Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THERAPEUTIC HYPOTHERMIA AFTER CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN HEART TRANSPLANT PATIENT

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 5 - 6, 12.10.2023

Öz

It is known that the mortality rate of out-side-hospital cardiac arrests reaches 90% and is mostly caused by acute coronary syndrome and respiratory failure.(1) In patients who have previously undergone heart transplantation surgery, the survival rate decreases further with the high level of comorbidity that already exists in case of cardiac arrest.(2)

Kaynakça

  • Fowler R, Chang MP, Idris AH. Evolution and revolution in cardiopulmonary resuscitation. Curr Opin.Crit.Care.2017;23(3):183-187.
  • Wever-Pinzon O, Edwards LB, Taylor DO, Kfoury AG, Drakos SG, Selzman CH, Fang JC, Lund LH, Stehlik J. Association of recipient age and causes of heart transplant mortality: Implications for personalization of post-transplant management-An analysis of the International Society for Heart and Lung Transplantation Registry. J Heart Lung Transplant. 2017;36(4):407-417.
  • Dalton HJ, Berg RA, Nadkarni VM, Kochanek PM, Tisherman SA, Thiagarajan R, Alexander P, Bartlett RH. Cardiopulmonary Resuscitation and Rescue Therapies. Crit Care Med. 2021;49(9):1375-1388
  • Granfeldt A, Holmberg MJ, Nolan JP, Soar J, Andersen LW; International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Advanced Life Support Task Force. Targeted temperature management in adult cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2021 Oct;167:160-172. doi: 10.1016/j.resuscitation.

KALP TRANSPLANTASYONLU HASTADA RESUSİTASYON SONRASI TERAPOTİK HİPOTERMİ

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 5 - 6, 12.10.2023

Öz

Hastane dışı kardiyak arrestlerin mortalitesinin %90’ı bulduğu ve çoğunlukla akut koroner sendrom ve solunum yetmezliğinden kaynaklandığı bilinmektedir.(1) Öncesinde kalp transplantasyon cerrahisi yapılmış hastalarda, kardiyak arrest durumunda zaten var olan yüksek komorbidite düzeyi ile sağ kalım oranı daha da azalmaktadır.(2)

Kaynakça

  • Fowler R, Chang MP, Idris AH. Evolution and revolution in cardiopulmonary resuscitation. Curr Opin.Crit.Care.2017;23(3):183-187.
  • Wever-Pinzon O, Edwards LB, Taylor DO, Kfoury AG, Drakos SG, Selzman CH, Fang JC, Lund LH, Stehlik J. Association of recipient age and causes of heart transplant mortality: Implications for personalization of post-transplant management-An analysis of the International Society for Heart and Lung Transplantation Registry. J Heart Lung Transplant. 2017;36(4):407-417.
  • Dalton HJ, Berg RA, Nadkarni VM, Kochanek PM, Tisherman SA, Thiagarajan R, Alexander P, Bartlett RH. Cardiopulmonary Resuscitation and Rescue Therapies. Crit Care Med. 2021;49(9):1375-1388
  • Granfeldt A, Holmberg MJ, Nolan JP, Soar J, Andersen LW; International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Advanced Life Support Task Force. Targeted temperature management in adult cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2021 Oct;167:160-172. doi: 10.1016/j.resuscitation.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Harun OZMEN
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-0392-9099
Türkiye


Ferda ERDOĞAN Bu kişi benim
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0009-0007-7797-4566
Türkiye


Bahar AYDINLI
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-7062-3137
Türkiye


Serkan DOĞRU Bu kişi benim
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-1400-7628
Türkiye


Erdi Hüseyin ERDEM Bu kişi benim
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-4140-5923
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
OZMEN H, ERDOĞAN F, AYDINLI B, DOĞRU S, ERDEM EH. KALP TRANSPLANTASYONLU HASTADA RESUSİTASYON SONRASI TERAPOTİK HİPOTERMİ. TJR. Ekim 2023;2(S1):5-6.