Yönetici

Prof.Dr. Caferi Tayyar ŞAŞMAZ

Turkey
tsasmaz@mersin.edu.tr
Kurum: Mersin University, School of Medicine, Department of Public Health, Mersin, Turkey

Yardımcı Yöneticiler

Prof.Dr. Nazım Ercüment BEYHUN

Turkey
ebeyhun@yahoo.com
Kurum: Karadeniz Technical University Medical Faculty Department of Public Health

Sibel CEVİZCİ

Turkey
sibelcevizci@comu.edu.tr
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Baş Editörler

Prof.Dr. Sibel SAKARYA

Turkey
ssakarya@ku.edu.tr
Kurum: Koç University, School of Medicine, Department of Public Health

Prof.Dr. Yucel DEMIRAL

Turkey
yucel.demiral@gmail.com
Kurum: Dokuz Eylul University Faculty of Medicine Department of Public Health, Izmir, Turkey

Editör Kurulu

Prof.Dr. Pınar DÜNDAR

Turkey
pdundar@hotmail.com
Kurum: Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine Public Health Department

Doç.Dr. Işıl ERGİN

Turkey
isile70@gmail.com
Kurum: Ege University School of Medicine, Department of Public Health, Izmir, Turkey

Prof.Dr. Nilay ETİLER

Turkey
nilayetiler@gmail.com
Kurum: Turkish Public Health Association (HASUDER)

Prof.Dr. Osman GÜNAY

Turkey
gunayos@erciyes.edu.tr
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Hande HARMANCI

Switzerland
harmancih@who.int
Kurum: World Health Organization

Prof.Dr. Tacettin İNANDI

Turkey
inandit@gmail.com
Kurum: Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Hatay-Turkey

Prof.Dr. Sarp ÜNER

Turkey
sarpuner@gmail.com
Kurum: Hacettepe University Institute of Public Health

Doç.Dr. Niveen ABU-RMEİLEH

Palestine, State of
nrmeileh@gmail.com
Kurum: Inst. of Community and Public Health, Birzeit Univercity West Bank, Palestine

Teknik Editörler

Yrd.Doç.Dr. Hale ARIK TAŞYIKAN

Turkey
halearik@gmail.com
Kurum: Yeditepe University, School of Medicine, Department of Public Health, Istanbul, Turkey

Dr. Elif ALTUNDAŞ HATMAN

Turkey
elifaltundaserden@gmail.com
Kurum: Istanbul University Faculty of Medicine Department of Public Health, Istanbul Turkey

Uzm.Dr. Ceyda ŞAHAN

Turkey
ceyda_sahan@hotmail.com
Kurum: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE

Sayfa Düzeni Editörleri

Prof.Dr. Ebru TURHAN

Turkey
turhanebru1@gmail.com
Kurum: Izmir Bakircay University, Department of Public Health, Izmir, Turkey

Doç.Dr. Hatice ŞİMŞEK KESKİN

Turkey
haticesimsek@yahoo.com
Kurum: Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Public Health

Doç.Dr. Ersin NAZLICAN

Turkey
e.nazlican@gmail.com
Kurum: Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Adana, TURKEY

Dil Editörü

Damla HARMANCI

Switzerland
damla_harmanci@hotmail.com
Kurum: University of Leeds - England