Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FOR AGENCIES IN THE INSURANCE SECTOR DETERMINING SMART SALES TARGETS AND ESTABLISHING THE CONTROL STRUCTURE

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 127 - 150, 31.12.2020

Öz

Sigorta şirketleri için kendisi ile çalışan acentelere doğru hedefler vermek önemlidir. Acente hedefleri karlılık, müşteri kazanma, portföy genişletme, müşteri tutundurma gibi sigortacılık için önemli olan kavramları doğrudan etkilediği bilinmektedir. Bu bilimsel çalışmada, özel bir sigorta şirketinin acentelerine branş bazlı hedef verilmesi için yapılan veri analizleri, işlenmemiş ham veriden anlamlı sonuçlar çıkarılması, hedef verirken şirket iç kontrol mekanizmasının oluşturulması ve ön işlemeye tabi tutulan veriden matematiksel modellerin oluşturulması süreçleri ele alınmıştır. Son teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında bu çalışmada acente analizi yapılırken farklı bir bakış açısıyla yaklaşıldığı ve uygulanan modelin sigortacılık sektörü için yeni bir ışık olacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

 • PriceWaterhouseCoopers(PWC). (2017), Top issues, an annual report, 9, https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-annual-report-2017-2018.pdf Erişim Tarihi: 26.07.2020.
 • Altun A. (2007). SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ACENTELERİN ÖNEMİ (Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Sf:60
 • Naik, K. & Joshi, A. (2017). Role of Big Data in Various Sectors. 2017 International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud), Tirupur, India, 117-122.
 • Gandomi, A. & Haider, M. (2015). Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics. International Journal of Information Management, 137-144.
 • Suryanarayanan, K. Mathew, S. K. (2018) Business Analytics And Business Value: A Comparative Case Study, Information & Management
 • Girgin, M. (2019). Pazarlama ve Veri Analitiği; Pazarlamanin Artan Önemi. Journal of International Banking Economy and Management Studies.
 • Tonidandel, S., King, E.B. & Cortina, J.M. (2018). Big Data Methods:Leveraging Modern Data Analytic Techniques to Build Organizational Science. Organizational Research Methods, 21(3), 525- 547.
 • Kohavi, R., Rothleder, N.J. & Simoudis, E. (2002). Emerging Trends In Business Analytics. Communications of the ACM, 45(8), 45-48.
 • Delen, D. & Ram, S. (2018). Research Challenges and Opportunities in Business Analytics. Journal of Business Analytics, 1(1), 2-12.
 • Uraz, Ç. (1997). Sigorta Pazarlamasında Uygulamaya Dönük Bazı Yaklaşımlar. Aydın: Axa Oyak Sigorta Seminer Notları.
 • Hazine Müsteşarlığı (2016). Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Rapor. Ankara.
 • Gupta, M., & George, J. F. (2016) Toward The Development of A Big Data Analytics Capability, Information and Management, 53 (8), 1049-1064.
 • McNeely, C. L., & Hahm, J.-o. (2014) The Big (Data) Bang: Policy, Prospects and Challenges, Review of Policy Research, 31 (4), 304-310.
 • Halper, F., & Krishnan, K. (2013). TDWI big data maturity model guide interpreting your assessment score. TDWI Benchmark Guide.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ACENTELER İÇİN AKILLI SATIŞ HEDEFLERININ BELİRLENMESİ VE KONTROL YAPISININ OLUŞTURULMASI

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 127 - 150, 31.12.2020

Öz

Kaynakça

 • PriceWaterhouseCoopers(PWC). (2017), Top issues, an annual report, 9, https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-annual-report-2017-2018.pdf Erişim Tarihi: 26.07.2020.
 • Altun A. (2007). SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ACENTELERİN ÖNEMİ (Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Sf:60
 • Naik, K. & Joshi, A. (2017). Role of Big Data in Various Sectors. 2017 International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud), Tirupur, India, 117-122.
 • Gandomi, A. & Haider, M. (2015). Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics. International Journal of Information Management, 137-144.
 • Suryanarayanan, K. Mathew, S. K. (2018) Business Analytics And Business Value: A Comparative Case Study, Information & Management
 • Girgin, M. (2019). Pazarlama ve Veri Analitiği; Pazarlamanin Artan Önemi. Journal of International Banking Economy and Management Studies.
 • Tonidandel, S., King, E.B. & Cortina, J.M. (2018). Big Data Methods:Leveraging Modern Data Analytic Techniques to Build Organizational Science. Organizational Research Methods, 21(3), 525- 547.
 • Kohavi, R., Rothleder, N.J. & Simoudis, E. (2002). Emerging Trends In Business Analytics. Communications of the ACM, 45(8), 45-48.
 • Delen, D. & Ram, S. (2018). Research Challenges and Opportunities in Business Analytics. Journal of Business Analytics, 1(1), 2-12.
 • Uraz, Ç. (1997). Sigorta Pazarlamasında Uygulamaya Dönük Bazı Yaklaşımlar. Aydın: Axa Oyak Sigorta Seminer Notları.
 • Hazine Müsteşarlığı (2016). Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Rapor. Ankara.
 • Gupta, M., & George, J. F. (2016) Toward The Development of A Big Data Analytics Capability, Information and Management, 53 (8), 1049-1064.
 • McNeely, C. L., & Hahm, J.-o. (2014) The Big (Data) Bang: Policy, Prospects and Challenges, Review of Policy Research, 31 (4), 304-310.
 • Halper, F., & Krishnan, K. (2013). TDWI big data maturity model guide interpreting your assessment score. TDWI Benchmark Guide.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Batuhan BİLENLER> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7925-4876
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 3 Kasım 2020
Kabul Tarihi 18 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bilenler, B. (2020). SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ACENTELER İÇİN AKILLI SATIŞ HEDEFLERININ BELİRLENMESİ VE KONTROL YAPISININ OLUŞTURULMASI . TIDE AcademIA Research , 2 (2) , 127-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/60375/820283