Turkish Journal of Bioscience and Collections
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-4292 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


Turkish Journal of Bioscience and Collections is an international, scientific, open access periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is the official publication of Center for Research and Practice in Natural Riches in Istanbul University and it is published biannually on February and August. Turkish Journal of Bioscience and Collections was published first time in August 2017. The journal has been published two issues in a volume since 2018. The publication languages of the journal are English and Turkish.

Turkish Journal of Bioscience and Collections

e-ISSN 2602-4292 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


Turkish Journal of Bioscience and Collections is an international, scientific, open access periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is the official publication of Center for Research and Practice in Natural Riches in Istanbul University and it is published biannually on February and August. Turkish Journal of Bioscience and Collections was published first time in August 2017. The journal has been published two issues in a volume since 2018. The publication languages of the journal are English and Turkish.

Creative Commons

88x31.png