Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 11 - 36, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.695730

Öz

Türkiye’de okul sosyal hizmetine ilişkin teorik nitelikte girişimler bulunmakla beraber, bu konuda ne yazıkki uyugulamada bir ilerleme sağlanamamıştır. Oysa eğitim-öğretim kurumlarda yaşanan veya yaşanma ihtimali bulunan sorunlara yönelik gerek öğretmenlerin gerek diğer meslek elemanlarının zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirtmek gerekir. Eğitim-öğretim kurumlarında sosyal hizmet alanına ilişkin oluşan sorunların çözümünde aldığı eğitim itibarıyla etkin olacak personel sosyal hizmet uzmanıdır.
Bu çalışmada öncelikle okul sosyal hizmetinin ne anlama geldiği açıklanmakta, okul sosyal hizmetinin kısa tarihi gelişimi verilmekte, okul sosyal hizmetinin Türkiye’de hangi konumda olduğu belirlenmekte ve daha sonra ise okul sosyal hizmetinin Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarında gerekliliği görüşü savunulmaya çalışılmaktadır.

Kaynakça

 • Blondeau, S. (1997-1998). Le Service Social Scolaire. Melampous, 7, V-X.
 • Carn, M. (2009). La question sociale à l’école et les assistants sociaux scolaires. Diversité, 58, 101-111.
 • Circulaire no 91-248 du 11 septembre 1991. (1991). Erişim tarihi: 13.10.2019, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_996.pdf.
 • Corinne, G. (2014). Le travail social scolaire sous forme intégrée: une réponse innovante aux évolutions du monde scolaire? (Fransızca Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Haute Ecole de Travail Social, Sierre).
 • Dağ, A. (2018). Okul öncesi dönemde okul sosyal hizmeti. Social Science Development Journal, 3(13), 528-542.
 • Dupuis, G. ve Oldacre, N. (2013). Etre travailleur social à l’école la construction du rôle de conseiller social et ses enjeux dans un cycle d’orientation (Fransızca Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Haute école de travail social de Genève, Genève).
 • Eyrignoux, G. (1960). Les cas sociaux qui se pré­sentent à l’assistante sociale dès l’entrée de l’élève en sixième. Enfance,  13(1),  85-93.
 • Gökhan, G. (2014). Uluslararası hukuka sosyolojik bakış: Georges Scelle ve Uluslararası hukuk kuramı. Prof. Dr. Hakan Pekcanitez’e Armağan. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, 4117-4137.
 • Kuçuradi, İ. (1997). Uludağ konuşmaları. (Altıncı Baskı). Ankara: TFK Yayınları.
 • Melleray, F. (2000). Léon Duguit et Georges Scelle.  Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, 21, 45-88.
 • Nadir, U. ve Aktan, M.C. (2015). Okul sosyal hizmeti ve okul sosyal hizmet uzmanının rollerine ilişkin bir tartışma: Kurgusal bir vaka sunumu. Sağlık ve Toplum, 25(3), 78-88.
 • Özbesler, C. ve Duyan, V. (2009). Okul ortamlarında sosyal hizmet. Eğitim ve Bilim. 34(154), 17-25.
 • Özkan, Y. ve Kılıç, E. (2015). Çocuk ve aile odaklı sorunların çözümünde okul sosyal hizmet uzmanlarının önemi: Uzmanların çocuk ve ailelerle çalışmada sahip oldukları beceriler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3), 397-412.
 • Özkan, Y. ve Selcik, O. (2015). Okul sosyal hizmeti’nin okul erken terki üzerine potansiyel etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1275-1281.
 • Resmi Gazete. (2001). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. Erişim tarihi: 22.10.201, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/04/20010417.htm.
 • Resmi Gazete. (2013). Kurul Kararı. Erişim tarihi: 10.10.2019, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131214-15.htm.
 • Resmi Gazete. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği. Erişim tarihi: 22.10.2019, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110-2.htm.
 • Scelle, G. (2008). Précis de droit des gens principes et systématique, Première partie. Édité par Carlo Santulli. Paris: Dalloz.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2013). Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Erişim tarihi: 10.10.2019, https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yayinlar/ulusal-cocuk-haklari-strateji-belgesi-ve-eylem-plani.pdf.
 • Thin, D. (1994) Travail Social et Travail Pédegogique: une Mise en Cause Paradoxale de l’Ecole. In G. Vincent (Eds.), L’éducation prisonnière de la forme scolaire? (pp. 51-71). Lyon : Presses universitaires de Lyon.
 • Travail de Bachelor pour l’obtention du diplôme Bachelor of Arts HES·SO en travail social. (2014). Le travail social scolaire sous forme intégrée : une réponse innovante aux évolutions du monde scolaire ?. Erişim tarihi: 21.10.2019, https://core.ac.uk/download/pdf/20662982.pdf.
 • Yayla, A. (2005). Eğitim kavramının etik açıdan analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-13. http://efdergi.yyu.edu.tr: Erişim Tarihi: 11.10.2019.
 • Yeşilkayalı, E. (2016). Okul sosyal hizmeti uygulamasında yaklaşım ve model örnekleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 135-152.
 • Yeşilkayalı, E. ve Bölükbaşı, H.D. (2017). Özel eğitim hizmetleri ekibinin bir parçası olarak okul sosyal çalışmacıları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 248-260.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bircan Reçber 0000-0001-8846-8780

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Reçber, B. (2020). TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ. TESAM Akademi Dergisi, 7(1), 11-36. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.695730
AMA Reçber B. TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ. TESAM Akademi Dergisi. Şubat 2020;7(1):11-36. doi:10.30626/tesamakademi.695730
Chicago Reçber, Bircan. “TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ”. TESAM Akademi Dergisi 7, sy. 1 (Şubat 2020): 11-36. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.695730.
EndNote Reçber B (01 Şubat 2020) TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ. TESAM Akademi Dergisi 7 1 11–36.
IEEE B. Reçber, “TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ”, TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 11–36, 2020, doi: 10.30626/tesamakademi.695730.
ISNAD Reçber, Bircan. “TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ”. TESAM Akademi Dergisi 7/1 (Şubat 2020), 11-36. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.695730.
JAMA Reçber B. TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7:11–36.
MLA Reçber, Bircan. “TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ”. TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, 2020, ss. 11-36, doi:10.30626/tesamakademi.695730.
Vancouver Reçber B. TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7(1):11-36.

Cited By

Psikososyal ve Manevi Sorunların Çözümünde Okul Sosyal Hizmetinin Gerekliliği
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.30798/makuiibf.1097910