Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1304-1088 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği | http://dergipark.gov.tr/tjph


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM dizinlerinde yer almaktadır. 

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

e-ISSN 1304-1088 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği | http://dergipark.gov.tr/tjph
Kapak Resmi


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM dizinlerinde yer almaktadır. 

Cilt 18 - Sayı 2 - 31 Ağu 2020
 1. On the benefit transfer of the value of a statistical life
  Sayfalar 113 - 128
  Shihomi ARA AKSOY
 2. Assessment of the relationships between optimistic life orientation and hope levels and health-related quality of life in parents
  Sayfalar 129 - 140
  Ece Elif ÖCAL , Hatice AYGAR , Emrah ATAY , Gülsüm ÖZTÜRK EMİRAL , Muhammed Fatih ÖNSÜZ , Selma METİNTAŞ
 3. Evde sağlıklı beslenme önündeki engeller ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirliği
  Sayfalar 141 - 154
  Aysun GÜZEL , Sarp ÜNER , Hande KONŞUK ÜNLÜ , Mahmut Sadi YARDIM , Umut Ece ARSLAN , Özgür ARAZ , Nazmi BİLİR , Terry HUANG , Hilal ÖZCEBE
 4. Mezun durumundaki öğrenci hemşirelerin halk sağlığı hemşireliği yeterliliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 155 - 171
  Aslıhan OZTURK EYİMAYA , Ebru DIĞRAK , Hümeyra ZENGİN , Ayfer TEZEL
 5. Performansa dayalı ödeme sisteminde hekimlerin örgütsel adalet algısı (Hekimlerin ödemelere yönelik adalet algısı)
  Sayfalar 172 - 191
  Emine ORHANER , Kenan BİRSEN , Yasemin KURUMLU
 6. Dijital epidemiyoloji
  Sayfalar 192 - 203
  Gamze BAYIN DONAR
 7. Environmental mercury exposure and health effects
  Sayfalar 204 - 217
  Cavit İşık YAVUZ
 8. John Murray Last (22.09.1926-11.09.2019)
  Sayfalar 218 - 223
  Dilek ASLAN , Çağatay GÜLER
Dizinler