Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ANALYSIS OF CODE BLUE CALL RESULTS IN TERTIARY EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 19 - 20, 12.10.2023

Öz

Code blue can be defined as an emergency call and guidance system that allows the patient to be intervened as soon as possible in cases of in hospital cardiopulmonary arrest (CPR)(1,2). The purpose of this study is; to examine the Code Blue call system application implemented in our hospital and to propose solutions to detected problems by evaluating the suitability of the calls.

Kaynakça

  • Ekim Sağlam Gürmen, Bülent Demir. Investigation of thesuitabilityandoutcome of the Blue Code Call System at a UniversityHospital. Van Med J. 2019; 26(3): 353-357.
  • Tütüncü Kılıç N., Kuvaki B., Özbilgin Ş., İncesu M. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE MAVİ KOD UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TJR 2022;1(1):19-34.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDEKİ MAVİ KOD ÇAĞRI SONUÇLARININ ANALİZİ

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 19 - 20, 12.10.2023

Öz

Mavi kod, hastane içi kardiyopulmoner arrest vakalarında hastaya en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum çağrı ve yönlendirme sistemi olarak tanımlanabilir. Mavi kod ekibi hastane içi kardiyopulmoner arrest hastalarını tanımak, hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla yetkin personellerden oluşturulur(1,2). Bu çalışmanın amacı; hastanemizde uygulanan Mavi Kod çağrı sistemi uygulamasını incelemek ve çağrıların uygunluğunu değerlendirerek saptanan aksaklıklara çözüm önerileri getirebilmektir.

Kaynakça

  • Ekim Sağlam Gürmen, Bülent Demir. Investigation of thesuitabilityandoutcome of the Blue Code Call System at a UniversityHospital. Van Med J. 2019; 26(3): 353-357.
  • Tütüncü Kılıç N., Kuvaki B., Özbilgin Ş., İncesu M. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE MAVİ KOD UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TJR 2022;1(1):19-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Muhammet Hanifi ERDOĞAN Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-5683-590X
Türkiye


Ahmet KAYA
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-8751-5298
Türkiye


Mehmet Baki BİLSEL Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0009-0009-3850-518X
Türkiye


Zeliha AYHAN Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-3903-4916
Türkiye


Maruf SÜRÜCÜ Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0009-0005-7003-5932
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
ERDOĞAN MH, KAYA A, BİLSEL MB, AYHAN Z, SÜRÜCÜ M. ÜÇÜNCÜ BASAMAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDEKİ MAVİ KOD ÇAĞRI SONUÇLARININ ANALİZİ. TJR. Ekim 2023;2(S1):19-20.