübadele Komisyonunun Yetkisi Hakkında,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, s. 44-59.
 • Erim, N. (1944). “Milletlerarası Adalet Divanı ve Türkiye,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 62-72.
 • Gönlübol, M. ve arkadaşları (1982). Olaylarla Türk Dış Politikası, Cilt I (1919-1973), Ankara Üniversitesi SBF ve BYYO Basımevi, 5. Baskı, Ankara.
 • Hudson, M. O. (1926). “The Fourth Year of the Permanent Court of International Justice,” The American Journal of International Law, Cilt 20, Sayı 1, s. 1-32.
 • Hudson, M. O. (1925). “The Work of the Permanent Court of Justice during Its First Three Years,” 1925 World Peace Foundation Pamphlet Series, s. 335-374.
 • ICJ (2014). Report of the International Court of Justice, 1 August 2013-31 July 2014, United Nations, New York.
 • ICJ (2011). Report of the International Court of Justice, 1 August 2010-31 July 2011, United Nations, New York.
 • ICJ (2004). The International Court of Justice, The International Court of Justice, 5th edition, The Hague.
 • Karataş, M. (2004). “Türk Yunan Nüfus Mübadelesi (1923-1925),” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Taşkın, H. (2006). “Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi ve Türk Basınındaki Yansımaları,” Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Underhill v. Hernandez (1897). Underhill v. Hernandez davası, 168 U.S. 250.
 • USAD (1926). Interpretation of the Greco-Turkish Agreement of December 1, 1926 (Final Protocol, Article IV). SERIES B, No. 16, August 28, 1928. Collection of Advisory Opinions. Publications of the Permanent Court of International Justice, Sijthoff’s Publishing Company, Leyden.
 • USAD (1925). Exchange of Greek and Turkish Populations. Lausanne Convention VI, January 30th, 1923, Article 2. SERIES B, No. 10, February 21, 1925. Collection of Advisory Opinions. Publications of the Permanent Court of International Justice. A.W. Sijthoff’s Publishing Company, Leyden.

ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 29.07.2015

Öz

Birinci Dünya Savaşı’nı takiben Türkiye ve Yunanistan, bazı politik sorunları nüfus değişimi yoluyla çözüme kavuşturmak istemiştir. Bu amaçla Lozan Barış Antlaşması’nın 6. Konvansiyonu olacak “Türk ve Yunan Ahalinin Değişimine İlişkin Sözleşme”yi Ocak 1923’te imzalamışlardır. Ancak hem bu sözleşmenin yorumlanması hem de uygulanması sürecindeki sorunlar Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştır. Milletler Cemiyeti Konseyi bu farklılıkları gidermek için 1920’li yıllarda Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’ndan iki kez danışma görüşü istemiştir. Her ne kadar Divan’ın 1926’daki davada verdiği danışma görüşü 1925’teki davada verdiği görüşe nazaran Türk tezlerini destekliyor olsa da, önemli olan uluslararası hukuk ve USAD’ye başvuru yoluyla Türkiye ve Yunanistan’ın sorunlara barışçıl çözüm bulmalarıdır. Dolayısıyla uluslararası hukuk ve uluslararası mahkemeler, Türkiye ve Yunanistan arasında halen mevcut sorunların çözümünde de uygulanacak alternatif bir metot olarak görülebilir.

Kaynakça

 • Dışişleri Bakanlığı (1984). “Türk ve Rum Ahalinin Değişimine İlişkin Sözleşme ve Protokol,” Lozan Barış Andlaşması: Lozan’da İmzalanan Sözleşmeler, Senetler, Barış Andlaşmasına Ekli Mektuplar ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Dışişleri Bakanlığı, Ankara.
 • Dışişleri Bakanlığı (1925). Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Konsey’e gönderdiği 1 Mart 1925 tarihli mektup; Expulsion of the Patriarch, SERIES C, No. 9-11, June-August 1925, Acts and Documents Relating to Judgments and Advisory Opinions Given by the Court. PART II: Documents of Procedure, s. 19-22.
 • Doğan, N. (2012). “Uluslararası Adalet Divanları Kararlarında Türkiye”, (Ed.) C. Çakmak, N. Doğan, A. Öztürk, Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular ve Türkiye, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 163-205.
 • Erim, N. (1951). “Milletlerarası Daimi Adalet Divanı ve Türkiye – III: Muhtelit Mübadele Komisyonunun Yetkisi Hakkında,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, s. 44-59.
 • Erim, N. (1944). “Milletlerarası Adalet Divanı ve Türkiye,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 62-72.
 • Gönlübol, M. ve arkadaşları (1982). Olaylarla Türk Dış Politikası, Cilt I (1919-1973), Ankara Üniversitesi SBF ve BYYO Basımevi, 5. Baskı, Ankara.
 • Hudson, M. O. (1926). “The Fourth Year of the Permanent Court of International Justice,” The American Journal of International Law, Cilt 20, Sayı 1, s. 1-32.
 • Hudson, M. O. (1925). “The Work of the Permanent Court of Justice during Its First Three Years,” 1925 World Peace Foundation Pamphlet Series, s. 335-374.
 • ICJ (2014). Report of the International Court of Justice, 1 August 2013-31 July 2014, United Nations, New York.
 • ICJ (2011). Report of the International Court of Justice, 1 August 2010-31 July 2011, United Nations, New York.
 • ICJ (2004). The International Court of Justice, The International Court of Justice, 5th edition, The Hague.
 • Karataş, M. (2004). “Türk Yunan Nüfus Mübadelesi (1923-1925),” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Taşkın, H. (2006). “Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi ve Türk Basınındaki Yansımaları,” Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Underhill v. Hernandez (1897). Underhill v. Hernandez davası, 168 U.S. 250.
 • USAD (1926). Interpretation of the Greco-Turkish Agreement of December 1, 1926 (Final Protocol, Article IV). SERIES B, No. 16, August 28, 1928. Collection of Advisory Opinions. Publications of the Permanent Court of International Justice, Sijthoff’s Publishing Company, Leyden.
 • USAD (1925). Exchange of Greek and Turkish Populations. Lausanne Convention VI, January 30th, 1923, Article 2. SERIES B, No. 10, February 21, 1925. Collection of Advisory Opinions. Publications of the Permanent Court of International Justice. A.W. Sijthoff’s Publishing Company, Leyden.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

NEJAT DOĞAN>

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { tesamakademi156441, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {0 - }, title = {ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI}, key = {cite}, author = {Doğan, NEJAT} }
APA Doğan, N. (2015). ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI . TESAM Akademi Dergisi , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156441
MLA Doğan, N. "ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI" . TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/12946/156441>
Chicago Doğan, N. "ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI". TESAM Akademi Dergisi 2 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI AU - NEJATDoğan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI %A NEJAT Doğan %T ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI %D 2015 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Doğan, NEJAT . "ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI". TESAM Akademi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2015): 0- .
AMA Doğan N. ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 0-.
Vancouver Doğan N. ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI. TESAM Akademi Dergisi. 2015; 2(2): 0-.
IEEE N. Doğan , "ULUSLARARASI SÜREKLİ ADALET DİVANI’NDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADELE DAVALARI", TESAM Akademi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 0, Tem. 2015