e-ISSN: 1304-1088
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Kapak Resmi
       

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi;

  • Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir.
  • 2013 yılından itibaren TR Dizin
  • 2012 yılından itibaren EBSCO,
  • 2010 yılından itiberen ProQuest,
  • Turkiye Atıf Dizini,
  • ULAKBIM,
  • DOAJ,

dizinlerinde yer almaktadır. 

2022 - Cilt: 20 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Standardized infection ratio: Can we still reliably use the national invasive device- associated infection models in intensive care units in Turkey?

Rapor

ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILIMLI HALK SAĞLIĞI KONGRELERİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİN YAYINA DÖNÜŞME ORANLARI

Araştırma Makalesi

Accessibility of Smoking Cessation Clinics in Turkey: a descriptive study among a population of smokers in Istanbul

Araştırma Makalesi

Adölesanlar Arasında İnternet Bağımlılığı Prevalansı ve Etkili Faktörler: Erzurum İli Örneği

Araştırma Makalesi

SUBSISTANCE ECONOMY AND MALNUTRITION IN ELDERLY POPULATION FROM A MEDICAL ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE: UNDERNUTRITION AND OBESITY PREVALENCIES IN FARMERS IN HATAY, TURKEY

Araştırma Makalesi

An Evaluation of Victim Registration Forms for Domestic Violence Against Women: The Case of XXXXXX City

Araştırma Makalesi

İş ve meslek hastalıkları uzmanlarının görev, yetki, sorumlulukları ve özlük hakları konularında bu alanda çalışanların görüşleri

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Akraba Evliliklerinin Yaygınlığının Değişimi ve Dirençli Grupların Belirlenmesi: 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ne Gösteriyor?

Derleme

Zenofobi ve Medikal Zenofobi’yi Yeniden Düşünmek

Araştırma Makalesi

Comparing Attitudes Towards People with Substance Use Disorders Between Healthcare Professionals and Public

13955          13956             13953      13958          13959   13960   


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 - Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License