Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 37 - 44 2020-12-21

Apendektomi Öncesi Uygulanan Teknoloji Tabanlı Preoperatif Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Olgu Sunumu
Assessment of a Technology-Based Preoperative Education Program Applied Before Appendectomy – A Case Report

Esma GÖKKOYUN [1] , Naime ALTAY [2]


Apandisit adölesan dönemde en sık karşılaşılan cerrahi sorunlardan biridir. Apendektomi gibi cerrahi işlemler çocuk ve adölesan yaş grubu için strese neden olabilecek bir süreçtir. Bu olgu sunumunda adölesan dönemin özellikleri, teknolojiyle olan yakın ilişkisi, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak teknoloji tabanlı preoperatif eğitim programı hazırlanmıştır. Program adölesan ve ebeveynleri ile tanışma, preoperatif hazırlığa yönelik hemşirelik bakımı ve teknoloji tabanlı preoperatif eğitim videosunun izletilmesinden oluşmaktadır. Program apendektomi nedeniyle hastanede yatan 14 yaşında kız adölesana uygulanmıştır. Teknoloji tabanlı preoperatif eğitim programının etkinliği Çocuklar için Sürekli ve Durumluk Anksiyete Kaygı Ölçeği, vital bulgular izlemi, ağrı değerlendirme formu ve adölesanın sözel ifadeleri ile değerlendirilmiştir. Program sonunda adölesanın durumluk ve sürekli anksiyete puanlarının azaldığı, vital bulgularının stabil izlediği görülmüştür. Ağrı puanı ise preoperatif dönemde değişiklik göstermezken postoperatif dönemde mobilize olduğu dönem olan 6. saatte 1 puanlık artış görülmüş bunun dışında azalmıştır. Ayrıca adölesan preoperatif eğitim videosu hakkındaki görüşünü ‘açık ve anlaşılır, merak ettiğim sorular yanıtlandı, benimle ilgilenildiğini hissettim ve mutlu oldum’ şeklinde ifade etmiştir
Appendicitis is one of the most common surgical problems encountered in adolescence period. Surgical procedures such as appendectomy are stressful processes for the child and adolescent age group. In this case report, a technology-based preoperative education program was prepared by keeping in mind the characteristics of the adolescence period, its close relationship with technology, interests and needs. The program consists of meeting the adolescent and their parents, nursing care for preoperative preparation, and watching a technology-based preoperative training video. The program was applied to a 14-year-old female adolescent who was hospitalized for appendectomy. The effectiveness of the technology-based preoperative education program was evaluated by using the State-Trait Anxiety Inventory for Children, monitoring of vital signs, pain evaluation and the verbal expressions of the adolescent. At the end of the program, it was determined that the state and trait anxiety scores of the adolescent decreased, her vital signs were observed to be stable, her pain score did not change in the preoperative period, and it decreased in the postoperative period, except for a 1-point increase in the 6th hour when she was mobilized. In addition, the adolescent expressed her opinion about the preoperative training video as "clear and understandable, questions I was curious about were answered, I felt that I was taken care of and I was happy".
 • 1. Serres SK, Cameron DB, Glass CC, Graham DA, Zurakowski D, Karki M, et al. Time to appendectomy and risk of complicated appendicitis and adverse outcomes in children. J. Am. Med. Assoc. Pediatr. 2017;171(8):740-746.
 • 2. Sulu B, Gunerhan Y, Palanci Y, Işler B, Caglayan K. Apandisitin epidemiolojik, demografik özellikleri ve oluşumunda çevresel faktörlerin etkisi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2010;16(1):38-42.
 • 3. Chieng YJS, Chan WCS, Klainin‐Yobas P, He HG. Perioperative anxiety and postoperative pain in children and adolescents undergoing elective surgical procedures: a quantitative systematic review. J. Adv. Nurs. 2014;70(2):243-255.
 • 4. Sieberg CB, Manganella J, Manalo G, Simons LE, Hresko MT. Predicting post-surgical satisfaction in adolescents with idiopathic scoliosis: The role of pre-surgical functioning and expectations. J Pediatr Orthop. 2017;37(8):548-551.
 • 5. Fortier MA, Del AR, Martin SR, Kain ZN. Perioperative anxiety in children. Paediatr Anaesth. 2010;20(4):318-322.
 • 6. Chow CH, Van Lieshout RJ, Schmidt LA, Dobson KG, Buckley N. Systematic review: audiovisual interventions for reducing preoperative anxiety in children undergoing elective surgery. J. Pediatr. Psychol. 2016;41(2):182-203.
 • 7. Perry JN, Hooper VD, Masiongale J. Reduction of preoperative anxiety in pediatric surgery patients using age-appropriate teaching interventions. J. Perianesth. Nurs. 2012;27(2):69-81.
 • 8. Törüner KE, Büyükgönenç L. Çocuk sağlığı temel hemşirelik yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2011. 9. Radovic A, Badawy SM. Technology use for adolescent health and wellness. Pediatrics. 2020;145 (Supplement 2):186-194.
 • 10. Park E, Kwon M. Health-related internet use by children and adolescents: systematic review. JMIR. 2018;20(4):120-134.
 • 11. Uhls YT, Ellison NB, Subrahmanyam K. Benefits and costs of social media in adolescence. Pediatrics. 2017;140(2):67-70.
 • 12. Özusta ŞH. Çocuklar için durumluk-sürekli kaygı envanteri uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi. 1995;10:32-44.
 • 13. Panella, J. J. Preoperative care of children: Strategies from a child life perspective. AORN J. 2016;104(1):11-22. doi: 10.1016/j.aorn.2016.05.004
 • 14. Yangyang RY, Abbas PI, Smith CM, Carberry KE, Ren H, Patel B, Lopez ME. Time-driven activity-based costing to identify opportunities for cost reduction in pediatric appendectomy. J. Pediatr. Surg. 2016;51(12):1962-1966.
 • 15. Chang L, Li J. Study on the application of fast track surgery in perioperative nursing of appendicitis in children. J. Adv. Nurs. 2020;1(1):1-3.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Esma GÖKKOYUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yozgat Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği
Ülke: Turkey


Yazar: Naime ALTAY
Kurum: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Vancouver Gökkoyun E , Altay N . Apendektomi Öncesi Uygulanan Teknoloji Tabanlı Preoperatif Eğitim Programının Değerlendirilmesi - Olgu Sunumu. Türk Hemşireler Derneği Dergisi. 2020; 1(2): 37-44.