Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

RESISTANT CARDIORESPIRATORY ARREST FOLLOWING ANAPHYLAXIS

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 23 - 24, 12.10.2023

Öz

Anaphylaxis is a rapid-onset, life-threatening, systemic hypersensitivity reaction that may develop due to drugs or other triggers(1). Early recognition and treatment of anaphylaxis
are vital.In this case, we present antibiotic-induced anaphylaxis and subsequent refractory cardiac arrest.

Kaynakça

  • Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilò MB, Brockow K, Fernández Rivas M, et al.. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy (2014) 69:1026–45.
  • Moneret-Vautrin DA, Morisset M, Flabbee J, Beaudouin E, Kanny G. Epidemiology of life-threatening and lethal anaphylaxis: a review. Allergy 2005;60:443-51.
  • Bailey CG, Engel BS, Luescher JN, Taylor ML. Medication Errors In Relation To Education & Medication Errors In Relation To Years of Nursing Experience. Volume 3, 2009.

ANAFLAKSİ SONRASI GELİŞEN DİRENÇLİ KARDİYORESPİRATUAR ARREST TABLOSU

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 23 - 24, 12.10.2023

Öz

Anafilaksi, ilaçlara veya diğer nedenlere bağlı olarak gelişebilen hızlı başlangıçlı, yaşamı tehdit edici, sistemik bir hipersensitivite reaksiyonudur(1). Kardiyorespiratuar arrestin geri döndürülebilir nedenlerinden birisi olan anafilaksinin erken tanınması ve tedavisi hayati öneme sahiptir. Bu olgu sunumunda antibiyotiğe bağlı gelişen anafilaksi ve sonrasında gelişen dirençli kardiyak arrest tablosunu sunmayı amaçladık.

Kaynakça

  • Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilò MB, Brockow K, Fernández Rivas M, et al.. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy (2014) 69:1026–45.
  • Moneret-Vautrin DA, Morisset M, Flabbee J, Beaudouin E, Kanny G. Epidemiology of life-threatening and lethal anaphylaxis: a review. Allergy 2005;60:443-51.
  • Bailey CG, Engel BS, Luescher JN, Taylor ML. Medication Errors In Relation To Education & Medication Errors In Relation To Years of Nursing Experience. Volume 3, 2009.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Bahadır MENİZ Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0009-0002-9400-6042
Türkiye


Nursen KARACA
EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7188-9001
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
MENİZ B, KARACA N. ANAFLAKSİ SONRASI GELİŞEN DİRENÇLİ KARDİYORESPİRATUAR ARREST TABLOSU. TJR. Ekim 2023;2(S1):23-24.