Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

CARDIAC ARREST DUE TO POSTOPERATIVE PULMONARY EMBOLISM

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 27 - 28, 12.10.2023

Öz

Postoperative cardiac arrest (CA) may occur due to surgery or anesthesia such as myocardial infarction, pulmonary embolism (PE), anaphylaxis. Predisposition to thrombophilia, prolonged surgery, blood loss and immobilization increase susceptibility to PE.

We aimed to present our patient who developed CA due to postoperative PE.

Kaynakça

  • W.H. Geerts, D. Bergqvist, G.F. Pineo, J.A. Heit, C.M. Samama, M.R. Lassen ve ark.
  • J. Hill, T. Treasure, Akut ve Kronik C için Ulusal Klinik Kılavuz Merkezi. Hastaneye başvuran hastalarda venöz tromboembolizm riskinin azaltılması: NICE kılavuzunun özeti. BMJ 2010;340:c95Venöz tromboembolizmin önlenmesi: Amerikan Göğüs Hekimleri Koleji Kanıta Dayalı Klinik Uygulama Kılavuzları (8. Baskı)
  • G. Agnelli, F. Sonaglia Yüksek riskli hastalarda venöz tromboembolizmin önlenmesi Heematologica, 82 (1997), s. 496-502)
  • J.D. Davis Jinekolojik cerrahinin venöz tromboembolik komplikasyonlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi Am J Obstet Gynecol, 184 (2001), s. 759-775

POSTOPERATİF PULMONER EMBOLİYE BAĞLI KARDİYAK ARREST

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 27 - 28, 12.10.2023

Öz

Yıkıcı bir komplikasyon olan postoperatif kardiyak arrest(KA); cerrahiye veya hipovolemi, myokard enfaktüsü, pulmoner emboli (PE), anaflaksi ya da anesteziye bağlı görülebilir. İleri yaş, komorbidite, trombofiliye yatkınlık, obezite, geçirilmiş VTE, uzamış cerrahi, kan kaybı, immobilizasyon pulmoner emboliye yatkınlığı arttırmaktadır.

Sunumumuzda postoperatif PE’ye bağlı KA gelişen hastamızı sunmayı amaçladık.

Kaynakça

  • W.H. Geerts, D. Bergqvist, G.F. Pineo, J.A. Heit, C.M. Samama, M.R. Lassen ve ark.
  • J. Hill, T. Treasure, Akut ve Kronik C için Ulusal Klinik Kılavuz Merkezi. Hastaneye başvuran hastalarda venöz tromboembolizm riskinin azaltılması: NICE kılavuzunun özeti. BMJ 2010;340:c95Venöz tromboembolizmin önlenmesi: Amerikan Göğüs Hekimleri Koleji Kanıta Dayalı Klinik Uygulama Kılavuzları (8. Baskı)
  • G. Agnelli, F. Sonaglia Yüksek riskli hastalarda venöz tromboembolizmin önlenmesi Heematologica, 82 (1997), s. 496-502)
  • J.D. Davis Jinekolojik cerrahinin venöz tromboembolik komplikasyonlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi Am J Obstet Gynecol, 184 (2001), s. 759-775

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

İrem Ece SÖNMEZ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0002-4525-6179
Türkiye


Onur KUMCU
Saruhanlı Devlet Hastanesi
0000-0002-6791-6457
Türkiye


Gönül TEZCAN KELEŞ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0002-6879-5124
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
SÖNMEZ İE, KUMCU O, TEZCAN KELEŞ G. POSTOPERATİF PULMONER EMBOLİYE BAĞLI KARDİYAK ARREST. TJR. Ekim 2023;2(S1):27-28.