Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis

Yıl 2016, Cilt 27, Sayı 3, 116 - 120, 14.12.2016
https://doi.org/10.21653/tfrd.286779

Öz

Purpose: The aim was to investigate the characteristics of oral structures and feeding in patients with Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE).

Methods: Twenty SSPE patients were included. Clinical evaluation of oral structures and oral hygiene were performed. Each patient was requested to take liquid, pudding and solid food consistencies during feeding evaluation. The Karaduman Chewing Performance Scale (KCPS) was used to determine the level of chewing function. The 3-ounce water swallow test was used to screen patients for aspiration risk.

Results: The mean age was 13.76±1.92 years, of which 55% were male. Seven children (35%) had open mouth posture at rest, 5 (25%) had open bite, 12 (60%) had high arched palate, and 8 (40%) had tongue thrust. Eighteen children (90%) had oral hygiene problems. Feeding positions were variable with 1 child fed in supine, 6 in semi-sitting position, and 13 in upright sitting position. Findings during clinical feeding evaluation revealed the following: food acceptance (20, 100%), liquid intake (20, 80%), pudding intake (17, 85%), and solid food intake (5, 25%). Five children (25%) were in level I, 7 children (35%) were in level II, 3 children (15%) were in level III, and 5 children (25%) were in level IV according to the KCPS. Four children (25%) failed in 3 ounce water swallow test.

Discussion: Problems with oral structures, oral hygiene, chewing and swallowing function can be seen in SSPE patients. Thus, clinical oral structure and feeding functions should be considered to evaluate in routine evaluation procedure in patients with SSPE. 

Kaynakça

  • Garg RK, Anuradha HK, Varma R, Singh MK, Sharma PK. Initial clinical and radiological findings in patients with SSPE: are they predictive of neurological outcome a er 6 months of follow-up?. J Clin Neurosci. 2011;18(11):1458-62.

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALIT’DE ORAL YAPILARIN VE BESLENME FONKSİYONUNUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Yıl 2016, Cilt 27, Sayı 3, 116 - 120, 14.12.2016
https://doi.org/10.21653/tfrd.286779

Öz

Amaç: Amaç, Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)’li hastalarda oral yapıların ve beslenme özelliklerinin incelenmesidir.

Yöntemler: Yirmi SSPE hastası dahil edildi. Oral yapılar ve oral hijyenin klinik değerlendirmesi yapıldı. Beslenme değerlendirmesinde her hastadan sıvı, puding ve katı besin kıvamlarını alması istendi. Çiğneme fonksiyonu seviyesinin belirlenmesinde Karaduman Çiğneme Performansı Skalası (KÇPS) kullanıldı. Hastalarda aspirasyon riskini belirlemek için 3 ons su yutma testi kullanıldı.

Sonuçlar: Ortalama yaş 13.76±1.92 yıldı ve %55’i erkekti. Yedi çocukta (%35) dinlenmede açık ağız postürü, 5 (%25)’inde açık ısırık, 12 (%60)’sinde yüksek damak, ve 8 (%40)’inde dil itme refleksi vardı. Onsekiz (%90) çocukta oral hijyen problemleri vardı. Beslenme pozisyonları; 1’i sırtüstü, 6’sı yarı yatış pozisyonu, ve 13’ü dik oturma pozisyonu olmak üzere farklılık göstermekteydi. Klinik beslenme değerlendirmesi sonuçlarımız şöyleydi: besin kabulü (20, %100), sıvı alımı (20, %80), puding alımı (17, %85), ve katı besin alımı (5, %25). KÇPS’ye göre 5 çocuk (%25) seviye I, 7 çocuk (%35) seviye II, 3 çocuk (%15) seviye 3 ve 5 çocuk (%25) seviye IV’idi. Üç ons su yutma testinde 4 çocuk (%25) kaldı.

Tartışma: SSPE hastalarında oral yapılar, oral hijyen, çiğneme ve yutma fonksiyonunda problemler görülebilmektedir. Bu yüzden, SSPE hastalarının rutin değerlendirmesinde klinik oral yapı ve beslenme fonksiyonlarının değerlendirilmesi de düşünülmelidir. 

Kaynakça

  • Garg RK, Anuradha HK, Varma R, Singh MK, Sharma PK. Initial clinical and radiological findings in patients with SSPE: are they predictive of neurological outcome a er 6 months of follow-up?. J Clin Neurosci. 2011;18(11):1458-62.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selen Serel Arslan>

0000-0002-2463-7503


İpek Alemdaroğlu Bu kişi benim


Numan Demir Bu kişi benim


Aynur Ayşe Karaduman Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 27, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tfrd286779, journal = {Fizyoterapi Rehabilitasyon}, issn = {1300-8757}, eissn = {2148-0109}, address = {}, publisher = {Türkiye Fizyoterapistler Derneği}, year = {2016}, volume = {27}, number = {3}, pages = {116 - 120}, doi = {10.21653/tfrd.286779}, title = {Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis}, key = {cite}, author = {Serel Arslan, Selen and Alemdaroğlu, İpek and Demir, Numan and Karaduman, Aynur Ayşe} }
APA Serel Arslan, S. , Alemdaroğlu, İ. , Demir, N. & Karaduman, A. A. (2016). Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis . Fizyoterapi Rehabilitasyon , 27 (3) , 116-120 . DOI: 10.21653/tfrd.286779
MLA Serel Arslan, S. , Alemdaroğlu, İ. , Demir, N. , Karaduman, A. A. "Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis" . Fizyoterapi Rehabilitasyon 27 (2016 ): 116-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfrd/issue/27241/286779>
Chicago Serel Arslan, S. , Alemdaroğlu, İ. , Demir, N. , Karaduman, A. A. "Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis". Fizyoterapi Rehabilitasyon 27 (2016 ): 116-120
RIS TY - JOUR T1 - Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis AU - SelenSerel Arslan, İpekAlemdaroğlu, NumanDemir, Aynur AyşeKaraduman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21653/tfrd.286779 DO - 10.21653/tfrd.286779 T2 - Fizyoterapi Rehabilitasyon JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 120 VL - 27 IS - 3 SN - 1300-8757-2148-0109 M3 - doi: 10.21653/tfrd.286779 UR - https://doi.org/10.21653/tfrd.286779 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Fizyoterapi Rehabilitasyon Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis %A Selen Serel Arslan , İpek Alemdaroğlu , Numan Demir , Aynur Ayşe Karaduman %T Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis %D 2016 %J Fizyoterapi Rehabilitasyon %P 1300-8757-2148-0109 %V 27 %N 3 %R doi: 10.21653/tfrd.286779 %U 10.21653/tfrd.286779
ISNAD Serel Arslan, Selen , Alemdaroğlu, İpek , Demir, Numan , Karaduman, Aynur Ayşe . "Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis". Fizyoterapi Rehabilitasyon 27 / 3 (Aralık 2016): 116-120 . https://doi.org/10.21653/tfrd.286779
AMA Serel Arslan S. , Alemdaroğlu İ. , Demir N. , Karaduman A. A. Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2016; 27(3): 116-120.
Vancouver Serel Arslan S. , Alemdaroğlu İ. , Demir N. , Karaduman A. A. Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2016; 27(3): 116-120.
IEEE S. Serel Arslan , İ. Alemdaroğlu , N. Demir ve A. A. Karaduman , "Clinical Characteristics of Oral Structures and Feeding Function in Subacute Sclerosing Panencephalitis", Fizyoterapi Rehabilitasyon, c. 27, sayı. 3, ss. 116-120, Ara. 2016, doi:10.21653/tfrd.286779