Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 2, 81 - 94, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.31346

Öz

Amaç: Tavşanlı ilçesi halk sağlığı yetkilileri 18.06.2014 tarihinde 28’i hastanede yatarak tedavi görmüş 684 gastoenterit hastası olduğunu rapor etmişlerdir. İnceleme,  salgının nedenini saptamak, bulaş yolunu belirlemek ve kontrol önlemlerini uygulamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışmasında 07–30 Haziran tarihleri arasında R11, K52, A09 ICD-10 tanı kodlu, kusma veya ishali (≥3/gün) olan, atak hızı en yüksek 5 mahallede ikamet eden, basit rastgele yöntemle seçilen 154 olası olgu ve kontrolü incelenmiştir. Kontroller, 1:1, yaş grubu eşleştirmesi yapılarak komşulardan seçilmiştir. Klinik örnekler ve şebeke suyu örnekleri incelenmiştir. Bulgular:Atak hızı %3.3 olup vakalar tüm ilçeye yayılmıştır. Başlıca şikâyetler bulantı  (%88.9), ishal (%88.2), karın ağrısı (%82.8) ve kusmadır (%71.8). Vakalar selden 6 gün sonra artmaya başlamış ve salgın eğrisinde geniş bir pik saptanmıştır. Vakaların  %66.9’u, kontrollerin ise %37.0’ı mahalle çeşme suyu (TRRMH=4.3 ,%95 GA:2.2-8.6), vakaların %18’i kontrollerin %27’si şişelenmiş su içmiştir (TRRMH=0.5, %95 GA:0.3-0,9).

Beş adet dışkı örneğinde Norovirüs GI ve GII saptanmıştır. Çevresel araştırmalarda ilçede 35 kontrolsüz mahalle çeşmesi olduğu, bunları besleyen su deposunun sel suyu ile tamamen dolmuş olduğu öğrenilmiştir. Su örneklerinde norovirüs tespit edilememiştir. Sonuç: Vakalarda norovirüs saptanması, korunaksız mahalle çeşmesi deposunun taşkın yaşanan kanalın hemen yanında bulunması ve çalışmada elde edilen bulgular, salgının olası nedeninin şiddetli yağış sonrasında kontamine olan mahalle çeşmelerinden su tüketilmesi olduğunu düşündürmektedir.

An investigation of an outbreak of gastroenteritis in the Tavsanli District of Kutahya Province, July 2014, a Case-Control Study

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 2, 81 - 94, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.31346

Öz

Objective: On 18.06.2014 health authorities of the Tavsanli district reported 684 gastroenteritis patients; of whom 28 were hospitalized. We investigated this outbreak to identify the cause, mode of transmission and to implement control measures. Method: In this case-control investigation, we evaluated 154 probable cases defined as onset of vomiting or diarrhea (≥3/day), which were randomly selected from the 5 neighborhoods with highest attack rates. These were diagnosed as A09, R11, K52 ICD-10 codes between the 7th and the-30th June; and their age-groups were matched 1:1 with neighborhood-controls. Clinical and tap water samples were collected. Results: The attack rate was 3.3% and cases were widespread in the district. Main symptoms were nausea (88.9%), diarrhea (88.2%), abdominal pain (82.8%), and vomiting (71.8%). The symptoms started to increase 6 days after a flood, and the epidemic curve revealed a high peak. 66.9% of cases (103/154) had drunk from a neighborhood water fountain, compared with 37% (57/154) of the controls (ORMH=4.3, 95% CI=2.2-8.6); 18% (28/156) of cases compared with 27% (43/95) of the controls used bottled water (ORMH=0.5, 95% CI=0.3-0.9). Norovirus was detected in five stool specimens. Environmental investigation showed that there were 35 untreated neighborhood fountains and that the water tanks that providing water to neighborhood fountains was full of flood water. Norovirus was not identified in the water samples. Conclusion: The findings of the study reveal that this norovirus outbreak was likely due to drinking contaminated water from neighborhood fountains after the flood due to an unprotected neighborhood storage tank next to a canal, supplying the fountains.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülşen Barlas Bu kişi benim

Ebru Tozan Bu kişi benim

Yüksel Altuğ Bu kişi benim

Dilber Aktaş Bu kişi benim

Fehminaz Temel Bu kişi benim

Gülay Korukluoğlu Bu kişi benim

Mustafa Bahadır Sucaklı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Barlas, G., Tozan, E., Altuğ, Y., Aktaş, D., vd. (2016). Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması. Turkish Journal of Public Health, 14(2), 81-94. https://doi.org/10.20518/thsd.31346
AMA Barlas G, Tozan E, Altuğ Y, Aktaş D, Temel F, Korukluoğlu G, Sucaklı MB. Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması. TJPH. Ağustos 2016;14(2):81-94. doi:10.20518/thsd.31346
Chicago Barlas, Gülşen, Ebru Tozan, Yüksel Altuğ, Dilber Aktaş, Fehminaz Temel, Gülay Korukluoğlu, ve Mustafa Bahadır Sucaklı. “Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde Ishal salgını Incelemesi, Temmuz 2014, Bir Olgu-Kontrol çalışması”. Turkish Journal of Public Health 14, sy. 2 (Ağustos 2016): 81-94. https://doi.org/10.20518/thsd.31346.
EndNote Barlas G, Tozan E, Altuğ Y, Aktaş D, Temel F, Korukluoğlu G, Sucaklı MB (01 Ağustos 2016) Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması. Turkish Journal of Public Health 14 2 81–94.
IEEE G. Barlas, “Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması”, TJPH, c. 14, sy. 2, ss. 81–94, 2016, doi: 10.20518/thsd.31346.
ISNAD Barlas, Gülşen vd. “Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde Ishal salgını Incelemesi, Temmuz 2014, Bir Olgu-Kontrol çalışması”. Turkish Journal of Public Health 14/2 (Ağustos 2016), 81-94. https://doi.org/10.20518/thsd.31346.
JAMA Barlas G, Tozan E, Altuğ Y, Aktaş D, Temel F, Korukluoğlu G, Sucaklı MB. Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması. TJPH. 2016;14:81–94.
MLA Barlas, Gülşen vd. “Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde Ishal salgını Incelemesi, Temmuz 2014, Bir Olgu-Kontrol çalışması”. Turkish Journal of Public Health, c. 14, sy. 2, 2016, ss. 81-94, doi:10.20518/thsd.31346.
Vancouver Barlas G, Tozan E, Altuğ Y, Aktaş D, Temel F, Korukluoğlu G, Sucaklı MB. Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması. TJPH. 2016;14(2):81-94.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License