Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 213 - 234, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1254761

Öz

İlliberalizm ve popülizm günümüz siyaset anlayışının en önemli niteliklerini oluşturmaktadır. Demokrasinin siyasal seçimler boyutuna indirgendiği bir ortamda, iktidarı kolaylıkla elde etmenin yolu illiberal ve popülist söylem ve araçları kullanmaktan geçmektedir. Bu durum demokrasinin özünde nasıl bir siyasal sistemi ifade ettiğini tartışmalı hale getirmekte, şekilsel olarak demokratik bir görünümü olan ancak özünde otoriter olarak işleyen siyasal sistemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Günümüzde siyasal alanı domine eden popülizm çoğu zaman eklemlendiği ideoloji ile karakterize edilmekte, bazı durumlarda hibrid bir görünüm kazanmakta hem sağ hem de sol tabanlı söylemleri kullanmaktadır. Güney Kore örneğinde de popülizmin hibrid niteliği ve illiberal söylemler açıkça görülmektedir. Güney Kore bağlamına odaklanan bu çalışmada illiberal demokrasi ile popülist siyasete dair pratiklerin nasıl ortaya çıktığı çeşitli somut örnekler üzerinden ele alınmaktadır. Ağırlıklı olarak ekonomi odaklı söylemlerin vurgulandığı, yürütme erkinin hakimiyetinde ve popülist söylemlerde ön plana çıkan siyaset tarzının Güney Kore bağlamında da kendine yer bulduğu anlaşılmaktadır. Asya’nın liberal demokrasisi olarak nitelenmesine rağmen Güney Kore’de otoriter eğilimlerin yer aldığı ve popülizmin hem sağ hem de sol tabanlı görünümlerinin yansıma alanı bulduğu savunulmaktadır.

Kaynakça

 • Arditi, B. (2005). Populism as an internal periphery of democratic politics. In F. Panizza (Eds.) Populism and the mirror of democracy (pp. 72-98). London: Verso.
 • Burton, J. (2022). Korean populism. The Korea Times. Erişim tarihi: 10.01.2023, https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2022/10/396_335578.html.
 • Cho, Y. H., Kim, M.S. and Kim Y. C. (2019). Cultural foundations of contentious democracy in South Korea: What type of democracy do Korean citizens prefer?. Asian Survey, 59(2), 272-294.
 • Collot, G. (2017). Understanding far right populism: Interview with Caterina Froio, The New European. Erişim tarihi: 01.01.2023, http://www.theneweuropean.eu/open-society/understanding-far-right-populism-interview-with-caterina-froio-oxford-internet-institute.
 • Dahl, R. (2001). Demokrasi üzerine (B. Kadıoğlu, Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Diamond, L. and Kim, B.K. (2000). Introduction: Consolidating democracy in South Korea. In L. Diamond and B. K. Kim (Eds.) Consolidating democracy in South Korea (pp. 1-21). Lynne Rienner Publishers.
 • Diamond, L. (2017). Is there a crisis of liberal democracy?. Erişim tarihi: 10.01.2023, https://www.the-american-interest.com/2017/10/13/is-there-crisis-liberal-democracy/.
 • East Asia Forum (2022). South Korea’s populist turn. Erişim tarihi: 10.01.2023, https://www.eastasiaforum.org/2022/03/07/south-koreas-populist-turn/.
 • Eurasiareview (2019). Political populism: Eroding Asia’s complex interdependence?-Analysis, Erişim tarihi: 10.01.2023, https://www.eurasiareview.com/01112019-political-populism-eroding-asias-complex-interdependence-analysis/.
 • Gidron, N. and Bonikowski, B. (2013). Varieties of populism: Literature review and research agenda. Weatherhead Working Paper Series. Erişim tarihi: 10.01.2023, https://scholar.harvard.edu/gidron/publications/varieties-populism-literature-review-and-research-agenda.
 • Huntington, S. P., (1993). Üçüncü dalga: Yirminci yüzyılın sonlarında demokratlaşma (E. Özbudun, Çev.). Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Hwang, K. M. (2017). Kore tarihi (A.S. Doğru, Çev.). Feylesof Kitap.
 • Krastev, I. (2007). The strange death of the liberal consensus. Journal of Democracy, 18(4), 56-63.
 • Moffitt, B. (2017). Liberal illiberalism? The reshaping of the contemporary populist radical right in Northern Europe. Politics and Governance, 5(4), 112-122.
 • Mouffe, C. (2010). Siyasal üzerine, (M. Ratip, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 542-563.
 • Mudde, C. (2015). The problem with populism. Erişim tarihi: 10.01.2023, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/17/problem-populism-syriza-podemos-dark-side-europe.
 • Mudde, C. (2017). Taking the populist signal serious. Erişim tarihi: 10.01.2023, https://www.huffingtonpost.com/entry/taking-the-populist-signalserious_us_59945cf9e4b0a88ac1bc38b7.
 • Mudde, C. and Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A very short introduction. Oxford University Press.
 • Müller, J. W. (2014). ‘The people must be extracted from within the people’: Reflections on populism. Constellation, 21(4), 483-493.
 • Müller, J.W. (2017). Popülizm nedir? (O. Yıldız, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • O’Donnell, G. (1994). Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55-69.
 • Pappas, T. S. (2013). Populist democracies: Post authoritarian Greece and post-communist Hungary. Government and Opposition, 49(1), 1-23.
 • Pappas, T.S., (2016). Modern populism: Research advances, conceptual and methodological pitfalls, and the minimal definition. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Erişim tarihi: 01.01.2023, https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-17;jsessionid=E412311ED506B42B7298C3615BCB0B50.
 • Schumpeter, J. A. (2003). Capitalism, socialism and democracy. New York: Routledge.
 • Shin, D.C. (2012). Confucianism and democractization in East Asia. Cambridge University Press.
 • Shin, G.W. (2020a). Korean democracy is sinking under the guise of the rule of law. Stanford University Freeman Spogli Institute for International Studies. Erişim tarihi: 10.01.2023, https://fsi.stanford.edu/news/korean-democracy-sinking-under-guise-rule-law.
 • Shin, G.W. (2020b). South Korea’s democratic decay. Journal of Democracy 31(3), 100–14.
 • Shin, G.W. (2022). In troubled waters: South Korea’s democracy in crisis. Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Freeman Spogli Institute. Erişim tarihi: 01.10.2023, https://aparc.fsi.stanford.edu/news/troubled-waters-south-korea%E2%80%99s-democracy-crisis.
 • Sözen, Y. (2015). Siyasi rejimler: Demokrasiler ve diğer sistemler. S. Sayarı ve H. D. Bilgin (Ed.) Karşılaştırmalı siyaset: Temel konular ve yaklaşımlar kitabı içinde (s. 45-75). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • The Economist, (2022). A new low for global democracy: More pandemic restrictions damaged democratic freedoms in 2021. Erişim tarihi: 02.02.2023, https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy.
 • The Economist, (2023). Democracy index 2022: Frontline democracy and the battle for Ukraine. Erişim tarihi: 02.02.2023, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/?utm_source=google&utm_medium=paid-search&utm_campaign=democracy-index-2022&gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy52w1BIiehNgCLoqPbAI2qs16eyFKZpiZ7Nnv-NCZAO_OQqY_s-fWnxoCviAQAvD_BwE.
 • Urbinati, N. (1998). Democracy and populism. Constellations, 5(1), 110-124.
 • Zakaria, F. (2014). Özgürlüğün geleceği: Yurtta ve dünyada illiberal demokrasi (M. Ö. Sağır ve H. S. Akıllı, Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Zakaria, F. (1997). The rise of illiberal democracy. Foreign Affairs, 76(6), 22-43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurcan CEYHAN 0000-0002-9087-6780

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA CEYHAN, N. (2024). İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ. TESAM Akademi Dergisi, 11(1), 213-234. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1254761
AMA CEYHAN N. İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ. TESAM Akademi Dergisi. Ocak 2024;11(1):213-234. doi:10.30626/tesamakademi.1254761
Chicago CEYHAN, Nurcan. “İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ”. TESAM Akademi Dergisi 11, sy. 1 (Ocak 2024): 213-34. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1254761.
EndNote CEYHAN N (01 Ocak 2024) İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ. TESAM Akademi Dergisi 11 1 213–234.
IEEE N. CEYHAN, “İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ”, TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 213–234, 2024, doi: 10.30626/tesamakademi.1254761.
ISNAD CEYHAN, Nurcan. “İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ”. TESAM Akademi Dergisi 11/1 (Ocak 2024), 213-234. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1254761.
JAMA CEYHAN N. İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11:213–234.
MLA CEYHAN, Nurcan. “İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ”. TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 213-34, doi:10.30626/tesamakademi.1254761.
Vancouver CEYHAN N. İLLİBERAL DEMOKRASİ VE POPÜLİZM BAĞLAMINDA GÜNEY KORE SİYASAL SİSTEMİ. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11(1):213-34.