Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE IMPORTANCE OF ETCO2 MONITORING IN THE DIAGNOSIS OF INTRAOPERATIVE CARDIAC ARREST

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 35 - 36, 12.10.2023

Öz

Cardiac arrest that occurs during the perioperative period differs from arrests due to other causes due to its detectability and predictability. The treatment and management of cardiac arrest during this period must be timely and targeted. In this case, we aim to discuss the management of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in a patient who experienced a delayed diagnosis of epidural-subdural hematoma, leading to peroperative arrest.

Kaynakça

  • Kaynak kullanılmamıştır. No sources were used in the article.

İNTRAOPERATİF KARDİYAK ARREST TANISINDA ETCO2 MONİTÖRİZASYONUN ÖNEMİ

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 35 - 36, 12.10.2023

Öz

Perioperatif dönemde gelişen kardiyak arrest, farkına varılması ve öngörülebilmesi nedeniyle diğer nedenlere bağlı gelişen arrestlerden farklıdır. Bu dönemde gelişen kardiyak arrestin tedavisi ve yönetimi tam zamanında ve hedefe yönelik olmalıdır. Bu olgu ile gecikmiş tanı konulan epidural-subdural kanama sonucu peroperatif arest gelişen olguda kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yönetimini ele almayı amaçladık.

Kaynakça

  • Kaynak kullanılmamıştır. No sources were used in the article.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Dilan YILDIZ KANDEMİR Bu kişi benim
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0009-0003-6014-9907
Türkiye


Elif KOYUNCU Bu kişi benim
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0009-0005-4624-3635
Türkiye


Gönül TEZCAN KELEŞ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0002-6879-5124
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
YILDIZ KANDEMİR D, KOYUNCU E, TEZCAN KELEŞ G. İNTRAOPERATİF KARDİYAK ARREST TANISINDA ETCO2 MONİTÖRİZASYONUN ÖNEMİ. TJR. Ekim 2023;2(S1):35-36.