Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION

Yıl 2019, Cilt 31, Sayı 1, 42 - 48, 26.06.2019

Öz

The aim of this study is to determine the background radioactivity levels and assess the relevant health risks for Bartın province located north coast of Turkey. For this purpose the collected soil samples were analyzed by the method of gamma spectrometry, outdoor gamma dose rates were investigated by in-situ measurements and the collected drinking water samples were analyzed by proportional counter with gas flow. The average activity of radionuclides 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs in soil were determined as 20.2±7.3, 26.9±10.5, 445±175, 6.4±6.4 Bq kg-1 respectively for Bartın province. The mean outdoor absorbed gamma dose rate was measured 1 m away from the ground as 56±15 nGy h-1 for the region. The average gross alpha and beta activity for drinking water were found to be 0.039±0.048 and 0.135±0.403 Bq L-1 respectively. The average annual effective dose value due to cosmic, terrestrial radiations and alpha-beta activity in water was calculated as 0.03±0.01, 0.04±0.01 and 0.02±0.03 mSv respectively for people living in the region. Spatial distribution map of each radiologic parameter plotted for the region is presented in the paper.

Kaynakça

  • Ahmad, N., Jaafar, M. S., Alsaffar, M. S. (2015). Study of radon concentration and toxic elements in drinking and irrigated water and its implications in Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Journal of Radiation Research and Applied Sciences 8: 294 -299Değerlier, M., Karahan G. (2010). Natural radioactivity in various surface waters in Adana, Turkey. Desalination 261 126-130.Değerlier, M., Karahan G., Ozger, G. (2008). Radioactivity concentrations and dose assessment for soil samples around Adana, Turkey. Journal of Environmental Radioactivity 99 1018-1025.Gokmen, I.G., Akgoz, M., Gokmen, A. (1996). Chernobyl radioactivity on the Black Sea coast of Turkey. Anal. Bioanal. Chem. 355, 736-738.Görür, F. K., Camgöz, H. (2014). Natural radioactivity in various water samples and radiation dose estimations in Bolu, Turkey. Chemosphere, 112 pp. (134-140.Huseyinli, A. A., Hajiyeva, S., Yolchiyeva, F., Nazarov, E. (2016). Chemical analysis of Drinking Water Samples from Oguz - Gabala Baku Pipeline. Journal of Natural Sciences, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 25-34International Atomic Energy Agency (IAEA-375) (2000). Radionuclides and Trace Elements in Soil. Analytical Quality Control Services, WagramerStrasse 5,Vienna, Austria. ICRP, (1991). Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60. Annals of the ICRP 21 1-3.ICRP, (2007). Recommendations of the ICRP: ICRP Publication 103 Annals of the ICRP International Commission on Radiological Protection Volume 37/2-4.Kapdan, E., Taşkın, H., Kam, E., Osmanlıoğlu, A.E., Karahan, G., Bozkurt, A., 2011). Study of Environmental Radioactivity Measurements for Cankırı, Turkey. Radiation Protection Dosimetry, pp. 1-7.Kapdan, E., Varinlioglu, A., Karahan, G. (2012). Outdoor Radioactivity and Health Risks in Balıkesir, Northwestern Turkey. Radiation Protection Dosimetry Vol. 148, No. 3, pp. 301-309.Kapdan, E., Altınsoy, N., Karahan, G., Taşkın, H. (2011). Determination of the health hazards due to background radiation sources in the city of Adapazarı, Northwestern Turkey. Isotopes in Environmental and Health Studies Int. Vol. 47, No. 1, 93-100. Karahan G., Bayulken A. (2000). Assessment of gamma dose rates around Istanbul Turkey. Journal of Environmental Radioactivity 47, 213-221.Karahan G., Öztürk, N., Bayülken, A. (2000). Natural radioactivity in various surface waters in Istanbul, Turkey. Water Res., 3418 4367-4370.Karahan, G., (2010). Risk Assessment of Baseline Outdoor Gamma Dose Rate Levels Study of Natural Radiation Sources in Bursa, Turkey. Radiation Protection Dosimetry, Volume 142, Issue 2-4, pp. 1-8.Kobya, Y., Taşkın, H., Yeşilkanat, C.M., Çevik, U., Karahan, G., Çakır, B. (2015). Radioactivity Survey and Risk Assessment Study for Drinking Water in the Artvin, Turkey. Water Air Soil Pollut. 226: 49.Kucukomeroglu, B., Yesilbag, Y. O., Kurnaz, A., Celik, N., Cevik, U., Celebi, N. (2011). Radiological Characterisation of Artvin and Ardahan Provinces of Turkey. Radiation Protection Dosimetry, Vol. 145, No. 4, pp. 389-394.Orgun, Y., Altınsoy, N., Sahin, S.Y., Gungor, Y., Gültekin, A.H., Karahan, G., Karacık, Z. (2007). “Natural and anthropogenic radionuclides in rocks and beach sands from Ezine region (Çanakkale), Western Anatolia, Turkey”, Applied Radiation and Isotopes 65, 739-747 Taşkın, H., Karavus, M., Ay, P., Topuzoglu, A., Hidiroglu, S., Karahan, G. (2009). Radionuclide concentrations in soil and lifetime cancer risk due to gamma radioactivity in Kırklareli, Turkey. Journal of Environmental Radioactivity 100, 49-53.Taşkın, H., Kam, E., Bozkurt, A. (2012). Determination of gross alpha and beta activity concentrations in drinking waters in Bursa region of north-western Turkey. Desalination and Water Treatment, 45:1-3, 21-25.UNSCEAR, (1982). Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly. United Nations, New York.UNSCEAR, (2000). United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources, Effects, and Risks of Ionizing Radiation.UNSCEAR, (2008). United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources, Effects, and Risks of Ionizing Radiation.USEPA (US Environmental Protection Agency), 2017). Integrated Risk Information System (IRIS) (Available online in http://www.epa.gov/iris).WHO, (2004). Guidelines for Drinking-Water Quality. 3rd ed., Vol. 1. Recommendations. Geneva: World Health Organization. WHO, (2011). Guidelines for Drinking- Water Quality, fourth ed. Geneva. World Health Organization.

KUZEY ANADOLU BÖLGESİNDE BULUNAN BARTIN İLİNDE ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ

Yıl 2019, Cilt 31, Sayı 1, 42 - 48, 26.06.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin kuzey sahilindeki Bartın ili için fon radyoaktivite düzeylerini belirlemek ve ilgili sağlık risklerini değerlendirmektir. Bu amaçla toplanan toprak örnekleri gama spektrometresi yöntemi ile analiz edilmiş, dış ortamdaki gama doz oranları yerinde ölçümlerle araştırılmış ve toplanan içme suyu örnekleri gaz akışlı orantılı sayaç ile analiz edilmiştir. Topraktaki 226Ra, 232Th, 40K ve 137Cs radyonüklitlerinin ortalama aktivitesi, Bartın ili için sırasıyla 20.2 ± 7.3, 26.9 ± 10.5, 445 ± 175, 6.4 ± 6.4 Bq kg-1 olarak belirlenmiştir. Bölge için ortalama yerden 1 m yükseklikte havada absorbe edilen gama doz hızı, 56 ± 15 nGy h-1 olarak ölçülmüştür. İçme suyu için ortalama toplam alfa ve beta aktivitesi sırasıyla 0.039 ± 0.048 ve 0.135 ± 0.403 BqL-1 olarak bulunmuştur. Bölgede yaşayanlar için kozmik, karasal radyasyonlar ve sudaki alfa-beta aktivitesine bağlı ortalama yıllık efektif doz değerleri, sırasıyla, 0.03 ± 0.01, 0.04 ± 0.01 ve 0.02 ± 0.03 mSv olarak hesaplanmıştır. Her bir radyolojik parametrenin bölge için çizilen dağılım haritası makalede sunulmaktadır.


Kaynakça

  • Ahmad, N., Jaafar, M. S., Alsaffar, M. S. (2015). Study of radon concentration and toxic elements in drinking and irrigated water and its implications in Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Journal of Radiation Research and Applied Sciences 8: 294 -299Değerlier, M., Karahan G. (2010). Natural radioactivity in various surface waters in Adana, Turkey. Desalination 261 126-130.Değerlier, M., Karahan G., Ozger, G. (2008). Radioactivity concentrations and dose assessment for soil samples around Adana, Turkey. Journal of Environmental Radioactivity 99 1018-1025.Gokmen, I.G., Akgoz, M., Gokmen, A. (1996). Chernobyl radioactivity on the Black Sea coast of Turkey. Anal. Bioanal. Chem. 355, 736-738.Görür, F. K., Camgöz, H. (2014). Natural radioactivity in various water samples and radiation dose estimations in Bolu, Turkey. Chemosphere, 112 pp. (134-140.Huseyinli, A. A., Hajiyeva, S., Yolchiyeva, F., Nazarov, E. (2016). Chemical analysis of Drinking Water Samples from Oguz - Gabala Baku Pipeline. Journal of Natural Sciences, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 25-34International Atomic Energy Agency (IAEA-375) (2000). Radionuclides and Trace Elements in Soil. Analytical Quality Control Services, WagramerStrasse 5,Vienna, Austria. ICRP, (1991). Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60. Annals of the ICRP 21 1-3.ICRP, (2007). Recommendations of the ICRP: ICRP Publication 103 Annals of the ICRP International Commission on Radiological Protection Volume 37/2-4.Kapdan, E., Taşkın, H., Kam, E., Osmanlıoğlu, A.E., Karahan, G., Bozkurt, A., 2011). Study of Environmental Radioactivity Measurements for Cankırı, Turkey. Radiation Protection Dosimetry, pp. 1-7.Kapdan, E., Varinlioglu, A., Karahan, G. (2012). Outdoor Radioactivity and Health Risks in Balıkesir, Northwestern Turkey. Radiation Protection Dosimetry Vol. 148, No. 3, pp. 301-309.Kapdan, E., Altınsoy, N., Karahan, G., Taşkın, H. (2011). Determination of the health hazards due to background radiation sources in the city of Adapazarı, Northwestern Turkey. Isotopes in Environmental and Health Studies Int. Vol. 47, No. 1, 93-100. Karahan G., Bayulken A. (2000). Assessment of gamma dose rates around Istanbul Turkey. Journal of Environmental Radioactivity 47, 213-221.Karahan G., Öztürk, N., Bayülken, A. (2000). Natural radioactivity in various surface waters in Istanbul, Turkey. Water Res., 3418 4367-4370.Karahan, G., (2010). Risk Assessment of Baseline Outdoor Gamma Dose Rate Levels Study of Natural Radiation Sources in Bursa, Turkey. Radiation Protection Dosimetry, Volume 142, Issue 2-4, pp. 1-8.Kobya, Y., Taşkın, H., Yeşilkanat, C.M., Çevik, U., Karahan, G., Çakır, B. (2015). Radioactivity Survey and Risk Assessment Study for Drinking Water in the Artvin, Turkey. Water Air Soil Pollut. 226: 49.Kucukomeroglu, B., Yesilbag, Y. O., Kurnaz, A., Celik, N., Cevik, U., Celebi, N. (2011). Radiological Characterisation of Artvin and Ardahan Provinces of Turkey. Radiation Protection Dosimetry, Vol. 145, No. 4, pp. 389-394.Orgun, Y., Altınsoy, N., Sahin, S.Y., Gungor, Y., Gültekin, A.H., Karahan, G., Karacık, Z. (2007). “Natural and anthropogenic radionuclides in rocks and beach sands from Ezine region (Çanakkale), Western Anatolia, Turkey”, Applied Radiation and Isotopes 65, 739-747 Taşkın, H., Karavus, M., Ay, P., Topuzoglu, A., Hidiroglu, S., Karahan, G. (2009). Radionuclide concentrations in soil and lifetime cancer risk due to gamma radioactivity in Kırklareli, Turkey. Journal of Environmental Radioactivity 100, 49-53.Taşkın, H., Kam, E., Bozkurt, A. (2012). Determination of gross alpha and beta activity concentrations in drinking waters in Bursa region of north-western Turkey. Desalination and Water Treatment, 45:1-3, 21-25.UNSCEAR, (1982). Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly. United Nations, New York.UNSCEAR, (2000). United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources, Effects, and Risks of Ionizing Radiation.UNSCEAR, (2008). United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources, Effects, and Risks of Ionizing Radiation.USEPA (US Environmental Protection Agency), 2017). Integrated Risk Information System (IRIS) (Available online in http://www.epa.gov/iris).WHO, (2004). Guidelines for Drinking-Water Quality. 3rd ed., Vol. 1. Recommendations. Geneva: World Health Organization. WHO, (2011). Guidelines for Drinking- Water Quality, fourth ed. Geneva. World Health Organization.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fizik, Uygulamalı
Bölüm Articles
Yazarlar

Gürsel KARAHAN
Türkiye


Enis KAPDAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)


Nesli BİNGÖLDAĞ Bu kişi benim


Berna ATAKSOR Bu kişi benim


Halim TAŞKIN Bu kişi benim


Nilgün ORHAN Bu kişi benim


Recep BIYIK

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 31, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjns496906, journal = {Turkish Journal of Nuclear Sciences}, issn = {}, eissn = {2791-7185}, address = {Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, No: 192 Çankaya / Ankara 06510}, publisher = {T.C. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu}, year = {2019}, volume = {31}, pages = {42 - 48}, doi = {}, title = {ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION}, key = {cite}, author = {Karahan, Gürsel and Kapdan, Enis and Bingöldağ, Nesli and Ataksor, Berna and Taşkın, Halim and Orhan, Nilgün and Bıyık, Recep} }
APA Karahan, G. , Kapdan, E. , Bingöldağ, N. , Ataksor, B. , Taşkın, H. , Orhan, N. & Bıyık, R. (2019). ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION . Turkish Journal of Nuclear Sciences , 31 (1) , 42-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/46345/496906
MLA Karahan, G. , Kapdan, E. , Bingöldağ, N. , Ataksor, B. , Taşkın, H. , Orhan, N. , Bıyık, R. "ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION" . Turkish Journal of Nuclear Sciences 31 (2019 ): 42-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/46345/496906>
Chicago Karahan, G. , Kapdan, E. , Bingöldağ, N. , Ataksor, B. , Taşkın, H. , Orhan, N. , Bıyık, R. "ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION". Turkish Journal of Nuclear Sciences 31 (2019 ): 42-48
RIS TY - JOUR T1 - ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION AU - Gürsel Karahan , Enis Kapdan , Nesli Bingöldağ , Berna Ataksor , Halim Taşkın , Nilgün Orhan , Recep Bıyık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Nuclear Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 48 VL - 31 IS - 1 SN - -2791-7185 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Nuclear Sciences ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION %A Gürsel Karahan , Enis Kapdan , Nesli Bingöldağ , Berna Ataksor , Halim Taşkın , Nilgün Orhan , Recep Bıyık %T ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION %D 2019 %J Turkish Journal of Nuclear Sciences %P -2791-7185 %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD Karahan, Gürsel , Kapdan, Enis , Bingöldağ, Nesli , Ataksor, Berna , Taşkın, Halim , Orhan, Nilgün , Bıyık, Recep . "ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION". Turkish Journal of Nuclear Sciences 31 / 1 (Haziran 2019): 42-48 .
AMA Karahan G. , Kapdan E. , Bingöldağ N. , Ataksor B. , Taşkın H. , Orhan N. , Bıyık R. ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION. Turkish Journal of Nuclear Sciences. 2019; 31(1): 42-48.
Vancouver Karahan G. , Kapdan E. , Bingöldağ N. , Ataksor B. , Taşkın H. , Orhan N. , Bıyık R. ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION. Turkish Journal of Nuclear Sciences. 2019; 31(1): 42-48.
IEEE G. Karahan , E. Kapdan , N. Bingöldağ , B. Ataksor , H. Taşkın , N. Orhan ve R. Bıyık , "ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MEASUREMENTS IN BARTIN PROVINCE, NORTH ANATOLIA REGION", Turkish Journal of Nuclear Sciences, c. 31, sayı. 1, ss. 42-48, Haz. 2019