Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

NEVER GIVE UP! TWO INTRAOPERATIVE CARDIAC ARRESTS IN A PATIENT WITH UNEXPECTED PLACENTA PERCRETA DURING EMERGENCY CESAREAN SECTION

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 7 - 8, 12.10.2023

Öz

Abnormal placentation is one of the important causes of massive obstetric haemorrhage(1). Here we present the cardiopulmonary resuscitation attempts of a woman with an unexpected placenta percreta who bled massively and suffered two intraoperative cardiac arrests (CA).

Kaynakça

  • Karacaer F, Biricik E, Ilgınel M, Tunay D, Sucu M, Ünlügenç H. Retrospective Analysis of Eighty-Nine Caesarean Section Cases with Abnormal Placental Invasion. Turk J Anaesthesiol Reanim 2019; 47(2): 112-9.
  • Enomoto N, Yamashita T Furuta M. et al. Effect of maternal positioning during cardiopulmonary resuscitation: a systematic review and meta-analyses. BMC Pregnancy Childbirth 22, 2022, 159.
  • Eller A, Porter T, Soisson P, Silver R. Optimal management strategies for placenta accreta. BJOG. 2009; 116: 648–54.

ASLA PES ETME! ACİL SEZARYEN SIRASINDA İNTRAOPERATİF İKİ KEZ KARDİYAK ARRESTLE SONUÇLANAN BEKLENMEYEN PLASENTA PERKREATA OLGUSU

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 7 - 8, 12.10.2023

Öz

Anormal invazif plasentasyon, masif obstetrik kanamanın majör nedenlerinden biridir(1). Olgumuzda; beklenmeyen plasenta perkreatası olan ve intraoperatif iki kez kardiyak arrest (KA) geçiren masif kanamalı bir kadında resüsitasyon girişimlerini sunmak istedik.

Kaynakça

  • Karacaer F, Biricik E, Ilgınel M, Tunay D, Sucu M, Ünlügenç H. Retrospective Analysis of Eighty-Nine Caesarean Section Cases with Abnormal Placental Invasion. Turk J Anaesthesiol Reanim 2019; 47(2): 112-9.
  • Enomoto N, Yamashita T Furuta M. et al. Effect of maternal positioning during cardiopulmonary resuscitation: a systematic review and meta-analyses. BMC Pregnancy Childbirth 22, 2022, 159.
  • Eller A, Porter T, Soisson P, Silver R. Optimal management strategies for placenta accreta. BJOG. 2009; 116: 648–54.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Elif ŞENER
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-9803-2323
Türkiye


Burhan DOST
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-4562-1172
Türkiye


Emine ÖZDEMİR Bu kişi benim
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3246-3897
Türkiye


Gökçenur ERAYDIN Bu kişi benim
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6811-224X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
ŞENER E, DOST B, ÖZDEMİR E, ERAYDIN G. ASLA PES ETME! ACİL SEZARYEN SIRASINDA İNTRAOPERATİF İKİ KEZ KARDİYAK ARRESTLE SONUÇLANAN BEKLENMEYEN PLASENTA PERKREATA OLGUSU. TJR. Ekim 2023;2(S1):7-8.