e-ISSN: 1304-1088
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Kapak Resmi
       

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi;

  • Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir.
  • 2013 yılından itibaren TR Dizin
  • 2012 yılından itibaren EBSCO,
  • 2010 yılından itiberen ProQuest,
  • Turkiye Atıf Dizini,
  • ULAKBIM,
  • DOAJ,

dizinlerinde yer almaktadır. 

2022 - Cilt: 20 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Standardized infection ratio: Can we still reliably use the national invasive device- associated infection models in intensive care units in Turkey?

13955          13956             13953      13958          13959   13960   


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 - Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License