Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye's Energy Diplomacy and Regional Relations

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 13 - 29, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1380360

Öz

This article, which examines the impact of Türkiye's energy diplomacy on regional relations and its future role, argues that Türkiye's energy policies and strategies for accessing energy resources positively affect its regional relations. More clearly, both the energy projects carried out and the energy cooperation agreements signed with neighboring countries contribute to Türkiye's regional balance of power. The concepts of liberalism and soft power have been associated with and supported Türkiye's energy diplomacy. In the future, sustainable energy policies and renewable energy sources are expected to gain importance. Türkiye's efforts to become a central country in energy may also increase its regional influence. As a result, Türkiye's energy diplomacy strengthens its regional relations and will become an even more effective country with successful energy policies in the future.

Kaynakça

 • Abay E. G. (2022), Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Retrieved September 20, 2023, from https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-devlet-baskani-putin-rusya-kisin- dahil-avrupa-ya-enerji-sevkiyatina-hazir-top-onlarin-sahasinda/2709470.
 • Akbulut, H. (2001). Enerji Diplomasisi. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, I(2), Retrieved September 20, 2023, from http://www.mfa.gov.tr/enerji-diplomasisi.tr.mfa.
 • Alodalı, M. F. B., Kocaoğlu, M., & Usta, S. (2020). Türkiye’de enerji politikaları ve bölgesel işbirliğinin önemi. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 16(2), 189-202.
 • Alodalı, M. F. B. & Usta, S. (2017). Enerji diplomasisi ve Türkiye. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 163-168.
 • BOTAŞ International. (2023). Bakü-Tiflis-Ceyhan (btc) ham petrol boru hattı'ndan 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı. Retrieved September 11, 2023, from https:// www.bil.gov.tr/btcden-2006dan-bu-yana-akan-petrol-4-milyar-varili- asti.
 • BOTAŞ. (2023). Türkiye ile Umman arasında tarihi anlaşma. Retrieved September 14, 2023, from https:// botas.gov.tr/Icerik/turkiye-ile-umman-arasinda-tar/725.
 • Harunoğulları, M. (2020). Enerji Dağıtım Merkezi perspektifinden Türkiye’nin enerji jeopolitiği. Mukaddime, 11(1), 177-211.
 • Kant, I. (1795). Perpetual peace: A philosophical sketch. (trans. to Perpetual Peace). Ted Humphrey, Hackett Publishing Company, Inc., 1-70.
 • Güneş, A. (2022). Deniz-Enerji güvenliği ilişkisi bağlamında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarının analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 363-391.
 • Mitrany D. (1933), The progress of international government. Oxford University Press.
 • Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1972), Transnational relations and World Politics, Harvard University Press.
 • Nye, J. S. (2004). Soft Power the means to success in World Politics. Public Affairs, New York.
 • Tanchum, M. (2015). Tanap and the Semi-encirclement of Iran: Progress and paradoxes in Türkiye’s energy diplomacy. Turkish Policy Quarterly, 55-64.
 • TASAM. (2016). Sivil global programı-sektörel diplomasi kanalları enerji diplomasisi-çalıştayı sonuç raporu. Retrieved September 20, 2023, from https://tasam.org/tr-TR/Icerik/39024/ enerji_diplomasisi_calistayi_sonuc_raporu.
 • Taşkın, D. (2014). Enerji diplomasisi açısından siyasallaşan mekân, Hazar: Statü ve paylaşım sorunu. Türk Coğrafya Dergisi, (62), 29-38.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2022). Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesi’nde yaptıkları konuşma. Retrieved September 14, 2023, from https://tccb.gov.tr/konusmalar/353/142120/ turkiye-azerbaycan-turkmenistan-uclu-zirvesi-nde-yaptiklari-konusma.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Enerji diplomasisi. Retrieved September 20, 2023, from https://www.enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-diplomasisi-detay.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Year). Transit boru hatları, Bakü- Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı (BTC). Retrieved September 11, 2023, from https://enerji.gov. tr/bilgi-merkezi-transit-boru-hatlari.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Year). Transit boru hatları. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı (ITP). Retrieved September 20, 2023, from https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-transit- boru-hatlari.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Year). Transit boru hatları. Trans- Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP). Retrieved September 13, 2023, from https://enerji.gov.tr/bilgi- merkezi-transit-boru-hatlari.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Year). Transit boru hatları, Türkakım doğalgaz boru hattı (TÜRKAKIM). Retrieved September 13, 2023, from https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi- transit-boru-hatlari.
 • USA National Archives.(Year) President Woodrow Wilson's 14 points. Retrieved Septem-ber 13, 2023, from https:// www.archives.gov/milestone-documents/president-woodrow-wilsons- 14-points.

Türkiye'nin Enerji Diplomasisi ve Bölgesel İlişkileri

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 13 - 29, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1380360

Öz

Türkiye'nin enerji diplomasisinin bölgesel ilişkilere olan etkisini ve gelecekteki rolünü incelemekte olan bu makale çalışması, Türkiye'nin enerji politikalarının ve enerji kaynaklarına erişim stratejilerinin, bölgesel ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini savunmaktadır. Daha açık bir ifade ile hem gerçekleştirilen enerji projeleri hem de komşu ülkelerle imzalanan enerji işbirliği anlaşmaları, Türkiye'nin bölgesel güç dengesine katkı sağlamaktadır. Liberalizm ve yumuşak güç kavramları, Türkiye'nin enerji diplomasisiyle ilişkilendirilmiştir ve bu diplomasiyi desteklemiştir. Gelecekte, sürdürülebilir enerji politikalarının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önem kazanması beklenmektedir. Türkiye'nin enerjide merkezi ülke olma çabaları, bölgesel etkisini de artırabilecektir. Sonuç olarak, Türkiye'nin uygulamakta olduğu enerji diplomasisi bölgesel ilişkilerini güçlendirmektedir ve gelecekteki başarılı enerji politikaları ile daha da etkili bir ülke haline gelebilecektir.

Kaynakça

 • Abay E. G. (2022), Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Retrieved September 20, 2023, from https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-devlet-baskani-putin-rusya-kisin- dahil-avrupa-ya-enerji-sevkiyatina-hazir-top-onlarin-sahasinda/2709470.
 • Akbulut, H. (2001). Enerji Diplomasisi. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, I(2), Retrieved September 20, 2023, from http://www.mfa.gov.tr/enerji-diplomasisi.tr.mfa.
 • Alodalı, M. F. B., Kocaoğlu, M., & Usta, S. (2020). Türkiye’de enerji politikaları ve bölgesel işbirliğinin önemi. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 16(2), 189-202.
 • Alodalı, M. F. B. & Usta, S. (2017). Enerji diplomasisi ve Türkiye. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 163-168.
 • BOTAŞ International. (2023). Bakü-Tiflis-Ceyhan (btc) ham petrol boru hattı'ndan 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı. Retrieved September 11, 2023, from https:// www.bil.gov.tr/btcden-2006dan-bu-yana-akan-petrol-4-milyar-varili- asti.
 • BOTAŞ. (2023). Türkiye ile Umman arasında tarihi anlaşma. Retrieved September 14, 2023, from https:// botas.gov.tr/Icerik/turkiye-ile-umman-arasinda-tar/725.
 • Harunoğulları, M. (2020). Enerji Dağıtım Merkezi perspektifinden Türkiye’nin enerji jeopolitiği. Mukaddime, 11(1), 177-211.
 • Kant, I. (1795). Perpetual peace: A philosophical sketch. (trans. to Perpetual Peace). Ted Humphrey, Hackett Publishing Company, Inc., 1-70.
 • Güneş, A. (2022). Deniz-Enerji güvenliği ilişkisi bağlamında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarının analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 363-391.
 • Mitrany D. (1933), The progress of international government. Oxford University Press.
 • Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1972), Transnational relations and World Politics, Harvard University Press.
 • Nye, J. S. (2004). Soft Power the means to success in World Politics. Public Affairs, New York.
 • Tanchum, M. (2015). Tanap and the Semi-encirclement of Iran: Progress and paradoxes in Türkiye’s energy diplomacy. Turkish Policy Quarterly, 55-64.
 • TASAM. (2016). Sivil global programı-sektörel diplomasi kanalları enerji diplomasisi-çalıştayı sonuç raporu. Retrieved September 20, 2023, from https://tasam.org/tr-TR/Icerik/39024/ enerji_diplomasisi_calistayi_sonuc_raporu.
 • Taşkın, D. (2014). Enerji diplomasisi açısından siyasallaşan mekân, Hazar: Statü ve paylaşım sorunu. Türk Coğrafya Dergisi, (62), 29-38.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2022). Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesi’nde yaptıkları konuşma. Retrieved September 14, 2023, from https://tccb.gov.tr/konusmalar/353/142120/ turkiye-azerbaycan-turkmenistan-uclu-zirvesi-nde-yaptiklari-konusma.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Enerji diplomasisi. Retrieved September 20, 2023, from https://www.enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-diplomasisi-detay.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Year). Transit boru hatları, Bakü- Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı (BTC). Retrieved September 11, 2023, from https://enerji.gov. tr/bilgi-merkezi-transit-boru-hatlari.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Year). Transit boru hatları. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı (ITP). Retrieved September 20, 2023, from https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-transit- boru-hatlari.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Year). Transit boru hatları. Trans- Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP). Retrieved September 13, 2023, from https://enerji.gov.tr/bilgi- merkezi-transit-boru-hatlari.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Year). Transit boru hatları, Türkakım doğalgaz boru hattı (TÜRKAKIM). Retrieved September 13, 2023, from https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi- transit-boru-hatlari.
 • USA National Archives.(Year) President Woodrow Wilson's 14 points. Retrieved Septem-ber 13, 2023, from https:// www.archives.gov/milestone-documents/president-woodrow-wilsons- 14-points.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu AL 0000-0002-3287-3661

Yusuf Girayalp ATAN 0000-0003-0340-0133

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 23 Ekim 2023
Kabul Tarihi 31 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA AL, A., & ATAN, Y. G. (2024). Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations. TESAM Akademi Dergisi, 11(1), 13-29. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1380360
AMA AL A, ATAN YG. Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations. TESAM Akademi Dergisi. Ocak 2024;11(1):13-29. doi:10.30626/tesamakademi.1380360
Chicago AL, Arzu, ve Yusuf Girayalp ATAN. “Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations”. TESAM Akademi Dergisi 11, sy. 1 (Ocak 2024): 13-29. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1380360.
EndNote AL A, ATAN YG (01 Ocak 2024) Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations. TESAM Akademi Dergisi 11 1 13–29.
IEEE A. AL ve Y. G. ATAN, “Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations”, TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 13–29, 2024, doi: 10.30626/tesamakademi.1380360.
ISNAD AL, Arzu - ATAN, Yusuf Girayalp. “Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations”. TESAM Akademi Dergisi 11/1 (Ocak 2024), 13-29. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1380360.
JAMA AL A, ATAN YG. Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11:13–29.
MLA AL, Arzu ve Yusuf Girayalp ATAN. “Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations”. TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 13-29, doi:10.30626/tesamakademi.1380360.
Vancouver AL A, ATAN YG. Türkiye’s Energy Diplomacy and Regional Relations. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11(1):13-29.