Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1304-1088 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği |


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

e-ISSN 1304-1088 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği |
Kapak Resmi


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir.

Cilt 17 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Editorial
  Sayfalar 0 - 0
  Sibel Sakarya , Yucel Demiral
 2. Assessing long term trends of air pollutants and associated health risks imposed on residents in Bolu (Turkey) during winter
  Sayfalar 102 - 122
  Fatma Öztürk , Melek Keleş Özgül
 3. Sel sonrasında görülen post-travmatik stres bozukluğu: Kesitsel bir çalışma
  Sayfalar 123 - 131
  Nazım Ercüment Beyhun , Asuman Yavuzyılmaz , Demet Sağlam , Köksal Hamzaoğlu , Yusuf Demirtaş , İrem Dilaver , Gufran Acar , Büşra Parlak , Kübra Şahin , Gamze Çan , Murat Topbaş
 4. Tıp fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler
  Sayfalar 132 - 142
  Abdullah Sert
 5. Acil yardım istasyonu çalışanlarında işe bağlı gerginliğin, anksiyete ve depresyon riski ile ilişkisi
  Sayfalar 143 - 152
  Ümit Kılıç , Burcu Yön , Nuriye Yıldırım Şişman
 6. Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 153 - 168
  Aylin Yeniocak Tunç , Gülçin Yapıcı
 7. Eye health knowledge of Early Childhood and Classroom Education Departments’ Students of an Education Faculty: Descriptive study from Turkey
  Sayfalar 169 - 182
  Mohammad Haris Abdianwall , Bahar Güçiz Doğan
 8. Health literacy levels affect breast cancer knowledge and screening attitudes of women in Turkey: A descriptive study
  Sayfalar 183 - 194
  Candan Kendir , Mehtap Kartal
 9. Suicide mortality trends by age, gender and method in Turkey, 2002–2015
  Sayfalar 195 - 206
  Saniye Göktaş , Selma Metintaş
 10. Ankara’da market raflarında satılan elli bebek maması ve bebek ek gıdası örneğinde genetiği değiştirilmiş gıda varlığı
  Sayfalar 207 - 216
  Cavit Işık Yavuz , Naci Çine , Songül A. Vaizoğlu , Çağatay Güler
 11. Maternal sigara maruziyeti çocukluk döneminde obezojenik etkili midir?
  Sayfalar 217 - 220
  Gülşen Göney
 12. Çok merkezli sağlık araştırmalarında tasarım etkisinin tahmini ve örnek büyüklüğüne etkisi
  Sayfalar 221 - 227
  İsmet Doğan , Nurhan Doğan
Dizinler