Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 269 - 288, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1382558

Öz

In recent years, the terrorist organization ISIS has come to the fore with its international terrorist attacks. However, the fact that the ISIS terrorist organization remains on the agenda as much as it is on the agenda, and that it gains new sympathizers and even new terrorist fighters is also related to its propaganda power. Because of it the organization focused on propaganda activities in the visual-written media and tried to use this area professionally. One of the means used for the transmission of propaganda activities in the media is the magazines they publish in different languages. Addressing both a regional and a global audience with magazines published in Turkish, Arabic, Persian and English is also an indication of the ISIS terrorist organization's strategy to be effective in many parts of the world.
In this study, the words that are frequently repeated in Dabiq Magazine, which is published in English by the terrorist organization ISIS for the purpose of propaganda against the Western world, are examined. Among these words, "violent-aggressive-negative" words and "motivational-positive" words were identified for their followers, and an attempt was made to analyze ISIS' action and propaganda strategy based on these words. In addition, the study examined the timing of terrorist attacks perpetrated by ISIS in the West and the periods when the violence-glorifying words used in Dabiq magazine increased, and determined whether there was a correlation between them.

Kaynakça

 • Benmelech E. and Klor F.E (2016). What explains the flow of foreign fighters to ISIS?. NBER Working Papers 22190. National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Brookings project on U.S. relations with the Islamic World. Analysis Paper, No. 19, March 2015.
 • Bunzel C. (2015). From paper state to Caliphate: the ideology of the Islamic State. The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World Analysis Paper, 15, 1-45
 • Darıcılı A.B (2016). Analysis of the Use of Social Media as a Means of Information Warfare in the Framework of the Activities of the Terrorist Organization DAESH, VIII. Uludag Conference on International Relations (State and Non-State Actors in the Global and Regional System).
 • Demir C. K (2018). Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri Bağlamında PKK, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5 (19), pp. 57-88.
 • Hegghammer T. (2010). The rise of Muslim foreign fighters: Islam and the globalization of Jihad. International Security. 35 (3). pp. 53–94.
 • Herman S. E and Chomsky N. (2012). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. (Çev. Ender Abadoğlu). İstanbul: BGST Yayınları.
 • Hoffman A (2016). The Islamic State: How Viable Is It?. The Islamic State’s Use of Social Media: Terrorism’s Siren Song in the Digital Age. (Edt.). Yoram Schweitzer and Omer Einav (Edt.). Ramat Aviv: INSS, pp. 99-105.
 • Ingram J. H. (2016), An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine. Australian Journal of Political Science. 51 (3). pp. 458-477.
 • Impara E. (2018). A social semiotics analysis of Islamic State’s use of beheadings: Images of power, masculinity, spectacle and propaganda. International Journal of Law, Crime and Justice. Vol. 53. pp. 25-45.
 • Kazan H. (2016). Terör-Medya İlişkisi ve Medyada Terör Haberciliği, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 12 (24), pp. 109-147.
 • Mansour S. (2018). Social Media Analysis of User’s Responses to Terrorism Using Sentiment Analysis and Text Mining”. Procedia Computer Science. 140. pp. 95–103.
 • Neumann P. R. (2015). Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000: surpasses Afghanistan conflict in the 1980s, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Retrieved from http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistanconflict-1980s.
 • Purdy W. (2015). Radicalization: Social Media and the Rise of Terrorism. Homeland Security Digital Library. Retrieved from https://www.hsdl.org/?view&did=789039.
 • Ryan M. (2014). Hot Issue: Dabiq: What Islamic State’s New Magazine Tells Us about Their Strategic Direction, Recruitment Patterns and Guerrilla Doctrine. Retrieved from https://jamestown.org/program/hot-issue-dabiq-what-islamic-states-new-magazine-tells-us-about-their-strategic-direction-recruitment-patterns-and-guerrilla-doctrine/.
 • Taşdemir E. (2017). Sosyal Medyada Terör Propagandası: Deaş Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 5 (2). pp. 726-752.
 • Weimann G. (2004). How Modern Terrorism Uses the Internet. USIP Special Report. (116). pp. 1–12.
 • Yourish K. Watkins D. and Giratikanon T. March 22. 2016, Retrieved from https://www.nytimes.com/interactive/2015/06/17/world/middleeast/map-isis-attacks-around-the-world.html

Dabiq Dergisi Yayın Stratejisi ile IŞİD'in Batı Dünyasındaki Terör Eylemleri Arasındaki Etkileşim

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 269 - 288, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1382558

Öz

Son yıllarda, IŞİD terör örgütü uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği terörist saldırılar ile gündeme gelmiştir. Ancak IŞİD terör örgütünün gündeme gelmesi kadar gündemde kalması, yeni sempatizanlar ve hatta yeni terörist savaşçılar kazanması propaganda gücü ile de alakalıdır. Bu nedenle örgüt, görsel-yazılı medyada propaganda faaliyetlerine ağırlık vermiş ve bu alanı profestonel olarak kullanmaya çalışmıştır. Medyadaki propaganda faaliyetlerinin aktarımı konusunda kullanılan vasıtalardan biri de farklı dillerde yayınladıkları dergilerdir. Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinde yayınlanan dergiler ile hem bölgesel hem de küresel çapta bir kitleye seslenmesi, IŞİD terör örgütünün dünyanın birçok bölgesinde etkin olma stratejisinin de bir göstergesidir.
Bu çalışmada, terör örgütü IŞİD' in Batı dünyasına yönelik propaganda amacıyla İngilizce olarak yayınladığı Dabıq Dergisi’nde sıkça tekrarlanan kelimeler incelenmiştir. İncelenen kelimelerden takipçilere yönelik olarak kullanılan "şiddet-saldırgan-olumsuz" ve "motivasyon-olumlu" kelimeler tespit edilmiş ve bu kelimeler üzerinden IŞİD'in eylem ve propaganda stratejisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, IŞİD'in Batı'da gerçekleştirdiği terör saldırılarının zamanlaması ile Dabiq dergisinde kullanılan şiddeti yücelten sözlerin arttığı dönemler incelenmiş ve aralarında bir ilişki olup olmadığı tespit edilmiştir.

Etik Beyan

-

Destekleyen Kurum

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Benmelech E. and Klor F.E (2016). What explains the flow of foreign fighters to ISIS?. NBER Working Papers 22190. National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Brookings project on U.S. relations with the Islamic World. Analysis Paper, No. 19, March 2015.
 • Bunzel C. (2015). From paper state to Caliphate: the ideology of the Islamic State. The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World Analysis Paper, 15, 1-45
 • Darıcılı A.B (2016). Analysis of the Use of Social Media as a Means of Information Warfare in the Framework of the Activities of the Terrorist Organization DAESH, VIII. Uludag Conference on International Relations (State and Non-State Actors in the Global and Regional System).
 • Demir C. K (2018). Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri Bağlamında PKK, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5 (19), pp. 57-88.
 • Hegghammer T. (2010). The rise of Muslim foreign fighters: Islam and the globalization of Jihad. International Security. 35 (3). pp. 53–94.
 • Herman S. E and Chomsky N. (2012). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. (Çev. Ender Abadoğlu). İstanbul: BGST Yayınları.
 • Hoffman A (2016). The Islamic State: How Viable Is It?. The Islamic State’s Use of Social Media: Terrorism’s Siren Song in the Digital Age. (Edt.). Yoram Schweitzer and Omer Einav (Edt.). Ramat Aviv: INSS, pp. 99-105.
 • Ingram J. H. (2016), An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine. Australian Journal of Political Science. 51 (3). pp. 458-477.
 • Impara E. (2018). A social semiotics analysis of Islamic State’s use of beheadings: Images of power, masculinity, spectacle and propaganda. International Journal of Law, Crime and Justice. Vol. 53. pp. 25-45.
 • Kazan H. (2016). Terör-Medya İlişkisi ve Medyada Terör Haberciliği, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 12 (24), pp. 109-147.
 • Mansour S. (2018). Social Media Analysis of User’s Responses to Terrorism Using Sentiment Analysis and Text Mining”. Procedia Computer Science. 140. pp. 95–103.
 • Neumann P. R. (2015). Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000: surpasses Afghanistan conflict in the 1980s, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Retrieved from http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistanconflict-1980s.
 • Purdy W. (2015). Radicalization: Social Media and the Rise of Terrorism. Homeland Security Digital Library. Retrieved from https://www.hsdl.org/?view&did=789039.
 • Ryan M. (2014). Hot Issue: Dabiq: What Islamic State’s New Magazine Tells Us about Their Strategic Direction, Recruitment Patterns and Guerrilla Doctrine. Retrieved from https://jamestown.org/program/hot-issue-dabiq-what-islamic-states-new-magazine-tells-us-about-their-strategic-direction-recruitment-patterns-and-guerrilla-doctrine/.
 • Taşdemir E. (2017). Sosyal Medyada Terör Propagandası: Deaş Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 5 (2). pp. 726-752.
 • Weimann G. (2004). How Modern Terrorism Uses the Internet. USIP Special Report. (116). pp. 1–12.
 • Yourish K. Watkins D. and Giratikanon T. March 22. 2016, Retrieved from https://www.nytimes.com/interactive/2015/06/17/world/middleeast/map-isis-attacks-around-the-world.html

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyolojide Niceliksel Yöntemler, Uluslararası İlişkilerde Terörizm, Güvenlik Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeref ÇETİNKAYA 0000-0002-6446-2322

Ali Burak DARICILI 0000-0002-3499-1645

Ömer BİLEN 0000-0001-7198-8421

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 28 Ekim 2023
Kabul Tarihi 19 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÇETİNKAYA, Ş., DARICILI, A. B., & BİLEN, Ö. (2024). The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World. TESAM Akademi Dergisi, 11(1), 269-288. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1382558
AMA ÇETİNKAYA Ş, DARICILI AB, BİLEN Ö. The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World. TESAM Akademi Dergisi. Ocak 2024;11(1):269-288. doi:10.30626/tesamakademi.1382558
Chicago ÇETİNKAYA, Şeref, Ali Burak DARICILI, ve Ömer BİLEN. “The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World”. TESAM Akademi Dergisi 11, sy. 1 (Ocak 2024): 269-88. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1382558.
EndNote ÇETİNKAYA Ş, DARICILI AB, BİLEN Ö (01 Ocak 2024) The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World. TESAM Akademi Dergisi 11 1 269–288.
IEEE Ş. ÇETİNKAYA, A. B. DARICILI, ve Ö. BİLEN, “The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World”, TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 269–288, 2024, doi: 10.30626/tesamakademi.1382558.
ISNAD ÇETİNKAYA, Şeref vd. “The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World”. TESAM Akademi Dergisi 11/1 (Ocak 2024), 269-288. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1382558.
JAMA ÇETİNKAYA Ş, DARICILI AB, BİLEN Ö. The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11:269–288.
MLA ÇETİNKAYA, Şeref vd. “The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World”. TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 269-88, doi:10.30626/tesamakademi.1382558.
Vancouver ÇETİNKAYA Ş, DARICILI AB, BİLEN Ö. The Interaction Between the Publishing Strategy of Dabiq Magazine and the Terrorist Actions of ISIS in the Western World. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11(1):269-88.