Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Collecting Evidence from the Battlefield to Fight Foreign Terrorist Fighters

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 57 - 80, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429385

Öz

The concept of foreign terrorist fighters emerges as a major threat to international peace and security. States and international organizations are striving to address this issue. The "prosecute or extradite" principle is the decisive approach in this regard. However, significant difficulties are experienced in prosecution. States willing to prosecute foreign terrorist fighters face certain challenges due to the non-admittance of evidence by courts. The issue of prosecuting foreign terrorist fighters captured, particularly in Syria and Iraq, has long preoccupied the international community. In the prosecution activities initiated in countries willing to prosecute, national courts have requested the presentation of evidence related to these foreign terrorist fighters from other governments. However, problems have arisen such as the failure of these governments to submit evidence to the courts or the non-admittance of the presented evidence by the courts as they do not meet the criteria for obtaining evidence required by criminal procedural law. In response to these developments, the United Nations, NATO, the Council of Europe and the European Union have agreed on principles and rules regarding the collection of evidence by armed forces from the battlefield in the fight against foreign terrorist fighters. This study addresses the issue of "collecting evidence from the battlefield," a new tool in the fight against foreign terrorist fighters.

Kaynakça

 • Antoniadis, A. ve Bekou, O. (2007). The European Union and the ınternational criminal court: An awkward symbiosis in interesting times. International Criminal Law Review, 7(4), 2-30.
 • Bilkova, V. (2018). Foreign terrorist fighters and ınternational law. Terrorism and International Law, 6(1), 1-23.
 • Correa, C. (2021). A Transitional justice approach to foreign fighters. Newyork: IJTC.
 • Cryer, R. (2020). The UN Guidelines on “Battlefield” evidence and terrorist offences: A frame, a monet, or a patchwork?. Erişim tarihi: 15.12.2022, https://www.justsecurity.org/72094/the-un-guidelines-on-battlefield-evidence-and-terrorist-offences-a-frame-a-monet-or-a-patchwork/.
 • Cuyckens, H. (2021). Foreign fighters and the tension between counterterrorism and international humanitarian law: A case for cumulative prosecution where possible. IRRC, 103(916), 581-603.
 • Çakır, K. ve Gökçen, A. (2019). Ceza muhakemesinde delil, delillerin muhafazası, toplanması, değerlendirilmesi ve delil yasakları. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C21(Özel Sayı), 2911-2952.
 • Demirden, A. (2020). Yabancı terörist savaşçılar: Geri dönenler. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Doğru, O. ve Nalbant, A. (2016). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ( Cilt 1 ). İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Helmberg, M. (2015). ‘Eurojust and joint ınvestigation teams: How Eurojust can support JITs (Çev. Ali Rıza Töngür). Küresel Bakış, 5(16), 1-8.
 • Hoffman, A ve Furlan, M. (2020). Challenges posed by returning foreign fighters . Washington: The George Washington Univercity.
 • ICRC. (2019). Uluslararası Kızılhaç Komitesi 70. yıl raporu. Cenevre: ICRC.
 • Ölçer, P. (2011). Illegally obtained evidence in European Treaty of Human Rights (ETHR) Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 40(57), 65-153.
 • Öztürk, B., Tezcan, D., Erdem, R., Gezer, Ö. S., Saygılar, Y., Akcan, E. A., Tok, M. C. (2018). Nazari ve uygulamalı ceza muhakemesi hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Paulussen, C. ve Mehra, T. (2021). Evidentiary and charging matters in the context of prosecuting returning foreign fighters before national courts. Hague: ASSER.
 • Şahin, G. ve Aydın, A. (2021). Suriye’deki Rus vatandaşı yabancı terörist savaşçıların Rusya’nın iç güvenliğine etkileri. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 23(2), 158-177.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (2022). Erişim tarihi: 19.10.2022, https://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-yabanci-terorist-savascilarla-mucadelesi.tr.mfa.
 • Yalçınkaya, H. (2017). IŞİD’in yabancı savaşçıları ve tarattığı tehdit: Türkiye’nin tecrübesi (2014-2016). Uluslararası İlişkiler, 14(53), 23-43.

Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 57 - 80, 31.01.2024
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429385

Öz

Yabancı terörist savaşçı kavramı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik büyük bir tehdit olarak öne çıkmaktadır. Devletler ve uluslararası organizasyonlar bu problemle başa çıkmaya çalışmaktadırlar. “Yargıla ya da iade et” ilkesi bu konudaki belirleyici yaklaşımdır. Fakat yargılama konusunda önemli güçlükler yaşanmaktadır. Yabancı terörist savaşçıları yargılamak isteyen devletler kanıtların mahkemelerce kabul edilmemesi nedeniyle birtakım zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde özellikle Suriye ve Irak’ta ele geçirilen yabancı terörist savaşçıların yargılanması konusu uzunca bir zamandır uluslararası kamuoyunu meşgul etmektedir. Yargılama konusunda istekli olan ülkelerde başlatılan yargılama faaliyetlerinde, ulusal mahkemelerce diğer hükümetlerden söz konusu yabancı terörist savaşçılara ait kanıtların ortaya konulması talep edilmiş, ancak yabancı terörist savaşçılara ilişkin kanıtlar bu hükümetlerce mahkemelere sunulamamış ya da sunulan kanıtlar ceza yargılaması hukukunun aradığı kanıt elde etme kriterlerini karşılamadığından mahkemelerce kabul edilmemektedir. Bu gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği yabancı terörist savaşçılarla mücadelede, silahlı kuvvetlerin muharebe sahasından kanıt toplamasına ilişkin prensip ve ilkeler belirleme konusunda anlaşmışlardır. Bu çalışmada yabancı terörist savaşçılarla mücadelede yeni bir araç olan “muharebe sahasından kanıt toplanması” konusu ele alınmaktadır.

Kaynakça

 • Antoniadis, A. ve Bekou, O. (2007). The European Union and the ınternational criminal court: An awkward symbiosis in interesting times. International Criminal Law Review, 7(4), 2-30.
 • Bilkova, V. (2018). Foreign terrorist fighters and ınternational law. Terrorism and International Law, 6(1), 1-23.
 • Correa, C. (2021). A Transitional justice approach to foreign fighters. Newyork: IJTC.
 • Cryer, R. (2020). The UN Guidelines on “Battlefield” evidence and terrorist offences: A frame, a monet, or a patchwork?. Erişim tarihi: 15.12.2022, https://www.justsecurity.org/72094/the-un-guidelines-on-battlefield-evidence-and-terrorist-offences-a-frame-a-monet-or-a-patchwork/.
 • Cuyckens, H. (2021). Foreign fighters and the tension between counterterrorism and international humanitarian law: A case for cumulative prosecution where possible. IRRC, 103(916), 581-603.
 • Çakır, K. ve Gökçen, A. (2019). Ceza muhakemesinde delil, delillerin muhafazası, toplanması, değerlendirilmesi ve delil yasakları. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C21(Özel Sayı), 2911-2952.
 • Demirden, A. (2020). Yabancı terörist savaşçılar: Geri dönenler. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Doğru, O. ve Nalbant, A. (2016). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ( Cilt 1 ). İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Helmberg, M. (2015). ‘Eurojust and joint ınvestigation teams: How Eurojust can support JITs (Çev. Ali Rıza Töngür). Küresel Bakış, 5(16), 1-8.
 • Hoffman, A ve Furlan, M. (2020). Challenges posed by returning foreign fighters . Washington: The George Washington Univercity.
 • ICRC. (2019). Uluslararası Kızılhaç Komitesi 70. yıl raporu. Cenevre: ICRC.
 • Ölçer, P. (2011). Illegally obtained evidence in European Treaty of Human Rights (ETHR) Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 40(57), 65-153.
 • Öztürk, B., Tezcan, D., Erdem, R., Gezer, Ö. S., Saygılar, Y., Akcan, E. A., Tok, M. C. (2018). Nazari ve uygulamalı ceza muhakemesi hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Paulussen, C. ve Mehra, T. (2021). Evidentiary and charging matters in the context of prosecuting returning foreign fighters before national courts. Hague: ASSER.
 • Şahin, G. ve Aydın, A. (2021). Suriye’deki Rus vatandaşı yabancı terörist savaşçıların Rusya’nın iç güvenliğine etkileri. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 23(2), 158-177.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (2022). Erişim tarihi: 19.10.2022, https://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-yabanci-terorist-savascilarla-mucadelesi.tr.mfa.
 • Yalçınkaya, H. (2017). IŞİD’in yabancı savaşçıları ve tarattığı tehdit: Türkiye’nin tecrübesi (2014-2016). Uluslararası İlişkiler, 14(53), 23-43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkilerde Terörizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cengiz DEMİRTAŞ 0000-0001-9204-5051

Bülent ATASEVER 0000-0002-4737-7943

Dinçer ALPTEKİN 0000-0002-0079-7860

Levent Ersin ORALLI 0000-0002-7610-4514

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA DEMİRTAŞ, C., ATASEVER, B., ALPTEKİN, D., ORALLI, L. E. (2024). Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama. TESAM Akademi Dergisi, 11(1), 57-80. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429385
AMA DEMİRTAŞ C, ATASEVER B, ALPTEKİN D, ORALLI LE. Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama. TESAM Akademi Dergisi. Ocak 2024;11(1):57-80. doi:10.30626/tesamakademi.1429385
Chicago DEMİRTAŞ, Cengiz, Bülent ATASEVER, Dinçer ALPTEKİN, ve Levent Ersin ORALLI. “Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama”. TESAM Akademi Dergisi 11, sy. 1 (Ocak 2024): 57-80. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429385.
EndNote DEMİRTAŞ C, ATASEVER B, ALPTEKİN D, ORALLI LE (01 Ocak 2024) Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama. TESAM Akademi Dergisi 11 1 57–80.
IEEE C. DEMİRTAŞ, B. ATASEVER, D. ALPTEKİN, ve L. E. ORALLI, “Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama”, TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, ss. 57–80, 2024, doi: 10.30626/tesamakademi.1429385.
ISNAD DEMİRTAŞ, Cengiz vd. “Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama”. TESAM Akademi Dergisi 11/1 (Ocak 2024), 57-80. https://doi.org/10.30626/tesamakademi.1429385.
JAMA DEMİRTAŞ C, ATASEVER B, ALPTEKİN D, ORALLI LE. Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11:57–80.
MLA DEMİRTAŞ, Cengiz vd. “Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama”. TESAM Akademi Dergisi, c. 11, sy. 1, 2024, ss. 57-80, doi:10.30626/tesamakademi.1429385.
Vancouver DEMİRTAŞ C, ATASEVER B, ALPTEKİN D, ORALLI LE. Yabancı Terörist Savaşçılarla Mücadelede Muharebe Sahasından Kanıt Toplama. TESAM Akademi Dergisi. 2024;11(1):57-80.