Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ROLE OF TOTAL SPECTRAL POWER IN PREDICTION OF NEUROLOGICAL OUTCOME AFTER CARDIAC ARREST

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 15 - 16, 12.10.2023

Öz

Prediction of neurological outcome after cardiac arrest (CA) is a challenge due to confusing clinical signs caused by treatments, hypoxemia and hypoperfusion. Electroencephalography (EEG) monitoring is critical during postresuscitative care while diagnosing seizure and determination of prognosis. In addition, total spectral power (Ptot) is a quantitative data of an EEG recording which is the sum of the power in each of the frequency bands alpha, beta, delta, theta, sigma and gamma(1). Hypoperfusion and hypoxemia caused by CA and treatments cause less changes in Ptot than EEG.

The aim of this study is determine the role of total spectral power (Ptot) in predicting of neurological outcome after CA.

Kaynakça

  • Guilleminault, Christian. Clinical neurophysiology of sleep disorders. Vol. 6. Elsevier Health Sciences, 2005.

KARDİYAK ARREST SONRASI NÖROLOJİK PROGNOZ TAHMİNİNDE “TOTAL SPECTRAL POWER” IN ROLÜ

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 15 - 16, 12.10.2023

Öz

Kardiyak arrest (KA) sonrası nörolojik sonuçların tahmini, tedaviler, hipoksi ve hipoperfüzyonun neden olduğu kafa karıştırıcı klinik belirtiler nedeni ile zorludur. Elektroensefalografi (EEG) monitorizasyonu nöbetlerin tanısının konulmasında ve prognoz tahmininde postresüsitatif bakımda kritik öneme sahiptir. Fakat klinisyenler EEG’nin yorumlanmasındaki tecrübe eksikliğine bağlı ortaya çıkabilecek hatalar nedeniyle kardiak arrest (KA) sonrası EEG kullanımından kaçınmaktadırlar. Ayrıca total spectral power (Ptot) değeri alfa, beta, delta, teta, sigma ve gama frekans bantlarının her birindeki gücün toplamı olan bir EEG kaydının niceliksel bir verisidir(1). KA’in neden olduğu hipoperfüzyon, hipoksemi ve tedaviler Ptot’ta EEG’ye göre daha az değişikliğe neden olur.

Bu çalışmanın amacı kantitatif bir veri olan total spectral power (Ptot) değerinin KA sonrası prognozu belirlemedeki rolünün araştırılmasıdır.

Kaynakça

  • Guilleminault, Christian. Clinical neurophysiology of sleep disorders. Vol. 6. Elsevier Health Sciences, 2005.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Canan GÜRSOY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-0658-9138
Türkiye


Gözde GÜRSOY ÇİRKİNOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR BOZYAKA SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-9649-533X
Türkiye


Güven GÜRSOY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0001-8374-7916
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
GÜRSOY C, GÜRSOY ÇİRKİNOĞLU G, GÜRSOY G. KARDİYAK ARREST SONRASI NÖROLOJİK PROGNOZ TAHMİNİNDE “TOTAL SPECTRAL POWER” IN ROLÜ. TJR. Ekim 2023;2(S1):15-16.