Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 88 - 91 2019-04-30

Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar
Neonicotinoid pesticide applications outcomes; contaminate honey and honey bees

Maide Nur KARTAL [1]


Bu raporda Neonikotinoidlerin doğadaki döngüsü çerçevesinde; ekolojik sürdürülebilirliğe, gıda güvenliğine, dolayısıyla insan sağlığına olan etkileriyle ilgili literatür bilgilerini toparlayıp; bu perspektiften olumsuz etkilerine ve ileri araştırmaların yapılması gereken konulara dikkati çekmek, konuyla ilgili güncel verileri okuyucuya bir arada sunmak amaçlanmıştır. Neonikotinoid pestisitler günümüzde oldukça yaygın kullanılan bir pestisit ailesidir. Toprakta yeraltı sularında ve yabani otlardaki kalıntı yüzdesinin çok olması, uzun yarılanma ömrü, arılarda kuşlarda ve diğer polinatörlerde oluşan yan etkileri, bal ve diğer arı ürünlerindeki Neonikotinoid kalıntıları dolayısıyla günümüzde Neonikotinoid insektisitlerin güvenilirliği Avrupa ve Dünyada tartışılmaktadır. Sonuç olarak, Avrupa Birliği ülkelerinde üç türü yasaklanmıştır ve tamamının yasaklanması tartışılmaktadır. ABD de benzer şekilde bu yasağı tartışmaktadır. Türkiye’de ise Neonikotinoid kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ülkemizde Neonikotinoidlerin insan sağlığı üzerine etkileri ve arı ve arı ürünlerindeki birikim düzeyi üzerine yapılacak ileri çalışmalar yasal düzenlemeler için yol gösterici olacaktır.

In this paper we aimed to, within the context of Neonicotinoids' interaction with the natural world, draw attention to the negative effects of neonicotinois pesticides on ecological sustainability, human health and food safety. Today, the reliability of neonicotinoid insecticides is a controversial issue due to neonicotinoid residues found on bees and apicultural products, excessive amounts of residues detected in soil, underground waters, and weeds, its long half-life, and its further negative effects on bees, birds, and other pollinators. The effects on honey bees and pollinators will have a negative impact on ecological sustainability, food range, and adequate production, and thus, global human health as a whole. As a conclusion, three types of this neonicotinoid group have been prohibited in EU countries and complete prohibition has long been discussed. A similar prohibition has also been discussed in the USA. There are currently no restrictions on neonicotinoid use in Turkey. That is why investigations into neonicotinoids effects on human health, bee and bees products are vital for the legal regulation of the pesticides in our country.

  • Referans 1 Kocaman A.Y., Topaktaş M. 2007. In vitro evaluation of the genotoxicity of acetamiprid in human peripheral blood lymphocytes. Environmental and Molecular Mutagenesis; 48, 483-490
  • Referans 2 Tomizawa M., Casida J.E. 2005. Neonicotinoid insecticide toxicology: mechanisms of selective action. Annual Reviews in Pharmacology and Toxicology; 45, 247-268.
  • Referans 3 dx.doi.org/10.1021/jf101303g |J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 2897–2908’’ Overview of the Status and Global Strategy for Neonicotinoids’’Peter Jeschke,*
  • Referans 4 Kazuhiko ve ark., 2001 Kazuhiko M., Steven D. Buckingham, Daniel Kleier, James J. Rauh, Marta Grausoand David B. Sattelle. 2001. Neonicotinoids: insecticides acting on insect nicotinic acetylcholine receptors. TRENDS in Pharmacological Sciences Vol.22 No.11. 573-580.,
  • Referans 5 Selim ve ark., 2010 Selim, H.M., Jeong, C.Y. and Elbana, T.A. 2010. Transport of Imidacloprid in soils: miscible displacement experiments. Soil Science, 175, 375-381)
  • Referans 6 Published online 2012 Jan 3. doi: 10.1371/journal.pone.0029268 ‘’Multiple routes of pestıcıde exposure for honey bees living near agrıcultural fields’’Christian H. Krupke,1,* Greg J. Hunt,1 Brian D. Eitzer,2 Gladys Andino,1 and Krispn Given
  • Referans 7 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/news/180228-QA-Neonics.pdf
  • Referans 8 5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress 1-5 November, 2016, Fethiye, TURKEY 33 OR-9: Imidacloprid Bal Arılarında Kış Kayıplarına Neden Olur Mu? A. Karahan1 , F. Yıldırım2 , M. Karahan1 , İ. Karaca1
  • Referans 9 (1)NEONICOTINOIDS A worldwide survey of neonicotinoids in honey. Mitchell et al. Science 358, 109–111 (2017)
  • Referans 10 Effects of neonicotinoid pesticide exposure on human health:a systematıc revıev Andria M. Cimino, 1 Abee L. Boyles, 2 Kristina A. Thayer, 2 and Melissa J. Perry 1 Environ Health Perspect. 2017 Feb; 125(2): 155–162.)
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Rapor
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1603-4227
Yazar: Maide Nur KARTAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ondokuz mayıs üniversitesi halk sağlığı anabilim dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @rapor { tjph405719, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {88 - 91}, doi = {10.20518/tjph.405719}, title = {Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar}, key = {cite}, author = {KARTAL, Maide Nur} }
APA KARTAL, M . (2019). Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar. Turkish Journal of Public Health , 17 (1) , 88-91 . DOI: 10.20518/tjph.405719
MLA KARTAL, M . "Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 88-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/44103/405719>
Chicago KARTAL, M . "Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 88-91
RIS TY - JOUR T1 - Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar AU - Maide Nur KARTAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.405719 DO - 10.20518/tjph.405719 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 91 VL - 17 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.405719 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.405719 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar %A Maide Nur KARTAL %T Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 1 %R doi: 10.20518/tjph.405719 %U 10.20518/tjph.405719
ISNAD KARTAL, Maide Nur . "Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar". Turkish Journal of Public Health 17 / 1 (Nisan 2019): 88-91 . https://doi.org/10.20518/tjph.405719
AMA KARTAL M . Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar. TurkJPH. 2019; 17(1): 88-91.
Vancouver KARTAL M . Neonikotinoid pestisit uygulamalarının bir sonucu olarak; kontamine ballar ve arılar. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(1): 91-88.