ISSN: 1016-9164
e-ISSN: 2564-6745
Başlangıç: 1947
Yayıncı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Kapak Resmi
       


ÇAĞRI: YER BİLİMLERİNDE SAYISAL MODELLEME ÖZEL SAYISI Türkiye Jeoloji Bülteni, ülkemizin en köklü (1947`den beri) yerbilimleri dergilerinden biri olarak üst düzey araştırma makalelerini hakemlerin inceleme sürecinden geçtikten sonra Türkçe veya İngilizce olarak yayınlamakta ve elektronik ortamda sınırlama olmaksızın erişime açmaktadır.
Dergi 1947 yılında "Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni" adıyla yayımlanmaya başlamıştır. 1987 yılından itibaren ise “Türkiye Jeoloji Bülteni” başlığı ile yayın hayatına devam etmektedir. 2011 yılından itibaren ise hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmaktadır.
Türkiye Jeoloji Bülteni, Mühendislik Jeolojisi dışında yerbilimlerinin tüm dalları ile ilgili makaleleri kabul eder. Ocak, Nisan ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır.

Türkiye Jeoloji Bülteni makale dizin ve özleri ESCI (Emerging Sources Citation Index - Clarivate Analytics), ULAKBİM (TRDİZİN), EBSCO Essentials ve SOBIAD veri tabanlarında yer almaktadır.

Dergiye makale sunmak için DergiPark Makale Gönderme Sistemini kullanabilirsiniz.

Editörle bağlantı kurmak için; tjbdergi@gmail.com e-posta adresini kullanınız.


2023 - Cilt: 66 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Reconstructing the stratigraphy and structure of the Alaşehir Graben (Western Anatolia): Evidence for a high-angle origin of the Alaşehir detachment fault and layer-parallel shortening during the Miocene time

Yazım Kuralları / Instructions for Authorshttp://www.jmo.org.tr/yayinlar/tjb_yazim_kurallari.php

Etik Bildirimi ve Telif Hakkı Devir Formu / Ethical Statement and Copyrighy Form https://www.jmo.org.tr/yayinlar/tjb_telif_etik_formlar.php