Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DOES COMPLETE HEART BLOCK CAUSE DEATH?

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 17 - 18, 12.10.2023

Öz

Complete heart block is a serious cardiovascular condition that arises as a result of a problem in the heart’s electrical conduction system. In this condition, the transmission between the atria and ventricles of the heart is completely blocked, preventing regular heartbeats. Complete heart block is typically observed in elderly individuals, those at risk of heart disease, or individuals experiencing advanced heart block(1). In this case presentation, the diagnosis and treatment process of a patient with complete heart block are discussed.

Kaynakça

  • Tracy CM, Epstein AE, Darbar D, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS Focused Update of the 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology. 2012;60(14):1297-1313.
  • Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Mann DL, Tomaselli GF, Braunwald E, eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 11th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019.

TAM KALP BLOĞU ÖLDÜRÜR MÜ?

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 17 - 18, 12.10.2023

Öz

Tam kalp bloğu, kalbin elektriksel iletim sisteminin bir problemi sonucu ortaya çıkan ciddi bir kardiyovasküler durumdur. Bu durumda, kalbin atriyum ve ventrükülleri arasındaki iletim tamamen engellenir, bu da kalp atışlarının düzenli bir şekilde gerçekleşmesini engeller. Tam kalp bloğu genellikle yaşlı bireylerde, kalp hastalığı riski taşıyanlarda veya ileri derecede kalp bloğu yaşayanlarda görülür(1). Bu olgu sunumunda, tam kalp bloğu gelişen bir hastanın tanı ve tedavi süreci ele alındı.

Kaynakça

  • Tracy CM, Epstein AE, Darbar D, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS Focused Update of the 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology. 2012;60(14):1297-1313.
  • Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Mann DL, Tomaselli GF, Braunwald E, eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 11th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Selçuk KAYIR
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3176-7859
Türkiye


Semin TURHAN
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-1014-1179
Türkiye


Güvenç DOĞAN
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7351-8968
Türkiye


Özgür YAĞAN
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1596-1421
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
KAYIR S, TURHAN S, DOĞAN G, YAĞAN Ö. TAM KALP BLOĞU ÖLDÜRÜR MÜ?. TJR. Ekim 2023;2(S1):17-18.