e-ISSN: 1304-1088
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Kapak Resmi
       

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM dizinlerinde yer almaktadır. 

2022 - Cilt: 20 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

DEĞİŞİM-İŞ-PERSONEL MODEL LİDERLİK DAVRANIŞI BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Araştırma Makalesi

İzmir’de huzurevinde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve uyku süresinin düşmelerle ilişkisi

Derleme

Önce Biz! Covid-19 Sürecinde Aşı Milliyetçiliği

Araştırma Makalesi

Epidemiological Characteristics of Suicide Mortality in Turkey and Trend Over the Years, 2007-2019

Editöre Mektup

HALK SAĞLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERSLER: BİR GRAFİĞİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Araştırma Makalesi

Evaluation of gender perceptions and self-efficacy levels of the roma people living in Adana

Editöre Mektup

Türkiye’de Mezuniyet Sonrası Halk Sağlığı Eğitim Programlarının Geleceği Konusunda Nitel Yöntemle Bir Değerlendirme Yapılabilir mi?

Araştırma Makalesi

Standardized infection ratio: Can we still reliably use the national invasive device- associated infection models in intensive care units in Turkey?

Rapor

Ülkemizde İllere Göre Birinci Doz Covid-19 Aşı Kapsayıcılık Hızı ile Haftalık Covid 19 İnsidansı Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi

Makale Taslağı

22663tr


22664tr


22665tr

13955          13956             13953      13958          13959   13960   


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 - Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License