Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

“PERIMORTEM C/S” A NIGHTMARE FOR EVERYONE

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 3 - 4, 12.10.2023

Öz

Maternal mortality is a key health indicator. The prevalence of cardiac arrest in pregnant women varies from 1/20,000 to 1/50,000 pregnancies and is associated with high maternal (30–80%) and neonatal (60%) fatality rates.(1) In 2021, maternal mortality rate in Turkey was 13.1 per 100,000 live births.(2)

Resuscitation in obstetric patient is challenging and special as it involves the lives of two patients, the mother and the fetus. Especially physiological and anatomical changes during pregnancy need special considerations during cardiopulmonary resuscitation.

Kaynakça

 • Zelop MC, Brickner B, Sudden cardiac arrest and death in pregnancy. Up ToDate.2021, Available from: https://www.uptodate. com/contents/sudden-cardiac-arrest-and-death-in-pregnancy].
 • https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/44131/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2021-haber-bultenipdf.pdf
 • https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf
 • Cerovac A, Hudić I, Softić D, Habek D. Perimortem Caesarean section because of a live fetus: case report and literature review. Wien Med Wochenschr. 2023 Mar;173(3-4):74-77.
 • Katz V, Balderston D, Defreest M. Perimortem cesarean delivery: were our assumptions correct? A J Obstet. 2005;192(6):1916‐1920.
 • Katz VL, Dotters DJ, Droegemueller W. Perimortem cesarean delivery. Obstet Gynecol. 1986;68:571‐576.
 • Einav S, Kaufman N, Sela HY. Maternal cardiac arrest and perimortem caesarean delivery: evidence or expert‐based? Resuscitation. 2012;83(10):1191‐1200
 • Panchal AR, Chair JA, José GC, Cabañas JA, et al Adult Basic and Advanced Life Support. 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation.2020; 142 (suppl 2):366–468.

“PERİMORTEM C/S” HERKES İÇİN BİR KABUS

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 3 - 4, 12.10.2023

Öz

Anne ölümleri önemli bir sağlık göstergesidir. Gebe kadınlarda kardiyak arrest prevalansı 1/20.000 ila 1/50.000 arasında değişmektedir ve yüksek maternal (%30-80), neonatal (%60) ölüm oranları ile ilişkilidir.(1) 2021 yılında Türkiye’de anne ölüm oranı 100.000 canlı doğumda 13,1’dir.(2)

Obstetrik hastada resüsitasyon, anne ve fetüs olmak üzere iki hastanın hayatını ilgilendirdiği için zor ve özeldir. Özellikle gebelik sırasındaki fizyolojik ve anatomik değişiklikler kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında özel dikkat gerektirir.

Kaynakça

 • Zelop MC, Brickner B, Sudden cardiac arrest and death in pregnancy. Up ToDate.2021, Available from: https://www.uptodate. com/contents/sudden-cardiac-arrest-and-death-in-pregnancy].
 • https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/44131/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2021-haber-bultenipdf.pdf
 • https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_english.pdf
 • Cerovac A, Hudić I, Softić D, Habek D. Perimortem Caesarean section because of a live fetus: case report and literature review. Wien Med Wochenschr. 2023 Mar;173(3-4):74-77.
 • Katz V, Balderston D, Defreest M. Perimortem cesarean delivery: were our assumptions correct? A J Obstet. 2005;192(6):1916‐1920.
 • Katz VL, Dotters DJ, Droegemueller W. Perimortem cesarean delivery. Obstet Gynecol. 1986;68:571‐576.
 • Einav S, Kaufman N, Sela HY. Maternal cardiac arrest and perimortem caesarean delivery: evidence or expert‐based? Resuscitation. 2012;83(10):1191‐1200
 • Panchal AR, Chair JA, José GC, Cabañas JA, et al Adult Basic and Advanced Life Support. 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation.2020; 142 (suppl 2):366–468.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Aygün GÜLER
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0003-0642-857X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
GÜLER A. “PERİMORTEM C/S” HERKES İÇİN BİR KABUS. TJR. Ekim 2023;2(S1):3-4.