Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 14 2020-12-21

İlaç Uygulamalarında İnfüzyon Pompası Cihazlarının Kullanımı ve Güvenliği Konusunda Hemşirelerin Yaşadığı Sorunların İncelenmesi
Investigation Problems of Nurses Faced in the Use And Safety Issues Of Infusion Pump Devices in Medication Practice

Sevda ATCI [1] , Azize KARAHAN [2]


Amaç: Araştırma ilaç uygulamalarında infüzyon pompası cihazlarının kullanımı ve güvenliği konusunda hemşirelerin yaşadığı sorunların incelenmesi amacıyla yapılmıştır Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte olup 1 Şubat- 28 Şubat 2018 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin infüzyon pompasının kullanıldığı ve izin alınabilen kliniklerinde çalışan 158 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, infüzyon pompası kullanımı ve sorun yaşanılan konulara yönelik araştırmacı tarafından literatür ve klinik uygulamada karşılaşılan sorunlar doğrultusunda hazırlanan soru formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin en fazla cihaz sayısının yeterliliği konusunda, en az ise cihazda ayarlanan doz ve sıvı miktarının doğru bir şekilde gönderilmesi konusunda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Meslekte çalışma yılı 0-5 yıl arası olan hemşirelerin, meslekte çalışma yılı 6 yıl ve üzeri olan hemşirelere göre ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerin klinikte çalışan hemşirelere göre daha az sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda infüzyon pompası cihazlarının sayılarının arttırılması, cihaz kullanımının yaygınlaştırılması, cihazların tasarlanması ve alınması aşamalarında hemşire görüşlerinin alınması, cihaz kullanımına yönelik etkili eğitim programlarının geliştirilmesi önerilmektedir.
Aim: To investigate the problems experienced by nurses in the use and safety of infusion pump devices in drug applications. Material and Methods: This descriptive study was carried out with 158 nurses working in clinics where the infusion pump used of a training research hospital. A questionnaire prepared by the researcher about the socio- demographic characteristics of the nurses, the use of an infusion pump and the problems encountered in the literature and clinical practice were used as data collection tools. The obtained data were analyzed using IBM SPSS program. Results: The nurses had problems most about the adequacy of the number of devices and had least problems about the correct delivery of the dose and fluid amount set in the device. It was determined that the nurses working between 0-5 years had less problems than the nurses who worked in the profession for 6 years and longer and nurses working in intensive care units had less problems than nurses working in the clinic. Conclusion: It is recommended to increase the number of infusion pump devices, to expand the use of the devices, to get the opinions of nurses during the design and acquisition of the devices, and to develop effective training programs for the use of the devices.
 • 1. Department of Health and Human Services Agency for Healthcare Research and Quality-AHRQ [Internet].Guide to Patient Safety Indicators [updated 2007; cited 18.01.2019]. Available from: https://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/ PSI/V31/psi_guide_v31.pdf
 • 2. Joint Commision[Internet].Patient Safety System. [updated 2016; cited 19.01.2019]. Available from: https://www.jointcommission.org/-/media/deprecated-unorganized/imported-assets/tjc/system-folders/topics-library/psc_for_webpdf.pdf?db=web&hash= 1D79BF046A319BE99A20BE459982387F.
 • 3. Akalın EH. Yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliği. Yoğun Bakım Dergisi. 2005;5(3):141-146.
 • 4. Adams K, Corrigan JM. Priority areas for national action: Transforming health care quality. Washington (D.C): The National Academies Press; 2003.
 • 5. Kinninger T, Reeder L. The business case for medication safety. Health Financ Manag. 2003;57(2):46-51.
 • 6. Uzun Ş, Arslan F. İlaç uygulama hataları. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2008;28(2):217-222.
 • 7. Dennison RD. Creating an organizational culture for medication safety. Nurs Clin North Am. 2005;40(1):1-23.
 • 8. Aygin D, Cengiz H. İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011;45(3):110-114.
 • 9. Aiken L, Clarke S, Sloanne D, Sochalski J, Silber J. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout and job dissatisfaction.JAMA.2002;288(16):1987-1993.
 • 10. Çakırcalı E. İntravenöz yolla ilaç uygulama. Hasta Bakım ve Tedavisinde Temel İlke ve Uygulamalar. Ankara;2002: 131-132.
 • 11. NIH-National Cancer Institue. [Internet]. NCI Dictionary of Cancer Terms. [updated 2020; cited 01.06.2019]. Available from: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/infusion.
 • 12. Akkoyuncu N. Ekstravazasyonda hemşirelik bakımı. Hemşirelik Bülteni.1993;8(29):26-32.
 • 13. Karadağ A. Ven içi sıvı tedavisi: komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1999;3(1): 39-47.
 • 14. Çilingir D, Uzun-Şahin C. Cerrahi hastasında hasta kontrollü analjezi kullanımı. HUHEMFAD. 2016;3(3):56-69.
 • 15. Çetin N, Eşer İ. Hasta kontrollü analjezi yöntemine ilişkin verilen hasta eğitiminin postoperatif ağrının giderilmesine etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006;22(2):15-25.
 • 16. Institute of Medicine, Board on Health Care Services, Committee on Identifying and Preventing Medication Errors. Preventing medication errors. Aspden P, Wolcott JA, Bootman JL, Cronenwett LR. Preventing Medication Errors: Quality Chasm Series. Washington (D.C); The National Academies Press:2007.
 • 17. Vicdan KA. Hemşirelerin intravenöz sıvı tedavisine ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması. [Yüksek lisans tezi]. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2004.
 • 18. Gök Metin Z, Özdemir L. İnfüzyon pompası ile izlenen hastalarda intravenöz komplikasyonların belirlenmesi. HEMAR-G. 2016;18(2-3):22-30.
 • 19. Fechter RJ, Barba JJ. Failure mode effect analysis applied to the use of infusion pumps. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc.2004;5:3496-3499.
 • 20. Gao X, Wen Q, Duan X, Jin W, Tang X, Zhong L, et al. A hazard analysis of class I recalls of ınfusion pumps. JMIR Hum Factors. 2019:6(2):1-14.
 • 21. Fan M, Pinkney S, Easty A [Internet]. Smart Medication Delivery Systems: Infusion Pumps - Supplementary Report; Evaluation of Effective Smart Pump Design & Education Strategies. [updated 2010; cited 05.01.2019]. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Mark_Fan2/publication/259764314_Smart_Medication_Delivery_Systems_Infusion_Pumps_- Supplementary_Report_Evaluation_of_ Effective_Smart_Pump_Design_Education_Strategies/links/00b7d52dc960731e4b000000.pdf.
 • 22. Bowcutt M, Rosenkoetter MM, Chernecky CC, Wall J, Wynn D, Serrano C. Implementation of an intravenous medication infusion pump system: implications for nursing. J Nurs Manag. 2008;16(2):88-197.
 • 23. Turpçu M. Tıbbi şırınga pompaları için tıkanıklık basıncı ölçme cihazı [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü;2013.
 • 24. Gök-Metin Z. Tek cihazda birleştirilen infüzyon ve beslenme pompasının tasarımı ve klinikte uygulanması [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Programı;2013.
 • 25. Miller KE, Arnold R, Capan M, Campbell M, Zern SC, Dressler R, et al. Improving infusion pump safety through usability testing. J Nurs Care Qual. 2017;32(2):141-149.
 • 26. Tran M, Ciarkowski S, Wagner D, Stevenson JG. A case study on the safety impact of implementing smart patient-controlled analgesic pumps at a tertiary care academic medical center. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2012;38(3):112–119.
 • 27. Joint Commision [Internet]. National Patient Safety Goals Effective January 2019 [updated 2019, cited 01.06.2019]. Available from: https://www.jointcommission.org /assets/1/6/NPSG_Chapter_HAP_Jan2019.pdf.
 • 28. Vitoux RR, Schuster C, Glover KR. Perceptions of infusion pump alarms: ınsights gained from critical care nurses. J Infus Nurs. 2018;41(5):309-318.
 • 29. Perrigino MB, Dunford BB, Vermace BJ, Tucker SJ, Rempher KJ. “Age differences and the acceptance of ınfusion pump technology”, J Infus Nurs, 2017;40(4): 238-244.
 • 30. Brown J, Pope Mphil N, Bosco AM, Morgan A.Issues affecting nurses' capability to use digital technology at work: An integrative review. J Clin Nurs. 2020;29(15-16): 2801-2819.
 • 31. Reinbeck DM, Fitzsimons V. Bridging nursing’s digital generation gap. Nursing Management. 2014;45(4):12-14.
 • 32. Williams CK, Maddox RR, Heape E, Richards HA, Griffiths DL, Crass RE. Application of the IV medication harm ındex to assess the nature of harm averted by "smart" ınfusion safety systems”. J Patient Saf. 2006;2(3): 132-139.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sevda ATCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA T.C. SB. SBÜ. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Azize KARAHAN
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Vancouver Atcı S , Karahan A . İlaç Uygulamalarında İnfüzyon Pompası Cihazlarının Kullanımı ve Güvenliği Konusunda Hemşirelerin Yaşadığı Sorunların İncelenmesi. Türk Hemşireler Derneği Dergisi. 2020; 1(2): 1-14.