Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

NEUROLOGICAL PROGNOSIS OF PATIENTS ADMITTED TO THE INTENSIVE CARE UNIT FOLLOWING RETURN OF SPONTANEOUS CIRCULATION AFTER CARDIOPULMONARY RESUSCITATION: A RETROSPECTIVE STUDY

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 41 - 42, 12.10.2023

Öz

The code blue is an emergency code that ensures the prompt arrival and effective intervention at the scene in cases requiring urgent intervention within the hospital(1,2). Our aim is to evaluate the neurological outcomes and mortality of patients admitted to the intensive care unit (ICU) after the code blue and to investigate the neurological prognosis following cardiac arrest.

Kaynakça

  • Chan PS, Krein SL, Tang F, Iwashyn TJ, Harrod M, Kennedy M. Resuscitation practices associated with survival after in-hospital cardiac arrest. JAMA. 2016; 1(2):189-197.
  • Marion Moseby Knappe , Niklas Mattsson Carlgren, Pascal Stammet, Sofia Backman, Kaj Blennow, Josef Dankiewicz, et.al. Serum markers of brain injury can predict good neurological outcome after out of hospital cardiac arrest. Intensive Care Med 2021; 47:984–994.

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON SONRASI SPONTAN DOLAŞIMI DÖNEN VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN HASTALARIN NÖROLOJİK PROGNOZ İLE İLGİLİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 41 - 42, 12.10.2023

Öz

Mavi kod, hastane içinde acil müdahale gerektiren durumlarda en kısa zamanda olay yerine ulaşılmasını ve etkin müdahalenin yapılmasını sağlayan, evrensel acil durum kodudur(1,2). Çalışmamızda mavi kod ekibinin müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların nörolojik sonuçları ve mortalitesinin değerlendirilmesi ve kardiyak arrest sonrası nörolojik prognozun araştırılması amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • Chan PS, Krein SL, Tang F, Iwashyn TJ, Harrod M, Kennedy M. Resuscitation practices associated with survival after in-hospital cardiac arrest. JAMA. 2016; 1(2):189-197.
  • Marion Moseby Knappe , Niklas Mattsson Carlgren, Pascal Stammet, Sofia Backman, Kaj Blennow, Josef Dankiewicz, et.al. Serum markers of brain injury can predict good neurological outcome after out of hospital cardiac arrest. Intensive Care Med 2021; 47:984–994.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Şule ÖZBİLGİN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0002-2940-8988
Türkiye


Batuhan GEYLANİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0009-0004-6984-2713
Türkiye


Necati GÖKMEN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0003-1835-4133
Türkiye


Volkan HANCI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0002-2227-194X
Türkiye


Bahar KUVAKİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0002-5160-0634
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
ÖZBİLGİN Ş, GEYLANİ B, GÖKMEN N, HANCI V, KUVAKİ B. KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON SONRASI SPONTAN DOLAŞIMI DÖNEN VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN HASTALARIN NÖROLOJİK PROGNOZ İLE İLGİLİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. TJR. Ekim 2023;2(S1):41-42.