Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1304-1088 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği |


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM dizinlerinde yer almaktadır. 

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

e-ISSN 1304-1088 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği |
Kapak Resmi


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM dizinlerinde yer almaktadır. 

Cilt 17 - Sayı 3 - 29 Ara 2019
 1. İlköğretim Birinci sınıf öğrencilerinde diş çürüğü sıklığı ve etkileyen faktörler
  Sayfalar 228 - 237
  Resul BUĞDAYCI , Tayyar ŞAŞMAZ , Cenk ULUDOĞAN , Ahmet Öner KURT , Seva ÖNER , Gülçin YAPICI , Hüseyin GÖKÇE , Fatih ÇOMU
 2. Mesleki eğitim merkezine devam eden gençlerin sağlık, sosyal, ekonomik durumları ve boyun eğici davranışlar açısından değerlendirilmesi
  Sayfalar 238 - 248
  EMİNE ULU BOTAN , AYŞE YÜKSEL
 3. Fatsa’da kuaför salonlarında çalışanların kanla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeyleri ve uygulamaları
  Sayfalar 249 - 262
  Yusuf GÜNEY , Şennur DABAK
 4. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: kesitsel araştırma
  Sayfalar 263 - 278
  Raziye ÖZDEMİR , Çiğdem DEMİR
 5. Bebek ölümlerindeki MERNİS kayıtlarının tamlık yüzdesi: illerin insani gelişme düzeyi farklılığı açıklar mı?
  Sayfalar 279 - 293
  Zehra YAYLA , Alanur ÇAVLİN
 6. A study of the frequency of overweight, obesity and metabolic syndrome among university students
  Sayfalar 294 - 303
  Hasan Hüseyin ÇAM , Fatma KARASU
 7. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde varis sıklığının ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
  Sayfalar 304 - 313
  Zeynep Sedef VAROL , Hediye Aslı DAVAS , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU , Meral TÜRK
 8. Exploring the determinants of global life expectancy in an ecological perspective
  Sayfalar 314 - 325
  Md. Nazrul İslam MONDAL , Abu Naser Muhammad Abdul BAKİ , Md. Nazrul HOQUE , Hafiz T.a. KHAN , Md. Nuruzzaman KHAN
 9. Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler
  Sayfalar 326 - 336
  Hilal ÖZCEBE , Nazmi BİLİR , Hande KONŞUK ÜNLÜ , Ayşe KİN İŞLER , Şükran Nazan KOŞAR
 10. Çocuklarda sağlığın geliştirilmesinde sağlık okuryazarlığının rolü
  Sayfalar 337 - 349
  Tülin ÇOBAN , Hilal ÖZCEBE
 11. Hâlâ Göremediklerimiz: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Tıp Yaklaşımı
  Sayfalar 350 - 361
  Yesim YASİN , Erkin AYDEMİR , İrem ŞEVİK , Ezgi ÖZYALÇIN
 12. İkinci basamak bir devlet hastanesinde erişkin bağışıklama ünitesi deneyimi
  Sayfalar 362 - 366
  İrem AKDEMİR KALKAN , Fethiye AKGÜL , Güle ÇINAR , Osman MEMİKOĞLU , Alpay AZAP
Dizinler