Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of Trade Policy Uncertainty on the Risk of Developing Countries: An Emprical Analysis

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 91 - 112, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696190

Öz

Following the Global Financial Crisis, protectionist policies have been widely used by countries. Since 2018, these policies have been evolved into a trade war between United States (US) and China. The tariff escalation and the trade disputes between US and China has also side effects on the other countries: it creates trade policy uncertainty. Funds flow from developing countries to the safe heaven countries when the trade policy uncertainty is mounted up. This means a capital outflow for developing countries which in turn pile up these countries’ risks. In this study, we aimed to search for the relationship between trade policy uncertainty and developing countries’ risks. We used an instrument that rested upon Google Trend data following Cebreros, Chiquiar, Heffner and Salcedo (2018) as a proxy for trade policy uncertainty. We also employed JP Morgan EMBI Global Spread as a proxy for developing countries’ risk. VAR model and impulse-response functions were utilized in the study. The finding of our empirical model suggests that trade policy uncertainty has a positive effect on developing countries’ risks and this effect disappears in ten weeks.

Kaynakça

 • Amiti, M., Redding, S. ve Weinstein, D. (2019). The impact of the 2018 trade war on U.S. prices and welfare. CEPR Discussion Paper. 13564, 1-81.
 • Arbatli, E. Davis, S. J., Ito, A. ve Miake, N. (2019). Policy uncertainty in Japan. NBER Working Paper, No. 23411. 1-45.
 • Baker, S. R., Bloom, N., ve Davis, S.J. (2016). Measuring policy uncertainity. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593-1636.
 • Berthou, A., Jardet, D. S. ve Szczerbowicz, U. (2018). Costs and consequences of a trade war: A structural analysis. Rue de la Banque, 72, 1-6.
 • Bozdağlı, E.Y. ve Özpınar, Ö. (2011). Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracat performansına etkilerinin VAR yöntemi ile tahmini. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 39-63.
 • Brown, C. P. ve Zhang, E. Y. (2019). Trump’s latest trade war escalation will push average tariffs above 20 percent. Peterson Institute, 6 August.
 • Caldara, D., Iocoviello, M., Molligo, P., Prestipino, A. ve Raffo, A. (2019). The economic effects of trade policy uncertainity. Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, No.1256, 1-22.
 • Cebreros, A., Chiquiar, D., Heffner, A. ve Salcedo, A. (2019). Trade policy uncertainity an its effect on foreign direct investment and export participation: Evidence from Mexico. Tenth BIS CCA Research Conference “Macro Models and Micro Data”, Central Bank of Argentina, 23-24 May 2019, 1-43.
 • Davis, S. J., Liu, D. ve Sheng, X. S. (2019). Economic policy uncertainty since China: The view from Mainland newspapers, presented at the SITE conference on the “Macroeconomics of Uncertainty and Volatility”, August.
 • Elmastaş Gültekin, Ö. ve Aktürk Hayat, E. (2016). Altın fiyatını etkileyen faktörlerin VAR modeli ile analizi: 2005-2015 dönemi. Ege Akademik Bakış, 16(4), 611-625.
 • Fajgelbaum,P.D., Goldberg, P.K., Kennedy, P.J. ve Khandelwal, A.K. (2019). The return to protectionism. NBER Working Paper, No.25638, 1-81.
 • Freund, C., Ferrantino, M.J., Maliszewksa, M. ve Ruta, M. (2018). Impacts on global trade and income of current trade disputes. MTI Practice Notes, No:2, World Bank.
 • Gubareva, M. ve Borges, M. (2016). Typology for flight-to-quality episodes and downside risk measurement. Applied Economics, 48(10), 835-853.
 • Güneş, S., Gürel, S. P. ve Cambazoğlu, B. (2013). Dış ticaret hadleri, dünya petrol fiyatları ve döviz kuru ilişkisi, Yapısal VAR analizi: Türkiye örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20),1-19.
 • Güvenek, B. ve Alptekin, V. (2009). Reel döviz kuru endeksinin otoregresif koşullu değişen varyanslılığının analizi: İki eşikli TARCH yöntemi ile modellenmesi. Maliye Dergisi, 156, Ocak-Haziran, 294-310.
 • Handley, K. ve Limão H. (2012). Trade and investment under policy uncertainty: Theory and firm evidence. National Bureau of Economic Research Working Paper, 17790, 1-70.
 • Handley, K. ve Limão H. (2013). Policy uncertainty, trade and welfare: Theory and evidence for China and the U.S. NBER Working Papers 19376, National Bureau of Economic Research, Inc., 1-92.
 • Handley, K. (2014). Exporting under trade policy uncertainty: Theory and evidence. Journal of International Economics ,94(1), 50–66.
 • Handley, K. ve Limão H. (2017). Policy uncertainty, trade, and welfare: Theory and evidence for China and the United States. American Economic Review, 107 (9), 2731-83.
 • Huang, Y., Lin, C., Liu, S. ve Tang, H. (2019). Trade networks and firm value: Evidence from the US-China trade war, 1-81.
 • IIF,(2019). Capital flows to emerging markets report: Capital flows swing on trade tensions, October 2019.
 • IMF,(2018). Global financial stability report, a decade after the global financial crisis: Are we safer?, October 2018, 1-99.
 • Kayahan, L. ve Hepaktan, C. E. (2016).Türkiye’de elektronik ticaret hacmini etkileyen faktörlere ilişkin VAR analizi (2005-2015). Ardahan Üniversitesi İİBF Dergisi, 4, Güz, 159-190.
 • Lee, J., ve Strazicich, M. C. (2003). Minimum lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. The Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082-1089.
 • Mayda, A. M., Facchini, G., Liu, M. Y. ve Zhou, M. (2018). China’s “Great Migration”: The impact of the reduction in trade policy uncertainty. Working Papers gueconwpa~18-18-06, Georgetown University, Department of Economics.
 • Osnago, A., Piermartini, R. ve Rocha, N. (2015). Trade policy uncertainty as barrier to trade. WTO Staff Working Papers ERSD-2015-05, World Trade Organization (WTO), Economic Research and Statistics Division.
 • Ossa, R. (2019). The costs of a trade war, in trade war: The clash of economic systems threatening global prosperity. VoxEU Book, https://voxeu.org/content/trade-war-clash-economic-systems-threatening-global-prosperity, 45-49.
 • Pierce, J. R. ve Schott P. K. (2016). The surprisingly swift decline of US manufacturing employment. American Economic Review,106(7), 1632–62.
 • Rutherford, T., Bohringer, C. ve Balistreri, E. (2018). Quantifying disruptive trade policies. Paper presented at Purdue University, GTAP seminar series, August 23,1-55.
 • Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica. Journal of the Econometric Society, 48(1), 1-48
 • Yonar, H. (2012). Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama. (Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1-28).
 • Zandi, M., Cochrane, S., Sweet, R., Stroppiana, R. ve Ell, C. (2018). US trade policy and it’s impact on Asia. Asian Management Insights, 5(10), 44-52.
 • WEO (2019), World economic outlook report: growth slowdown, precarious recovery, April, 1-216.

TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 91 - 112, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696190

Öz

Küresel Finans Krizi sonrasında ülkeler korumacı ticaret politikası uygulamalarına daha çok başvurmuşlardır. 2018 yılında ise ticaret gerilimleri artmış ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında ticaret savaşına doğru evrilmiştir. ABD ve Çin arasında süregelen bu karşılıklı tarife artışları sadece bu ülkeleri etkilemekle kalmamış ticaret politikası belirsizliği yaratarak bütün ülkeleri etkilemiştir. Gelişmekte olan ülkeler de ticaret politikası belirsizliğinden etkilenmişlerdir. Sermaye bu ülkelerden daha güvenli ülkelere ve paralara kaçmış; sermaye kaçışları sonucu bu ülkelerin riskleri daha da artmıştır. Bu çalışmada ticaret politikası belirsizliği ile gelişmekte olan ülkelerin riskleri arasındaki ilişki VAR modeli ve etki-tepki analizleri ile incelenmiştir. Ticaret politikası belirsizliği göstergesi olarak Cebreros, Chiquiar, Heffner ve Salcedo (2018)’yu takiben Google Trend verilerinden yararlanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin riski ise JP Morgan EMBI Global Spread endeksi ile ölçülmüştür. Modelin bulgularına göre ticaret politikası belirsizliğinde bir artış olduğunda gelişmekte olan ülkelerin riski de artmaktadır. On dönem sonra ise bu tepki ortadan kaybolmaktadır.

Kaynakça

 • Amiti, M., Redding, S. ve Weinstein, D. (2019). The impact of the 2018 trade war on U.S. prices and welfare. CEPR Discussion Paper. 13564, 1-81.
 • Arbatli, E. Davis, S. J., Ito, A. ve Miake, N. (2019). Policy uncertainty in Japan. NBER Working Paper, No. 23411. 1-45.
 • Baker, S. R., Bloom, N., ve Davis, S.J. (2016). Measuring policy uncertainity. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593-1636.
 • Berthou, A., Jardet, D. S. ve Szczerbowicz, U. (2018). Costs and consequences of a trade war: A structural analysis. Rue de la Banque, 72, 1-6.
 • Bozdağlı, E.Y. ve Özpınar, Ö. (2011). Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracat performansına etkilerinin VAR yöntemi ile tahmini. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 39-63.
 • Brown, C. P. ve Zhang, E. Y. (2019). Trump’s latest trade war escalation will push average tariffs above 20 percent. Peterson Institute, 6 August.
 • Caldara, D., Iocoviello, M., Molligo, P., Prestipino, A. ve Raffo, A. (2019). The economic effects of trade policy uncertainity. Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, No.1256, 1-22.
 • Cebreros, A., Chiquiar, D., Heffner, A. ve Salcedo, A. (2019). Trade policy uncertainity an its effect on foreign direct investment and export participation: Evidence from Mexico. Tenth BIS CCA Research Conference “Macro Models and Micro Data”, Central Bank of Argentina, 23-24 May 2019, 1-43.
 • Davis, S. J., Liu, D. ve Sheng, X. S. (2019). Economic policy uncertainty since China: The view from Mainland newspapers, presented at the SITE conference on the “Macroeconomics of Uncertainty and Volatility”, August.
 • Elmastaş Gültekin, Ö. ve Aktürk Hayat, E. (2016). Altın fiyatını etkileyen faktörlerin VAR modeli ile analizi: 2005-2015 dönemi. Ege Akademik Bakış, 16(4), 611-625.
 • Fajgelbaum,P.D., Goldberg, P.K., Kennedy, P.J. ve Khandelwal, A.K. (2019). The return to protectionism. NBER Working Paper, No.25638, 1-81.
 • Freund, C., Ferrantino, M.J., Maliszewksa, M. ve Ruta, M. (2018). Impacts on global trade and income of current trade disputes. MTI Practice Notes, No:2, World Bank.
 • Gubareva, M. ve Borges, M. (2016). Typology for flight-to-quality episodes and downside risk measurement. Applied Economics, 48(10), 835-853.
 • Güneş, S., Gürel, S. P. ve Cambazoğlu, B. (2013). Dış ticaret hadleri, dünya petrol fiyatları ve döviz kuru ilişkisi, Yapısal VAR analizi: Türkiye örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20),1-19.
 • Güvenek, B. ve Alptekin, V. (2009). Reel döviz kuru endeksinin otoregresif koşullu değişen varyanslılığının analizi: İki eşikli TARCH yöntemi ile modellenmesi. Maliye Dergisi, 156, Ocak-Haziran, 294-310.
 • Handley, K. ve Limão H. (2012). Trade and investment under policy uncertainty: Theory and firm evidence. National Bureau of Economic Research Working Paper, 17790, 1-70.
 • Handley, K. ve Limão H. (2013). Policy uncertainty, trade and welfare: Theory and evidence for China and the U.S. NBER Working Papers 19376, National Bureau of Economic Research, Inc., 1-92.
 • Handley, K. (2014). Exporting under trade policy uncertainty: Theory and evidence. Journal of International Economics ,94(1), 50–66.
 • Handley, K. ve Limão H. (2017). Policy uncertainty, trade, and welfare: Theory and evidence for China and the United States. American Economic Review, 107 (9), 2731-83.
 • Huang, Y., Lin, C., Liu, S. ve Tang, H. (2019). Trade networks and firm value: Evidence from the US-China trade war, 1-81.
 • IIF,(2019). Capital flows to emerging markets report: Capital flows swing on trade tensions, October 2019.
 • IMF,(2018). Global financial stability report, a decade after the global financial crisis: Are we safer?, October 2018, 1-99.
 • Kayahan, L. ve Hepaktan, C. E. (2016).Türkiye’de elektronik ticaret hacmini etkileyen faktörlere ilişkin VAR analizi (2005-2015). Ardahan Üniversitesi İİBF Dergisi, 4, Güz, 159-190.
 • Lee, J., ve Strazicich, M. C. (2003). Minimum lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. The Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082-1089.
 • Mayda, A. M., Facchini, G., Liu, M. Y. ve Zhou, M. (2018). China’s “Great Migration”: The impact of the reduction in trade policy uncertainty. Working Papers gueconwpa~18-18-06, Georgetown University, Department of Economics.
 • Osnago, A., Piermartini, R. ve Rocha, N. (2015). Trade policy uncertainty as barrier to trade. WTO Staff Working Papers ERSD-2015-05, World Trade Organization (WTO), Economic Research and Statistics Division.
 • Ossa, R. (2019). The costs of a trade war, in trade war: The clash of economic systems threatening global prosperity. VoxEU Book, https://voxeu.org/content/trade-war-clash-economic-systems-threatening-global-prosperity, 45-49.
 • Pierce, J. R. ve Schott P. K. (2016). The surprisingly swift decline of US manufacturing employment. American Economic Review,106(7), 1632–62.
 • Rutherford, T., Bohringer, C. ve Balistreri, E. (2018). Quantifying disruptive trade policies. Paper presented at Purdue University, GTAP seminar series, August 23,1-55.
 • Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica. Journal of the Econometric Society, 48(1), 1-48
 • Yonar, H. (2012). Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama. (Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1-28).
 • Zandi, M., Cochrane, S., Sweet, R., Stroppiana, R. ve Ell, C. (2018). US trade policy and it’s impact on Asia. Asian Management Insights, 5(10), 44-52.
 • WEO (2019), World economic outlook report: growth slowdown, precarious recovery, April, 1-216.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Filiz Eryılmaz Bu kişi benim 0000-0002-3010-8421

Derya Yılmaz Bu kişi benim 0000-0002-2478-2305

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Eryılmaz, F., & Yılmaz, D. (2020). TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME. TESAM Akademi Dergisi, 7(1), 91-112. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696190
AMA Eryılmaz F, Yılmaz D. TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME. TESAM Akademi Dergisi. Şubat 2020;7(1):91-112. doi:10.30626/tesamakademi.696190
Chicago Eryılmaz, Filiz, ve Derya Yılmaz. “TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME”. TESAM Akademi Dergisi 7, sy. 1 (Şubat 2020): 91-112. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696190.
EndNote Eryılmaz F, Yılmaz D (01 Şubat 2020) TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME. TESAM Akademi Dergisi 7 1 91–112.
IEEE F. Eryılmaz ve D. Yılmaz, “TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME”, TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 91–112, 2020, doi: 10.30626/tesamakademi.696190.
ISNAD Eryılmaz, Filiz - Yılmaz, Derya. “TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME”. TESAM Akademi Dergisi 7/1 (Şubat 2020), 91-112. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696190.
JAMA Eryılmaz F, Yılmaz D. TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7:91–112.
MLA Eryılmaz, Filiz ve Derya Yılmaz. “TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME”. TESAM Akademi Dergisi, c. 7, sy. 1, 2020, ss. 91-112, doi:10.30626/tesamakademi.696190.
Vancouver Eryılmaz F, Yılmaz D. TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME. TESAM Akademi Dergisi. 2020;7(1):91-112.