Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION MANAGEMENT IN A CASE WITH CHRONIC HYPERTENSION AND POSTOPERATIVE CARDIAC ARREST

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 9 - 10, 12.10.2023

Öz

For adult patients, BP ≥ 140 mmHg and/or diastolic BP ≥ 90 mmHg in repeated measurements is considered hypertension(1). Complications caused by hypertension increase intraoperative and postoperative difficulties. In this case report, we wanted to present the case to draw attention to the serious complications that hypertension can cause.

Kaynakça

  • E Judd and DA Calhoun. Apparent and true resistant hypertension: definition, prevalence and outcomes. J Hum Hypertens. 2014 August ; 28(8): 463–468. doi:10.1038/jhh.2013.140.
  • HİPERTANSİYON TANI ve TEDAVİ KILAVUZU.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. 2022 ISBN: 978-605-66410-4-6

KRONİK HİPERTANSİYONU OLAN POSTOPERATİF KARDİYAK ARREST GEÇİREN OLGUDA KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON YÖNETİMİ

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 9 - 10, 12.10.2023

Öz

Tekrarlanan ölçümlerde erişkin hastalar için KB ≥ 140 mmHg ve/ veya diyastolik KB ≥90 mmHg olması hipertansiyon olarak kabul edilmektedir(1). Hipertansiyonun yol açtığı komplikasyonlar intraoperatif ve postoperatif sıkıntıları artırmaktadır. Bu olgu sunumununda hipertansiyonun yol açabileceği ciddi komplikasyonlara dikkati çekmek istedik.

Kaynakça

  • E Judd and DA Calhoun. Apparent and true resistant hypertension: definition, prevalence and outcomes. J Hum Hypertens. 2014 August ; 28(8): 463–468. doi:10.1038/jhh.2013.140.
  • HİPERTANSİYON TANI ve TEDAVİ KILAVUZU.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. 2022 ISBN: 978-605-66410-4-6

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Orhan BİNİCİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3158-8252
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
BİNİCİ O. KRONİK HİPERTANSİYONU OLAN POSTOPERATİF KARDİYAK ARREST GEÇİREN OLGUDA KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON YÖNETİMİ. TJR. Ekim 2023;2(S1):9-10.