Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1304-1088 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği | http://dergipark.gov.tr/tjph


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM dizinlerinde yer almaktadır. 

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

e-ISSN 1304-1088 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği | http://dergipark.gov.tr/tjph
Kapak Resmi


Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin (Turk J Public Health) sahibi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'dir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi elektronik olarak, yılda üç sayı şeklinde ve iki dilde (İngilizce/Türkçe) yayımlanan, hem ulusal hem de uluslararası halk sağlığı ve toplum hekimliği alanında geniş bir kitleye hizmet veren hakemli bilimsel araştırma dergisidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi bu alandaki gelişmeleri ve yeni bilginin hızlı iletişimi için bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Editörler halk sağlığının sıralanan bir çok alanından yazı almayı öngörmektedirler: Sağlık politikası ve yönetimi, biyoistatistik, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık için sosyal bilimler, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, afet yönetimi, yaralanmalar, kadın sağlığı, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve iş sağlığı. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM dizinlerinde yer almaktadır. 

Cilt 18 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. The impacts of aging, income and urbanization on health expenditures: A panel regression analysis for OECD countries
  Sayfalar 1 - 9
  Canser BOZ , Nihat TAŞ , Emrah ÖNDER
 2. Bir il örneğinde hipertansiyon hastalarının sağlık okuryazarlık düzeyi, sağlık hizmetlerinin niteliğine ilişkin değerlendirmeleri ve ilişkili faktörler
  Sayfalar 10 - 25
  Emine ÖNCÜ , Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞLU , Yasemin GÜVEN , Gamze AKTAŞ , Halil CEYHAN , Esra KARAKUŞ
 3. Rural-urban comparison in prevalence of hypertension and its factors among adolescents of Sarawak, Malaysia: A cross-sectional study
  Sayfalar 26 - 38
  Whye Lian CHEAH , Ching Thon CHANG , Helmy HAZMİ , Grace, Woei Feng KHO
 4. İstanbul’da bir aile hekimine kayıtlı erkeklerin gebelikten korunma durumu ve gereksinimlerinin araştırılması
  Sayfalar 39 - 53
  Mehmet KAYA , Nuray ÖZGÜLNAR
 5. Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi
  Sayfalar 54 - 67
  Murat ÇELİKER
 6. Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866
  Sayfalar 68 - 82
  Coşkun BAKAR
 7. Public health issues and non-communicable diseases in Saskatchewan, Canada
  Sayfalar 83 - 95
  Muhammad SİDDİQUİ , Muhammad Owais AZİZ
 8. Evaluating the performance of primary health care services in Turkey and the use of the Primary Care Assessment Tool (PCAT): lessons from Brazil in a national random household survey
  Sayfalar 96 - 98
  Luiz Felipe PİNTO , Erno HARZHEİM , Otávio PEREİRA D'AVİLA , Lisiane HAUSER
 9. Koronavirus Pandemisinin Düşündürdükleri
  Sayfalar 99 - 102
  Gül ERGÖR
 10. Sağlık araştırmalarında güç analizinin önemi ve temel prensipleri: Tıbbi çalışmalar üzerinde uygulamalı örnekler
  Sayfalar 103 - 112
  Oya KALAYCIOĞLU , Serhat Emre AKHANLI