Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

CARDIAC ARREST IN SPECIAL CASES - DROWNING IN WATER

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 39 - 40, 12.10.2023

Öz

Drowning cases, which are one of the cardiac arrests in special circumstances, are quite common in our city during the summer months. Although cardiac arrest after drowning develops secondary to hypoxia, the duration of hypoxia determines the prognosis. The presence of fluid in the victim’s respiratory system, which prevents the victim from breathing due to submersion/immersion, leads to death or the need for intensive care(1).

Kaynakça

  • European Resuscitation Council Guidelines 2021

ÖZEL DURUMLARDA KARDİYAK ARREST - SUDA BOĞULMA

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 39 - 40, 12.10.2023

Öz

Özel durumlarda kardiyak arrestlerden biri olan suda boğulma vakaları ilimizde yaz aylarında oldukça sık görülmektedir. Suda boğulma sonrasında kardiyak arrest hipoksiye sekonder gelişmekle birlikte, prognozu hipoksi süresi belirler. Kurbanın submersiyon/immersiyon nedeniyle nefes almasını engelleyen, sıvının solunum sisteminde olması ölüme veya yoğun bakım gereksinimine yol açmaktadır(1).

Kaynakça

  • European Resuscitation Council Guidelines 2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Aslı KARSLI KOÇ Bu kişi benim
Adana Ceyhan Devlet Hastanesi
0000-0002-1555-4618
Türkiye


Burcu BOZOĞLU AKGÜN
Adana Ceyhan Devlet Hastanesi
0000-0003-0235-4139
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
KARSLI KOÇ A, BOZOĞLU AKGÜN B. ÖZEL DURUMLARDA KARDİYAK ARREST - SUDA BOĞULMA. TJR. Ekim 2023;2(S1):39-40.