Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 157 - 186, 31.12.2021

Öz

Kaynakça

 • Acar, D., Öztürk, M. S. & Usul, H., (2016). Dijital ortamda denetim: Sürekli denetim. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (5), 1561-1571.
 • Akmeşe, S. (2020). Kamuda dijital dönüşümün siber güvenlik ve dijital güvence boyutları ve iç denetimin rolü. Denetişim, (20), 108-119.
 • Aksu, H. (2018). Dijiyopya dijital dönüşüm yolculuk rehberi. Pusula Yayıncılık, İstanbul.
 • Bayarçelik, E. B. (2019). Dijital dönüşümün insan kaynakları yönetimi üzerine etkileri. Dijital Dönüşüm ve İnovasyon: 4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı / 25-26 Nisan 2019 (ss.68), İstanbul.
 • Bülbül, M. (2009). Kamu iç kontrol sistemi ve kamu iç kontrol standartlarına uyum. T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Çaldağ, Y. (2002). Denetim ve raporlama. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Demirezen, B. (2019). Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizm sektöründe kullanılabilirliği üzerine bir literatür taraması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 4.
 • Gül, Hüseyin (2018), “Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri”, Yasama Dergisi, 36: 5-26.
 • Gönülaçar, Ş. (2008). İç denetimin bürokratik serencamı. Mali Hukuk Dergisi, 35, 1-21.
 • KPMG. (2021). Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu 2021, tarihinde home.kpmg/tr/tr/. (Erişim Tarihi: 28 Nisan 2021)
 • Okur, Y. (2010). Türkiye’de teftiş ve iç denetim: kavramlar, beklentiler ve hayatla yüzleşme, Maliye Dergisi, 158, 570-582.
 • Özen, A., & Gürel, F. N. (2020). Kamu denetiminde dijital dönüşüm: Dijital ikiz yöntemi. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 16-23.
 • Polat, G. (2019). İç denetimde yapay zekâ. Kidder Bülten, https://www.kidder.org.tr. (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021)
 • PWC Türkiye. (2015). Dijitalleşen iç denetim. Şubat 13, 2021 tarihinde PWC Türkiye: www.pwc.com.tr. (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021)
 • Sabuncu, B. (2018). İç Denetim Anlayışındaki Değişiklikler ve Gelişmeler. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(Özel Sayı), 779-789.
 • Tamer, H. Y., & Övgün, B. (2020). Yapay zekâ bağlamında dijital dönüşüm ofisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 75(2), 26
 • The Institute of Internal Auditors (IIA) (2019), Internal Auditor.
 • Torun, N., & Cengiz, E. (2019). Endüstri 4.0 bakış açısının öğrenciler gözünden teknoloji kabul modeli (tkm) ile ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 235-250.
 • Tutar, H. (2016). Bellek içi veri tabanı sistemlerinde akıllı veri analizi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • TÜBİSAD (2002), Türkiye Dijitalleşme Raporu
 • Usul, H. 2013. Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamalı Bağımsız Denetim, Detay Yayıncılık.
 • Uzun, A. K. (2018). İç denetim 3.0 ve kontrol okuryazarlığı. The Deloitte Times, 68-71.

TÜRKİYE’DE KAMU İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 157 - 186, 31.12.2021

Öz

Günümüzde diğer birçok alanda olduğu gibi kamu sektöründe de dijital dönüşüm süreci hızla ilerlemektedir. Özellikle dünya üzerinde son yıllarda gerçekleşen teknolojik atılımlar ve çeşitli alanlarda yaşanan krizler nedeniyle dijital dönüşüm süreci de oldukça hız kazanmıştır. Geçmişte özellikle kamuda denetim faaliyetlerini yürütmek için çok miktarda veri ve bilgi ile iç içe olunması günümüzde hızla gerçekleşmesi gereken işleri yavaşlatan ve yetersiz kılan bir noktaya getirmiştir. Dijitalleşme ile denetim faaliyeti de hız kazanarak daha doğru ve güvenilir şekilde ilerlemeye başlamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye’de kamu iç denetim faaliyetlerinin dijital dönüşümüne yönelik uygulamaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle dijitalleşme ve dijital dönüşüm incelenmiş, ardından denetim ve iç denetim konusu ele alındıktan sonra, Türkiye’de kamu iç denetim faaliyetlerinin dijital dönüşüm süreci ve uygulamalar indelenmiştir.

Kaynakça

 • Acar, D., Öztürk, M. S. & Usul, H., (2016). Dijital ortamda denetim: Sürekli denetim. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (5), 1561-1571.
 • Akmeşe, S. (2020). Kamuda dijital dönüşümün siber güvenlik ve dijital güvence boyutları ve iç denetimin rolü. Denetişim, (20), 108-119.
 • Aksu, H. (2018). Dijiyopya dijital dönüşüm yolculuk rehberi. Pusula Yayıncılık, İstanbul.
 • Bayarçelik, E. B. (2019). Dijital dönüşümün insan kaynakları yönetimi üzerine etkileri. Dijital Dönüşüm ve İnovasyon: 4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı / 25-26 Nisan 2019 (ss.68), İstanbul.
 • Bülbül, M. (2009). Kamu iç kontrol sistemi ve kamu iç kontrol standartlarına uyum. T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Çaldağ, Y. (2002). Denetim ve raporlama. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Demirezen, B. (2019). Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizm sektöründe kullanılabilirliği üzerine bir literatür taraması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 4.
 • Gül, Hüseyin (2018), “Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri”, Yasama Dergisi, 36: 5-26.
 • Gönülaçar, Ş. (2008). İç denetimin bürokratik serencamı. Mali Hukuk Dergisi, 35, 1-21.
 • KPMG. (2021). Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu 2021, tarihinde home.kpmg/tr/tr/. (Erişim Tarihi: 28 Nisan 2021)
 • Okur, Y. (2010). Türkiye’de teftiş ve iç denetim: kavramlar, beklentiler ve hayatla yüzleşme, Maliye Dergisi, 158, 570-582.
 • Özen, A., & Gürel, F. N. (2020). Kamu denetiminde dijital dönüşüm: Dijital ikiz yöntemi. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 16-23.
 • Polat, G. (2019). İç denetimde yapay zekâ. Kidder Bülten, https://www.kidder.org.tr. (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021)
 • PWC Türkiye. (2015). Dijitalleşen iç denetim. Şubat 13, 2021 tarihinde PWC Türkiye: www.pwc.com.tr. (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021)
 • Sabuncu, B. (2018). İç Denetim Anlayışındaki Değişiklikler ve Gelişmeler. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(Özel Sayı), 779-789.
 • Tamer, H. Y., & Övgün, B. (2020). Yapay zekâ bağlamında dijital dönüşüm ofisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 75(2), 26
 • The Institute of Internal Auditors (IIA) (2019), Internal Auditor.
 • Torun, N., & Cengiz, E. (2019). Endüstri 4.0 bakış açısının öğrenciler gözünden teknoloji kabul modeli (tkm) ile ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 235-250.
 • Tutar, H. (2016). Bellek içi veri tabanı sistemlerinde akıllı veri analizi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • TÜBİSAD (2002), Türkiye Dijitalleşme Raporu
 • Usul, H. 2013. Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamalı Bağımsız Denetim, Detay Yayıncılık.
 • Uzun, A. K. (2018). İç denetim 3.0 ve kontrol okuryazarlığı. The Deloitte Times, 68-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme, İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozden SENTURK> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR)
0000-0002-6801-6530
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 12 Ocak 2022
Kabul Tarihi 10 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Senturk, O. (2021). TÜRKİYE’DE KAMU İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK UYGULAMALAR . TIDE AcademIA Research , 3 (2) , 157-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/68949/1057009